Ve srovnání s rokem 2014 vzrostly emise CO2 produkované při spalování fosilních paliv v zemích Evropské unie v roce 2015 o 0,7 procentního bodu. K největšímu snížení emisí došlo na Maltě, zatímco největší zvýšení emisí si připisuje Slovensko. 

Podle dat EUROSTATu, která vychází z předběžných měsíčních údajů jednotlivých členských států Evropské unie, došlo k mírnému zvýšení emisí CO2, které tvoří přibližně 80 % všech skleníkových plynů.

Největší meziroční pokles v emisích zaznamenaly Malta a Estonsko, které své emise snížily o 26,9 % resp. 16 %. Z celkem 28 členských států se povedlo snížit své emise v tomto sektoru pouze 8 státům. Malta a Slovensko se na celkových emisích CO2 vzniklých při spalovacích procesech podílí pouze z 0,6 %.

Největší meziroční růst emisí při spalování fosilních paliv zaznamenalo Slovensko a Portugalsko, které emise zvýšily o 9,5 % resp. 8,6 %. Celkem 18 států z 28 své emise při spalování fosilních paliv zvýšilo.

Bez meziroční změny v objemu emisí zůstaly pouze Česká republika a Německo. Německo má na vyhodnocených emisích i největší podíl, který odpovídá přesně 23 %.

Celkové emise CO2 v jednotlivých zemích jsou ovlivněny mnoha faktory, zejména je nutné data interpretovat s ohledem na klimatické podmínky, na růst HDP nebo počet obyvatel daného státu.

Stejně tak je nutné brát ohled na export a import paliv, energie a elektřiny, kterou je z hlediska emisí CO2 pro členský stát výhodnější importovat, než její část vyrábět z importovaných fosilních paliv.

Jedinou zemí, pro kterou nebyla data vyhodnocena, je Švédsko, aproximace dat byla využita u Irska a Nizozemska.

ȉlenský stá‡t Změžna 2015/2014 [%] Pod’íl na celkových emis’ích [%]
Belgie 4,7 2,5
Bulharsko 4,6 1,5
‰Českᇠrepublika 0 2,9
Chorvatsko 3,1 0,5
D‡ánsko -9,9 1
Estonsko -16 0,5
Evropskᇠunie 0,7 100
Finsko -7,4 1,3
Francie 1,7 9,9
Irsko 3,9 1,1
Itá‡lie 3,5 10,6
Kypr 1 0,2
Litva -0,2 0,3
Lotyšsko 1,2 0,2
Lucembursko -3,9 0,3
Maď“arsko 6,7 1,3
Malta -26,9 0,1
Nžěmecko 0 23
Nizozemsko 2,1 5,1
Polsko 1,6 9,2
Portugalsko 8,6 1,4
Rakousko 3,3 1,6
Rumunsko 2,4 2
Řecko -5 2,2
Slovensko 9,5 0,9
Slovinsko 0,5 0,4
Španžělsko 2,3 7,4
ŠvéŽdsko
VelkᇠBrit‡ánie -2,9 12,5


//

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *