Turecko masivně nahrazuje potrubní dodávky ruského plynu dodávkami LNG

DomůKomoditní trhyTurecko masivně nahrazuje potrubní dodávky ruského plynu dodávkami LNG

Turecko masivně nahrazuje potrubní dodávky zemního plynu z Ruska flexibilními dodávkami LNG, jak ukazují dle energetického portálu Montel nejnovější data o importu zemního plynu do země. Import zemního plynu z Ruska se v prvním pololetí letošního roku propadl o více než 40 %.

Turecko bylo v roce 2018 druhým největším odběratelem zemního plynu z Ruska (prvním bylo Německo). V letošním roce ovšem množství importovaného zemního plynu během prvního pololetí meziročně pokleslo o 41 % na 4,7 miliardy m³. Potrubní dodávky Turecko nahrazuje levnějšími spotovými dodávkami zkapalněného zemního plynu.

Dodávky LNG za první pololetí meziročně vzrostly o 43 % na 10,2 miliard m³. Rapidní nárůst byl způsoben především kombinací nadprůměrně teplé zimy, jak v Asii, tak i v USA a Evropě a COVID-19. Kombinace těchto faktorů značně přispěla k nadbytku zemního plynu a poklesu spotových cen na rekordně nízké hodnoty.

Indexace na ropu

Rekordně nízké spotové ceny zkapalněného zemního plynu spolu s rozšířením tureckých importních kapacit LNG umožnily největšímu tureckému dodavateli plynu, státem vlastněné společnosti Botas, získat dle Jonathana Sterna, výzkumného pracovníka na Oxfordském institutu pro energetické studia, značnou výhodu nad rodící se konkurencí.

„Co se v podstatě stalo, je to, že export Gazpromu – nikoli pro Botas, ale pro soukromé dodavatele plynu v Turecku, zkolaboval, protože ceny jsou indexovány na cenu ropy, což znamená, že jsou výrazně nad cenami, za které může Botas importovat plyn skrze levné spotové LNG,“ vysvětluje situaci Stern.

Cena potrubního ruského plynu se během prvního pololetí pohybovala okolo 6-7 USD/MMBtu (cca 17-20 EUR/MWh) a byla tak dle Aura Sabaduse z energetické konzultační společnosti Icis takřka 2x dražší než cena spotového LNG.

„Viděli jsme, že Turecko nakoupilo více nákladu amerického LNG v první polovině letošního roku než za celý loňský rok dohromady. Dokážete si představit, jaké šílenství panovalo okolo koupě LNG,“ uvedl Sabadus.

Ještě před skokovým poklesem v poptávce po plynu zapříčiněné COVID-19 poklesly spotové ceny LNG v Asii z důvodu globálního převisu nabídky nad poptávkou pod 2 USD/MMbtu (cca 5,8 EUR/MWh).

Gazprom ztrácí tržní podíl

Tržní podíl Gazpromu na tureckém trhu se zemním plynem se snížil z 50 % v roce 2017, kdy exportoval rekordních 29 miliard m³, na aktuálních 20 %.

Turecko je na dovozu zemního plynu závislé. Své dodávky ovšem, jak potvrzují nejnovější data, diverzifikuje. Největšími dodavateli, včetně těch potrubních, jsou Rusko, Írán, Ázerbájdžán. Tito dodavatelé jsou dále následováni rozličnými dodavateli LNG.

Co se týče vnitřního trhu s plynem, tak tomu dominuje právě Botas, kterému jde na vrub přibližně 80 % veškerého importu zemního plynu do země.

Změna cenového mechanismu

Gazprom může být vzhledem k aktuální situaci přinucen ke změně cenového mechanismu, tzn. odklon od indexace ceny plynu na ropu a nově cenu svého plynu navázat např. na evropský benchmark – cenu plynu na TTF.

O trendu změny cenového mechanismu – odklon od indexace na ropu jsme psali zde.

Je nutné také upozornit, že většina kontraktů s indexací plynu na ropu je indexována se zpožděním. Zpoždění bývá nejčastěji 6měsíční. Vzhledem k jednomu z největších cenových propadů cen ropy vůbec, který jsme zažili v letošním roce, lze očekávat, že ceny potrubního plynu v druhém pololetí poklesnou. Závisí ovšem na nastavení jednotlivých smluvních kontraktů.