Německo čelí kritice EU, nestíhá s výstavbou přenosového vedení

DomůNěmeckoNěmecko čelí kritice EU, nestíhá s výstavbou přenosového vedení

Evropská unie kritizuje Německo za pomalý rozvoj přenosové soustavy, který má negativní vliv nejen na Německo samotné, ale i na sousední státy. Ty jsou ovlivňovány prostřednictvím přetoků elektřiny přes jejich území. EU upozorňuje i na cíl Německa snížit emise, kterého zřejmě nebude dosaženo.

V rámci více než osmdesáti stránkového hodnocení německého hospodářství, které zpracovala EU, se dostalo pochopitelně i na energetický sektor, který u našeho západního souseda budí pozitivní i negativní emoce. EU se zaměřila na prvním místě na rozvoj infrastruktury, zmínila ale i energetikou účinnost nebo emise CO2.

Kritika k německé energetice obecně směřuje především na nepřesvědčivé výsledky v oblasti snižování emisí. Emise totiž reálně stagnují, přičemž se Německo zavázalo ke snížení svých emisí CO2 o 40% do roku 2020. Nicméně kritika také směřuje, a to zejména od sousedních států, na pomalý rozvoj infrastruktury a bilaterální dohodu o společné obchodní zóně mezi Rakouskem a Německem.

Letošní výroba elektřiny v Německu

Ke kritikům rozvoje infrastruktury se nově přidala i Evropská unie, která se v hodnocení německého hospodářství věnovala nárůstu nákladů za provoz přenosové soustavy i bilaterálním obchodním dohodám Německa s Dánskem a Rakouskem.

Evropská unie sice nalezla pozitivum v tom, že se Německu podařilo snížit náklady na provoz přenosové soustavy mezi lety 2015 a 2016. Nicméně již nyní je zřejmé, že v dalším roce bude EU muset toto pozitivum přehodnotit. Podle nových údajů je totiž zřejmé, že náklady na stabilizaci sítě vzrostly na rekordní hodnoty.

„Přestože dvoustranné dohody Německa s Rakouskem a Dánskem na dočasném řešení situace směřují správným směrem, stále je nutné se věnovat diskuzi se sousedními zeměmi, aby došlo k bezproblémovému zavedení nového systému obchodování.“
Report EU o Německém hospodářství

Přestože je rozvoj infrastruktury pro další pokrok Energiewende klíčový, Německo dlouhodobě zaostává s výstavbou nových přenosových linek a v ročním souhrnu vystaví pouze cca stovku kilometrů vedení. Například v posledním čtvrtletí loňského roku to bylo pouze 26 km.

Přetoky elektřiny, které kvůli nedostatečné přenosové kapacitě vedení mezi severem a jihem země vznikaly, dokonce přinutily provozovatele české přenosové soustavy ČEPS, aby ve spolupráci s německým TSO 50 Hertz na hranicích vybudoval transformátory s posuvnou fázi, které mají přetoky omezovat.