Finskou společnou aukci pro obnovitelné zdroje ovládly větrné elektrárny

DomůObnovitelné zdrojeFinskou společnou aukci pro obnovitelné zdroje ovládly větrné elektrárny

Ve Finsku proběhla technologicky neutrální aukce pro výstavbu obnovitelných zdrojů, ve které země poptávala zdroje s celkovou roční výrobou až 1,4 TWh. Přestože do aukce mohli investoři přihlásit několik různých technologií OZE, nakonec se jí účastnily pouze projekty větrných elektráren.

Aukce probíhala formou soutěžení prémie k referenční tržní ceně elektrické energie. Rozhodujícím parametrem byla tradičně cena, v aukci tak uspěly ty projekty, které vyžadovaly nejnižší prémii.

Do aukce mohli developeři přihlásit větrné, solární, vlnové, biomasové a bioplynové zdroje. Nakonec byly do aukce přihlášeny pouze projekty na výstavbu větrných elektráren, žádné jiné technologie se tendru ani nezúčastnily.

Do aukce bylo přihlášeno 26 projektů, z nichž 9 s celkovou předpokládanou roční výrobou 1,36 TWh uspělo. Vysoutěžené prémie úspěšných projektů se pohybovaly od 1,27 EUR/MWh do 3,97 EUR/MWh, jejich vážený průměr poté dosáhl 2,58 EUR/MWh.

Plná podpora bude elektrárnám vyplácena pouze v případě, kdy tříměsíční průměr cen elektřiny na trhu klesne pod referenční cenu 30 EUR/MWh. Pokud průměrná tržní cena překoná referenční hodnotu, bude podpora vyplácena částečně. Pokud průměrná cena na trhu překročí referenční hodnotu navýšenou o vysoutěženou prémii, žádná podpora zdrojům vyplácena nebude.

Podpora bude zdrojům vyplácena po dobu 12 let, přičemž celkový objem vyplacené podpory by za tuto dobu neměl přesáhnout 3,5 milionů EUR (zhruba 90 milionů Kč).