Domů
Obnovitelné zdroje
Poučení pro Evropu: S růstem výkonu OZE bude zřejmě nutné v Texasu častěji omezovat jejich výrobu
Obnovitelné zdroje energie
Zdroj: Pixabay

Poučení pro Evropu: S růstem výkonu OZE bude zřejmě nutné v Texasu častěji omezovat jejich výrobu

Podobně jako v dalších státech USA, či v jiných zemích světa, v posledních letech v Texasu rychle roste instalovaný výkon solárních a větrných elektráren. Vzhledem k intermitentní povaze těchto zdrojů tak dochází k situacím, kdy je elektřiny přebytek a je nutné jejich výrobu cíleně omezovat. Podle predikcí americké vládní agentury tak bude v případě Texasu bez nezbytných úprav tamní elektrizační soustavy potřeba výkon těchto zdrojů nadále růst.

Podle dat americké vládní agentury U.S. Energy Information Administration dosahoval instalovaný výkon větrných a solárních parků v Texasu v loňském roce již více než 50 GW. Další výkon poté připadá na menší solární elektrárny do výkonu 1 MW, které agentura v podobných statistikách ve všech případech nesleduje. Podle současných projekcí EIA by se přitom celkový instalovaný výkon v těchto zdrojích měl do roku 2035 v Texasu zdvojnásobit.

Již v loňském roce přitom dle agentury docházelo v Texasu k poměrně citelnému omezování výroby větrných a solárních parků. V případě větrných parků tak musel provozovatel tamní soustavy ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) v loňském roce snížit výrobu o 5 %, u solárních parků se dokonce jednalo v průměru o 9 %. Dle predikcí agentury by přitom mohlo omezování výroby tamních větrných elektráren dosáhnout do poloviny příští dekády v průměru 13 %, u solárních elektráren by nemusela být využita dokonce bezmála pětina jejich maximální možné výroby.

Instalovaný výkon a omezování výroby solárních a větrných parků v Texasu v roce 2022 a výhled EIA pro rok 2035 Instalovaný výkon a omezování výroby solárních a větrných parků v Texasu v roce 2022 a výhled EIA pro rok 2035. Zdroj: EIA

Ve své analýze agentura nepředpokládala žádné zásadní úpravy v tamní přenosové soustavě, které by mohly potenciální vypínání těchto zdrojů omezit. Jedním z limitujících faktorů je omezená přenosová kapacita, kdy by i v případě dostatečně silné poptávky po elektřině nebylo možné využít veškerý výkon těchto zdrojů.

Nicméně zhruba dvě třetiny případů, ve kterých analýza EIA ukázala možné omezování výroby, připadá na situace, kdy velmi silná výroba větrných a solárních zdrojů převýší poptávku po elektřině. V tomto případě by měl pomoci další rozvoj akumulace, především v podobě bateriových úložišť nebo elektromobility.

Agentura pro svou analýzu využila předpoklady ohledně poptávky po elektřině v roce 2035 ze svého pravidelného ročního výhledu, stejně jako předpoklady o růstu instalovaného výkonu nových zdrojů. Z hlediska regionálního rozložení výkonu solárních a větrných parků poté využila data ERCOT, která rovněž zahrnují předpoklady ohledně bateriové akumulace a zdrojů elektrické energie na zemní plyn.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(48)
Vladimír Šťastný
27. červenec 2023, 08:30

To je teda objev.

Miloslav Černý
27. červenec 2023, 13:24

Tyto zvěsti o odpojování budou čím dál tím víc hrát v neprospěch velkých jaderných zdrojů jako JEDU. To si musí moc dobře uvědomovat i jejich zastánci a přesto na nich trvají (alibi). Na cizím se vždycky dobře hospodařilo.Tady se nabízí řešení pro budoucí generaci důchodců. Škrtat na papíře umí každý, ale na prosazování smysluplného budoucího efektivnějšího řešení je třeba mít trochu větší odvahu, s čímž jedině to štěstí bývá spojeno.

Jaroslav Studnička
27. červenec 2023, 14:11

No, vy jste tu chyběl. Ještě nějaká perla od Karáska a squadra bude kompletní :-).

intfor
27. červenec 2023, 14:31

Proč by to mělo vadit zdrojům, které prodávají base load? Odpojí se snad ty, které nebudou mít odběratele - kupujícího. Ne ty, které budou mít nasmlouvaný odběr.

(I když na žádnou velkou renesanci jádra nyní nevěřím.)

Emil
27. červenec 2023, 15:56

Texas má čtyři jaderné reaktory, které loni pracovaly s koeficientem využití 88,7 %, 100 %, 100 % a 90,8 %. Na příkladu Texasu lze tedy krásně dokumentovat, že k žádnému nucenému odpojování jaderných reaktorů nedochází ani v případě přebytků občasné elektřiny, a že tedy opět píšete naprosté nesmysly.

Pravoslav Motyčka
28. červenec 2023, 00:21

Odpojují se ty zdroje , které nemají odběratele - prodávají na burze svoje přebytky - to se děje i u nás. Co se týče dopadu na JE nebude v tom smyslu , že by se odpojovaly od sítě , ale poklesne cena Base load v létě a stoupne v zimě.

Vladimír Šťastný
28. červenec 2023, 10:00

Pane Černý, vy vidíte efektivnější řešení ve zdrojích, které je nutné nuceně odpojovat od sítě a ještě jim za nevýrobu platit? A jinak zdravej? Myslíte, že zrovna tohle bude ta slibovaná láce pro koncového zákazníka? Vy s Bláhou a rádoby energetikem jste teda opravdu zaťatí exoti.

Miloslav Černý
28. červenec 2023, 11:09

Na tuto otázku existuje mnoho řešení, které zde byly mnohokrát nabízeny, aby se namusely žádné OZ odpojovat a stále dochází k jejich inovacím, zefektivnění a rozšiřováním. To je ten vývoj, který zastavit nejde a ani nikdy nešlo.

Jaroslav Studnička
28. červenec 2023, 11:22

Hlavně, že tu ale v prvním příspěvku dokážete nalhat o odpojování jaderných elektráren...

Miloslav Černý
28. červenec 2023, 16:11

Nikdo nebude odpojovat, když by byla vhodná cenová poptávka. Ta by bylo, kdyby se v Evropě ve většině případech přestaly sočasným tempem rozvíjet OZ v celém svém spektru včetně té akumulace. Pro takové velké jádro bude stále kontroverzní také zajištění dlouhodobé bezpečnosti v současném turbulentním politickém světě. Takové zajištění plnohodnotné bezpečnosti úplně stejně nejde zajistit navíc to obnáší velké náklady, které by se do ceny energie, aby byla efektivní, těžko započítávaly. Není problém se dovtípit z jakých kapes by to navíc šlo.

Antonín Mikeš
28. červenec 2023, 16:44

Pane Černý, současný turbulentní politický svět tu byl vždy a vždy byla zajištěna bezpečnost jaderných elektráren a to dokonce vyšší než ostatních kritických prvků infrastruktury. Navíc se na Ukrajině ukazuje, že opravdu nikdo nechce JE zničit jako primární cíl svého útoku, raději ji obsadí a využije (třeba i jako rukojmí). Získat další kontaminované území a ztratit kredit v politickém světě by Rusům k ničemu nebylo. Velké náklady přináší zabezpečení celé ČR a hádejte z čích kapes to jde.

Lány FTE a VTE jsou bez rizika bombardovatelné a efektivně nebránitelné, na rozdíl od centralizovaných zdrojů kde je obrana efektivnější. Jak se ukazuje na Ukrajině útočník raději odpálí přehradu než JE, ačkoliv ji zřejmě odpálili omylem nebo ne tak jak chtěli.

Miloslav Černý
28. červenec 2023, 22:28

Takhle jednoduše bagatelizovat nebezpečí vyplývajícího z velké jaderné technologie takového rozsahu ve stísněné hustě obyvatelné Evropě nejde srovnat se státy, kde není taková zalidněnost. Na víc to nebyly jenom zmiňované elektrárny, to byl jen vrchol ledovce si Vám dovolují připomenout.

Emil
28. červenec 2023, 22:47

Nejde o žádnou špičku ledovce, jediná havárie, která má kvůli úniku radiace na svědomí oběti na životech, se u dnes provozovaných reaktorů z principu jejich fungování opakovat nemůže. Kdyby mělo "ve stísněné hustě obyvatelné Evropě" dojít k "zajištění plnohodnotné bezpečnosti", musely by se v první řadě rušit statisticky daleko nebezpečnější vodní elektrárny, chemičky, elektrárny na fosilní paliva, biomasu atd., v podstatě by to znamenalo návrat do jeskyní.

Miloslav Černý
29. červenec 2023, 10:39

Musíte být hodně naivní myslet si, že v současném světě došlo na dobro k zlikvidování terorismu, ať je v jakékoli podobě. Tato polemika zde již byla mnohokráte probírána a nikam nepokročila. V jednom můžem vidět shodu. Nejbezpečnější jádro je žádné jádro pokud je k dispozici alternativa. A ta se dere na svět v pomalých, ale jistých krůčcích a netřeba jí stěžovat život, neboť je velkou výzvou pro samotné lidstvo a v naději bezpečnějšího života zde na jediné zemi, která se dá zatím ještě obývat.

Emil
29. červenec 2023, 12:00

Musíte být hodně manipulativní, když se mi snažíte podsouvat něco co jsem vůbec netvrdil, cituji "že v současném světě došlo na dobro k zlikvidování terorismu". To samozřejmě nedošlo a asi nikdy nedojde, ale zároveň to není důvod vzdávat se kvůli tomu jakýchkoliv technologií, protože dojdeme k tomu, že potenciálně nebezpečné jsou skoro všechny a bez nich se civilizace vrací někam na úroveň 19. století, což kromě pár pomatenců nikdo nechce.

Tvrzení "nejbezpečnější jádro je žádné jádro" je nepravdivé, protože žádné jádro znamená mnohem víc fosilních paliv, které jsou lidskému zdraví daleko nebezpečnější než jádro. Je to stejný nesmysl jako tvrdit "nejbezpečnější voda je žádná voda", která má na svědomí daleko větší ztráty na životech, ale přesto vodní elektrárny jistě rušit nechcete. Bezpečnější život na zemi nedosáhnete zavíráním jaderných elektráren, stejně jako např. zavíráním vodních elektráren

Miloslav Černý
29. červenec 2023, 17:24

Smyslem zavírání zpočátku fosilních e. a následně velkého jádra je právě plná jeho postupná náhrada OZ a ne zase fosilem jak jste se zmínil. To šíroké spektru OZ se stále rozšiřuje a zefektivňuje. Nedivím se Vám jako skalnímu zastánci jaderné technologie, že to vnímáte se skřípěním zubů.

Emil
29. červenec 2023, 18:34

"Plná jeho postupná náhrada OZ" je chiméra, nelze nahradit disponibilní zdroje občasnými, disponibilní "OZ", tj. vodní elektrárny jsou statisticky nebezpečnější než jaderné elektrárny. Zavírání velkého jádra tím pádem žádný smysl nemá, naopak vede jednoznačně ke zhoršení situace jak s bezpečností, tak s čistotou výroby elektřiny.

Nedivím se vám jako skalnímu příznivci OZE, "že to vnímáte se skřípěním zubů".

Antonín Mikeš
30. červenec 2023, 21:16

Nechápu proč do toho taháte zalidnění a také nevím co srovnáváte, silně zalidněnou Evropu na rozdíl od čeho? (hustě obyvatelná je celá Země, obydlená ovšem ne) Popište tedy celý zbytek ledovce, prázdné fráze jsou jen prázdné fráze.

"Musíte být hodně naivní myslet si, že v současném světě došlo na dobro k zlikvidování terorismu"

Tak prosím, nejdřív politický svět a teď zase terorismus, prosím uveďte jeden příklad úspěšného teroristického útoku na jaderné zařízení, při kterém došlo k závažné havárii s únikem radiace a případně i se ztrátami na životech. Zaprvé teroristé nejsou hloupí a vědí, že je složité útočit na chráněné cíle a proto útočí na měkké cíle jako jsou oslavy, kluby, nemocnice a podobně.

Zadruhé, řekněme, že jste terorista, jak prosím poškodíte JE tak aby tedy vznikla ta vámi predikovaná havárie, která způsobí víc než jen ekonomickou ztrátu (poškození zařízení)?

Diskuse nepokročila protože neuvádíte argumenty ale jen obecně tlacháte.

"To šíroké spektru OZ se stále rozšiřuje a zefektivňuje." Tak tohle jistě není pravda, široké spektrum OZ je stále stejně široké už tisíce let - žádný nový OZE zdroj nemáme.

Žádné skřípení zubů se u mě nekoná, ale mám pocit, že slyším to Vaše, když si přečtete jak společnost ČEZ s podporou státu plánuje stavbu velkých JE.

Jiří Syn
30. červenec 2023, 16:25

Tak to je myšlenkový veletoč. Obnovitelně zdroje jsou (téměř) nepredikovatelné, ale NENÍ to důvod je nestavět, kdežto produkce JE je predikovatekná velmi dobře, a přesto (neno jakože právě proto) je (potřeba?) je omezit??

Já si spíš myslím že v tomto konkrétním komentáři je absolutně jedno co je pravda, nějak už se to "ohne" aby to vyhovovalo autorově ideologii.

Bacha lidi, někteří zelení to dokonce vždycky přiznávali, že "dobrá PR se na pravdu moc ohlížet nemusí"... a proto bylo už dávno jejich cílem nakydat na jaderky maximum hnoje, a když už se je nepodaří zrušit přímo (v Německu jsme viděli jak "geniálně" to vyšlo, zavřeli je s neomylnou přesností když by se akorát hodily) tak spoň "oklikou" vyhnat jejich cenu do astronomické výše neustálými požadavky na extrémní zabezpečení.

A přitom největším zabijákem mezi elektrárnami nebyl Černobyl, ale čínská Banqiao Dam v roce 1975... jen si to vyhledejte... takže tak, zabiják může být i vysoce "zelený" výtvor!

Jan Veselý
30. červenec 2023, 17:16

Se tu neohánějte pravdou, když hned na začátku píšete "Obnovitelně zdroje jsou (téměř) nepredikovatelné", což je nesmysl, um se predikovat na tak dlouho na jak dlouho máte předpověď počasí, tj. dostatečně dlouho dopředu.

Dále je patrné, že jste nikdy neslyšel o "merit order", to je obecné pravidlo pro zapínání/vypínání zdrojů elektřiny. Řídí se výrobními náklady zdrojů. tady mají FVE a VtE logicky přednost, protože tyhle náklady mají téměř nulové. Jaderné elektrárny jsou až druhé v pořadí.

Emil
30. červenec 2023, 17:46

1) Ona to ale pravda je, že ve srovnání s disponibilními zdroji jsou "téměř nepredikovatelné", protože ta předpověď i jen na jeden den dopředu běžně vykazuje odchylku i v desítkách procent proti skutečné výrobě den poté. O spolehlivosti na týdny nebo měsíce dopředu se už vůbec nemá smysl bavit.

2) Tvrzení "jaderné elektrárny jsou až druhé v pořadí" taky neplatí obecně, záleží jestli může JE případným snížením výkonu něco získat, dost často platí že nemůže, pak jsou marginální náklady také 0, za určitých okolností mohou být i záporné, tj. je dražší výkon snížit než nesnížit, a hlavně se obvykle nepotkávají s občasnými zdroji na stejném trhu, takže pro ně ani neplatí společný merit-order.

Milan Vaněček
30. červenec 2023, 21:28

ad 1) Bolševik chtěl poručit větru a dešti, my starší to pamatujeme... Soudobí obhájci jádra stále jen naříkají a vyčítají OZE: neumíte poručit větru a dešti (a Slunci, vždyť Vám každý večer zapadne!)

ad2) Současná burza v Lipsku je "pseudotrh", hra na trh se zásahy státu (EU).

EU nasadila netržní penaltu uhlí a plynu, ale stejně by mohla (a kdyby nastala havarie typu Fukušimy) nasadit atomovou přirážku jádru (za nebezpečný odpad a za potenciální možné škody v přelidněné Evropě).

3) kdyby EU chtěla jen čistou, recyklovatelnou, bezodpadovou elektřinu, na jejíž rizika je možné se pojistit, pak by zase merit order vypadal jinak

4) Každý Energy transition se musí provádět v každé zemi citlivě vzhledem ke kupní síle obyvatel té které země. TO JE ZÁKLADNÍ ZÁKON.

Emil
30. červenec 2023, 22:14

Neskutečné bláboly, ani to nebudu komentovat. Stejně to prakticky nijak nesouvisí s tématem, jen stále ty samé Vaněčkovy pindy pořád dokola, už se ani nesnaží předstírat, že to má být reakce na dané téma.

Jaroslav Studnička
31. červenec 2023, 07:25

To je Vaněčku vidět, že to pomatujete. Vaše příspěvky jsou jak z Rudého práva.

Milan Vaněček
31. červenec 2023, 09:59

Emile, to jsem moc rád....

I pan Studnička Vás podpořil.

De Carbon
27. červenec 2023, 08:53

Muj menic u FVE pracuje v tzv. rezimu zero export. Menic vyrabi presne tolik energie aby neslo nic do site. Funguje to naprosto spolehlive. Takovou funkci zvladaji snad vsechny moderni menice. Navic umi muj menic omezovat vykon pomoci funkce DRM dalkovym ovladanim. Distributor muze nastavit 0%, 30%, 60% a 100% vykonu. Teda zadny problem. Konvencni zdroje take nedodavaji maximum, ale jsou regulovany dle potreby.

intfor
27. červenec 2023, 09:26

Nucené odpojování zhoršuje ekonomiku provozu, nebo zvyšuje objem poskytovaných dotací.

De Carbon
27. červenec 2023, 09:41

Pro dobrovolne omezovani vykonu poslouzi smart elektromery ktere zajisti dodavku dle trzni potreby. V pripade prebytku bude nizka nebo zaporna cena a to si kazdy rozmysli. FVE s garantovanou vykupni cenou bude casem rapidne ubyvat. Domaci FVE uz zadne zvyhodneni ceny nedostavaji a budou muset koukat na vykupni cenu. Akorat nekteri obchodnici vykupuji za pevnou cenu, ale jen kvuli chybejicim smart elektromerum. Urednici maji moc casu a neresi problemy. Snad jim nekdo zapali koudel.

Milan Vaněček
27. červenec 2023, 10:14

Ekonomika velkých FVE a VtE které mají komerční smlouvy PPA je výborná a zajištěná i při občasném odpojování FVE či VtE.

Na rozdíl od JE, kde vynucené odstávky (zatím jen výměna paliva a nutná neplánovaná údržba) mají obrovský vliv na ekonomiku provozu,

u investičně levných FVE a VtE se skutečně téměř nulovými provozními náklady občasné odpojování (minimalizovatelné v nových, "chytrých" sítích) nehraje pro investory velkou roli.

A pro stát již vůbec ne, tedy až doběhnou staré dotace....

Určitá variabilita daná počasím či momentálním nezájmem o nadbytek elektřiny, to je věc spojená s FVE a VtE a vodními elektrárnami. Prostě "příroda" si nedá poroučet, lze ji jen využívat ku prospěchu lidstva.

A proto i v Texasu, i v EU, i v Číně, i v Indii, i.... plánují několikanásobně více dalších FVE a VtE.

Richard Vacek
27. červenec 2023, 11:57

Ale vždyť my víme, co masivní zavádění OZE zdrojů znamená pro konečné spotřebitele. Stačí se podívat do Německa, kde si už občas užívají záporných cen, protože Slunce svítí zadarmo a i vítr fouká zadarmo.

Pro konečného spotřebitele to znamená 4x dražší elektřinu než v USA a 8x dražší než v Číně.

Jan Veselý
27. červenec 2023, 12:40

Ono by stačilo se podívat do textu tohohle článku, abyste viděl že i v Texasu mají >50 GW instalovaného výkonu FVE + VtE. A pekelně drahou elektřinu nemají.

Stejně tak Čína je největší investor do OZE na světě.

Jinými slovy, máte v té úvaze díru jak vrata od stodoly.

Richard Vacek
27. červenec 2023, 13:05

Tuším, že podmínky v Texasu jsou pro fotovoltaiku podstatně lepší než v Německu. Pokud se podívám na podklady potenciální výroby, tak v Texasu fv panel vyrobí ročně téměř dvojnásobek oproti Německu a navíc je výroba stejná v zimě, v létě. Proto tam má fotovoltaika podstatně vyšší uplatnění, než v Německu.

V Německu to vede k tomu, že fotovoltaika vám vůbec nesníží kapacitu náhradních zdrojů, které potřebujete v zimě.

VF
27. červenec 2023, 14:07

pracovne se jezdim divat do nemecka docela pravidelne a musim se priznat, ze na uroven bezneho nemeckeho spotrebitele bych se s radosti propadl treba hned. EE maji asi drazsi, ovsem v kontextu jejich platu je to legrace. Zcela evidentne si na to krasne vydelaji. Zato tu levnou cinskou EE bych nechtel odebirat ani za nic. Takze za me: zlata nemecka cesta. (a krome toho cislum pana vacka samozrejme neverim, zajimalo by me, odkud cerpal tyto sokujici informace)

Milan Vaněček
27. červenec 2023, 14:52

Německo je zase před Texasem ve větrných elektrárnách a ty jsou především užitečné v zimě. Zkrátka pane Vacek, potřebujete souhru slunečních, větrných a taky vodních elektráren, to je pak to nejlepší, nejčistší a nejlevnější řešení.

Richard Vacek
27. červenec 2023, 16:41

Šokující informace o cenách elektřiny jsou šokující pro toho, kdo se nerozhlíží po světě. Jinak spotové ceny u vybraných zemí pro libovolný den jsou třeba na

https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/real-time-electricity-tracker?tracker=true&from=2023-7-13&to=2023-7-13&category=price

A konečné ceny nejen elektřiny pro domácnosti/firmy jsou obvykle čtvrtletně uváděny na

https://www.globalpetrolprices.com/electricity_prices/

Jaroslav Studnička
27. červenec 2023, 17:13

Pane VF, na to je nejjednodušší odpověď: "UTFG"...

Konkrétně pro zmiňovaný Texas byla průměrná cena el. energie pro domácnosti 13,9 centů/kWh.

www. ecowatch. com/electricity/rates/tx

VF
28. červenec 2023, 10:31

Ta informace neni sokujici tim co sama obsahuje, sokujici je to, ze nekdo muze takto nekriticky prejimat a dale sirit informace autorizovane a zverejnovane cinskym ministerstvem pravdy. Vyse cinskych cen elektriny je totiz absolutne irelevantni a tedy nicnerikajici. Cinske ceny nezavisi na trhu, ale pouze na rozhodnuti nejvyssiho komunistickeho organu, stejne tak, jako zpusob jejich statistickeho zpracovani a zverejnovani.

Jan Veselý
27. červenec 2023, 10:05

V Texasu jsou dnes PPA na FVE a VtE okolo 25-30 USD/MWh. I kdyby se třetina té jejich elektriky vyhodila, pořád budou levnější než konkurence.

A spoustu se toho dá docílit pomocí demand response a skladováním produktů elektřiny - tepla, chladu, tlaku, ...

A ten obrovský potenciál možnosti prodávat elektřinu s velkou slevou, ...

Milan Vaněček
27. červenec 2023, 10:16

Přesně tak je to, pane Veselý, a proti tomu již nic nezmůžou.....

Petr prochaska
27. červenec 2023, 11:34

Nebude to spíše tím, že v USA nemá OZE přednost před jinými zdroji? Takže jede levný plyn a raději omezí OZE než by musely omezit výkon plynovky.

Milan Vaněček
27. červenec 2023, 12:11

V USA ani v Číně neplatí za "emitované CO2". A OZE zavádějí tržně a postupně.

Petr
29. červenec 2023, 00:11

V komunistické Číně zavádějí OZE tržně a postupně? Ale prd - direktivně a podle plánu :-)

Milan Vaněček
29. červenec 2023, 08:19

Samozřejmě že podle plánu, který jim vyšel na 150%. Ale nyní už je většina FVE v Číně stavěna bez dotací, firmy produkující STOVKY GWp fotovoltaických panelů ROČNĚ pracují tržně, se ziskem, je mezi nimi ostrá konkurence.

Číně se fotovoltaika úžasně vyplatila.

Jaroslav Studnička
29. červenec 2023, 10:49

Pro slávu FVE se Vaněček i s ďáblem spolčí = komunistická Čína ?.

To jste teď měl být v KLDR, tam to byla povedená skupinka.

Petr
29. červenec 2023, 00:13

V letošním roce by mělo být po celém světě v provozu 28 systémů obchodování s emisemi.

VF
28. červenec 2023, 10:15

Vite pane Prochazko, ona neni cena jako cena. Zkuste si vyhledat co je to marginalni cena. Neni to uplne lehke na spravne pochopeni, ale pokud se vam to podari, tak uz nikdy nebudete rikat levny plyn v kontextu drahe oze v pripade marginalnich cen. Ono totiz omezeni vykonu elektraren, je uplne skolnim prikladem aplikace marginalnich cen.

De Carbon
27. červenec 2023, 15:48

Poplatky za CO2 jsou jak v Cine, tak v USA, tak skoro na celem svete.

Milan Vaněček
28. červenec 2023, 11:36

Nějaké poplatky (carbon tax) jsou všude, především v přirážce ceny benzinu a nafty. Ale těch cca 100 USD za tunu CO2 pro elektrárny, jako v EU, to tam neznají (aspoň podle informací z Internetu)

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se