Říjnová aukce na podporu OZE v Německu přinesla ceny na úrovni předchozích kol

DomůObnovitelné zdrojeŘíjnová aukce na podporu OZE v Německu přinesla ceny na úrovni předchozích kol

V Německu na začátku měsíce proběhlo další kolo aukcí na podporu výstavby větrných a solárních elektráren. Ani tentokrát aukce nepřinesla žádná překvapení, ceny se drží stále na srovnatelné úrovni. V případě větrných elektráren opět chyběl dostatek projektů, a aukce se tak nezaplnila.

I v říjnu se v Německu uskutečnila další kola samostatných aukcí pro větrné a solární elektrárny, v tomto roce již šestá v pořadí. Oproti minulému kolu, které proběhlo v září, byl soutěžený objem v případě větrných elektráren více než dvojnásobný, naopak v případě solárních elektráren téměř třetinový.

Stejně jako ve všech předchozích kolech z letošního roku se ani tentokrát nepodařilo aukci pro větrné elektrárny zaplnit, přesto se objem přihlášených projektů přiblížil celkovému objemu aukce o hodnotě 825,5 MW. Ačkoliv se aukce nezaplnila, vážený průměr cen byl nižší než maximální možná nabídková cena, jak tomu bylo v minulém kole. Do aukce podle údajů zveřejněných německým síťovým regulátorem Bundesnetzagentur developeři přihlásili projekty o celkovém výkonu 769 MW, avšak ne všechny nabídky byly úspěšné, jelikož byl naplněn limit v oblastech se síťovými omezeními.

V aukci nakonec uspěly projekty o celkovém výkonu 658,7 MW, vysoutěžené ceny se pohybovaly mezi 56 a 62 EUR/MWh, jejich vážený průměr dosáhl 61,1 EUR/MWh. Jako obvykle aukci dominovaly projekty na větrném severu Německa, přičemž elektrárny ve spolkových zemích Šlesvicko-Holštýnsko a Dolní Sasko, ležících u pobřeží Severního moře, tvořily více než polovinu úspěšných projektů.

Ceny stagnují navzdory silné konkurenci

V případě aukcí pro solární elektrárny nejsou žádné obavy o nedostatku projektů na místě, jelikož konkurence je stabilně na velmi vysoké úrovni. Jinak tomu nebylo ani v posledním kole, do kterého developeři přihlásili projekty o celkovém výkonu 393,3 MW, tedy čtyřnásobek jejího objemu, jenž činil 96,4 MW.

V aukci uspělo 30 projektů o celkovém výkonu 103,1 MW, všech 7 úspěšných nabídek na elektrárny na zemědělské půdě či zatravněných plochách pocházelo z Bavorska. Vysoutěžené ceny se pohybovaly mezi 49,8 a 53,6 EUR/MWh, jejich vážený průměr dosáhl 52,3 EUR/MWh, tedy téměř totožné hodnoty jako v minulém kole.

Další aukce pro OZE v Německu proběhne 1. listopadu, přičemž se bude jednat o společné kolo jak pro větrné, tak pro solární elektrárny. Předchozí zkušenosti nicméně ukazují, že developeři větrných elektráren své projekty do společných aukcí již ani nepřihlašují.

Zdroj úvodního obrázku: pixabay.com