Skupina Světové banky nebude financovat upstream projekty v sektoru ropy a zemního plynu po roce 2019. Výjimku mohou dostat pouze chudší státy, kde bude jasně prokázána plynoucí výhoda pro obyvatele. Jedná se o další krok Skupiny Světové banky v oblasti boje proti změně klimatu.

Zpravodajský portál Platts informoval o prohlášení Skupiny Světové banky. Světová banka a její přidružené organizace prohlásily na setkání One Planet v Paříži, že po roce 2019 přestanou financovat upstream část (průzkum a těžba) ropného a plynárenského průmyslu. Nicméně i zde budou výjimky, a to pro chudší státy. Setkání v Paříži se zúčastnil i francouzský prezident Emmanuel Macron a generální tajemník Spojených národů Antonio Guterres.

Boj proti změně klimatu

Světová banka chce tímto krokem rozšířit svůj závazek vůči zpomalení změny klimatu na naší planetě. I v tomto případě se ale dočkáme výjimky. Ve zvláštních případech bude Světová banka zvažovat, zda bude finančně podporovat ropné či plynárenské projekty v chudších zemích. V tomto případě musí být jasně doložen důkaz o prospěšnosti obyvatelstvu ve smyslu zajištění dostupnosti elektřiny a tepla. Zároveň musí být projekt v souladu se závazkem daného státu k Pařížské dohodě.

„Jakožto světová multilaterální rozvojová instituce, Skupina Světové banky bude pokračovat v transformaci svých činností s ohledem na rychle se měnící svět. Skupina Světové banky již nebude finančně podporovat upstream část ropného a plynárenského průmyslu po roce 2019,“ prohlásila v úterý Banka

Skupina Světové banky ve fiskálním roce 2017 celkově zapůjčila 22,6 miliard dolarů, z toho 4,4 miliardy dolarů putovaly do energetického sektoru. Skupina dále prohlásila, že je na dobré cestě k naplnění svého cíle do roku 2020, kdy 28 % z celkové hodnoty všech půjček bude vynaloženo na aktivity související s ochranou klimatu. To je i v souladu s akčním plánem v boji proti změně klimatu, který Skupina představila po pařížské konferenci v roce 2015.

Další kroky

Skupina rovněž oznámila, že od roku 2018 bude ve svých reportech zmiňovat celkové vypuštěné emise skleníkových plynů, které vzniknou z podporovaných projektů, a to především v energetice. Jako další vstřícný krok Světová banka již nyní využívá stínovou cenu pro uhlíkové emise při analýzách všech projektů v klíčových sektorech.

Autor úvodní fotografie: Peter Linde @flickr.com

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *