BNetzA potvrdila potřebu elektráren na jihu Německa, které mají být v gesci síťových provozovatelů

DomůRychlé zprávyBNetzA potvrdila potřebu elektráren na jihu Německa, které mají být v gesci síťových provozovatelů

Německý regulátor (Bundesnetzagentur – BNetzA) minulý týden potvrdil potřebu výstavby elektráren na jihu Německa, které mají provozovat tamní provozovatelé přenosové soustavy (PPS) za účelem stabilizace soustavy po odstavení jaderných elektráren. Zda je toto opatření v souladu legislativou EU je nyní předmětem schvalovacího procesu Evropské komise.

Ve společné zprávě z letošního února němečtí PPS (50Hertz, Tennet, Amprion a Trensnet BW) žádali o povolení výstavby a provozu plynových elektráren o celkovém výkonu okolo 2 GW v jižním Hessensku, Bavorsku a Bádensku-Württembersku pro stabilizaci sítě. Podle PPS jsou tyto elektrárny nezbytné po odstavení jaderných elektráren v roce 2021 a 2022 zejména pro uvedení soustavy do rovnovážného stavu při výpadcích zdrojů nebo poruchách na vedení.

Ve středu 31. 5. vydala BNetzA stanovisko k tomuto požadavku, ve kterém schvaluje potřebu těchto zdrojů a to ve výši 1,2 GW instalovaného výkonu. Tyto zdroje mají být schopné reagovat na vzniklé problémy dokud nebudou dokončena stejnosměrná vedení v přenosové soustavě Německa. Regulátor rovněž uvedl, že zařízení musí být provozována mimotržně a tedy nesloužit pro vyrovnání nabídky a poptávky. Provozovat je případně budou přímo PPS pro potřeby stabilizace soustavy.

Rozdíl ve výši instalovaného výkonu mezi původním požadavkem a stanoviskem BNetzA se nezakládá na principiálních odlišnostech, ale je výsledkem korektur v modelovém výpočtu.

Ke konkrétnímu umístění elektráren se se BNetzA nevyjadřuje, uvádí pouze, že z hlediska energetické soustavy je vhodné jejich umístění na jihu Německa.

Výstavbu a provoz elektráren pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu přenosové soustavy ze strany PPS v Německu umožňuje paragraf 13k německého energetického zákona (EnWG). Tato část německého energetického zákona je nyní předmětem schvalovacího procesu Evropské komise, jehož výsledkem může být potřeba legislativní úpravy.