Britská vláda nakonec projekty v oblasti zachytávání a ukládání uhlíku podpoří

DomůRychlé zprávyBritská vláda nakonec projekty v oblasti zachytávání a ukládání uhlíku podpoří

Projekty zachytávání uhlíku a jeho ukládání (CCS) se ve světě stále potýkají s technologickými a ekonomickými problémy. Spojené království, které bývá v Evropě často předkládáno za vzor dekarbonizace energetiky, své dřívější plány s CCS nakonec vždy zrušilo. Nově tamní vláda přichází s plánem na zachytávání, znovuvyužití a uložení CO2 (CCUS). Místo elektráren cílí především na chemický průmysl a plánuje do poloviny 20.let postavit funkční projekt.

Během následujícího desetiletí plánuje vláda Spojeného království spuštění prvního projektu zachytávání a ukládání uhlíku (technologie CCS) z průmyslových podniků. Dřívější plány spojené s technologií CCS počítaly s investicemi až ve výši jedné miliardy liber (29 mld. Kč). Velké naděje vkládané do projektů ovšem nakonec nebyly naplněny z důvodu vysoké nákladnosti projektů.

Zachytávání uhlíku má být součástí moderního průmyslu

Podle nového plánu ministryně energetiky Claire Perryové by ve Spojeném království mělo do půlky 20. let vzniknout první zařízení na zachytávání, znovuvyužití a ukládání uhlíku (označováno jako CCUS –  carbon capture usage and storage). Výstavba zařízení spadá do akčního plánu vlády (Industrial Strategy) pro modernizaci průmyslu. Oznámení přišlo 28. listopadu během prvního ročníku summitu World-first, který se konal ve skotském Edinburgu. Cílem summitu, kterého se zúčastnilo 50 lídrů z celého světa, bylo podpořit moderní technologie pro redukci emisí.

Snahou CCS (CCUS) technologie je uskladnit zachycený CO2 zpět pod zem.

Přednost dostane průmysl

Dřívější plány počítaly se zachytáváním a skladováním uhlíku z elektráren. Díky výraznému růstu produkce z obnovitelných zdrojů (a poklesem výroby z fosilních zdrojů) ovšem došlo k přehodnocení strategie. Nově je prioritou zachytávání uhlíku z průmyslu (chemičky, rafinerie) a jeho následné druhotné využití. Dle vládních informací projevily o technologii zájem průmyslové podniky z oblastí Skotska, jižního Walesu, Humberside, Merseyside a Teesside.

„Jde o podstatně vhodnější řešení. Na rozdíl od dřívějších pokusů počítá nový plán s rozložením mezi vícero druhů průmyslových oblastí.“

Stuart Haszeldine, profesor na Edinburské univerzitě

Mezi významné projekty CCS ve Spojeném království patří například terminál pro úpravu plynu (St Fergus Gas Terminal) nacházející se poblíž skotského města Aberdeen. Tento projekt obdržel kombinaci finanční podpory ze strany vlády Spojeného království, Skotska i EU.

Využití stávající infrastruktury

Nová Průmyslová strategie Spojeného království počítá s dodatečnou vládní podporou ve výši 20 milionů liber pro vybrané projekty CCUS. Jde o projekty, které dávají nové využití stávající infrastruktuře. Jedná se například o plynová potrubí v chemických provozech která by mohla být využita pro rozvod CO2.

CCUS technologie počítá i s dalším využitím zachyceného uhlíku. Ten by měl být dále prodáván na trhu. Není ovšem zatím jasné, kdo by mohl mít o takový produkt zájem. Jako jedna z možností je zvažován potravinářský průmysl. Konkrétně byly jako příklad zmíněny sodovkárny, které v Anglii nedávno zažily nedostatek oxidu uhličitého.

Dosavadní projekty CCS budí rozpaky

Technologie CCS (případně CCUS) zatím nebyla nikde ve světě převedena do projektu, který by mohl být vzorem pro ostatní. Všechny projekty, které byly doposud zrealizovány, se potýkaly s problémy, které byly dané technologickou náročností a vysokou cenou.

Přesto se s technologií CCS do budoucna počítá a je považována za nezbytnou součást budoucí nízkouhlíkové energetiky.

„Dosažení mezinárodních cílů v oblasti klimatu je bez technologie CCUS prakticky nemožné“.

Fatih Birol, ředitel Mezinárodní energetické agentury (IEA)