Domů
Rychlé zprávy
Evropská komise chce ze zachyceného CO2 vytvořit obchodovatelnou komoditu
Evropská komise
Zdroj: LIBER Europe / Creative Commons / CC BY 2.0

Evropská komise chce ze zachyceného CO2 vytvořit obchodovatelnou komoditu

Dokument Evropské komise o průmyslovém nakládání s uhlíkem vytváří předpoklady pro to, aby se zachycený oxid uhličitý "recykloval" v chemických procesech nebo používal jako námořní a letecké palivo. Tržní mechanismus obchodu s uhlíkem by pak zohledňoval nevypuštěný oxid uhličitý.

Evropská komise navrhuje vytvořit celoevropský přístup „k vytvoření jednotného evropského trhu s průmyslovým uhlíkem". Ten má přispět ke splnění cíle Unie dosáhnout do roku 2050 nulových čistých emisí. Obsah uniklého dokumentu zveřejnil server Euractiv.

Serverem zveřejněná verze neobsahuje právní povinnosti pro země EU ani podniky. Jasně však ukazuje, jak by mohla vypadat budoucí politika EU v oblasti klimatu po roce 2030. Dokument má být předložen 6. února.

50 milionů tun CO2 ročně do roku 2030

Aby EU dosáhla klimatické neutrality, bude muset být podle dokumentu do roku 2030 připravena zachytit nejméně 50 milionů tun CO2 ročně a do roku 2050 až 450 milionů tun.

Takové objemy budou dle Komise nezbytné k vyrovnání "zbytkových emisí" v odvětvích, jako je zemědělství, doprava a průmysl, která do té doby pravděpodobně nedosáhnou úplné dekarbonizace, tvrdí dokument.

Po roce 2050 pak bude dle odhadů zapotřebí také zachytávání uhlíku přímo z atmosféry, kvůli dosažení efektu „záporných emisí“. Konečný cíl je podle návrhu dokumentu Komise jasný: učinit z CO2 "obchodovatelnou komoditu", jako je plyn, ropa, bavlna, pšenice nebo kakao.

„Do roku 2040 by se řada regionálních hodnotových řetězců pro emise oxidu uhličitého měla stát ekonomicky životaschopnými pro splnění cílů EU v oblasti klimatu, protože CO2 se stane obchodovatelnou komoditou pro ukládání nebo využití," uvádí se v dokumentu Komise.

Ty se mají opírat o infrastrukturu pro přepravu a skladování v celé EU, přičemž dominantním dopravním prostředkem na pevnině má být potrubí, což umožní přeshraniční přepravu zachyceného CO2 buď za účelem skladování nebo dalšího využití.

Možnosti politiky obchodování s emisemi

V současnosti nejrozšířenější forma odstraňování uhlíku zahrnuje výsadbu stromů, které při svém růstu nasávají oxid uhličitý z atmosféry.

Vyvíjejí se však také průmyslové technologie, jako je přímé zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (Direct Air Capture and Storage - DACS), kdy obří ventilátory nasávají CO2 přímo z atmosféry a trvale jej ukládají, nebo bioenergie se zachytáváním a ukládáním uhlíku (Bioenergy with Carbon Capture and Storage - BECCS).

Evropská komise již začala připravovat půdu pro tyto technologie, když v loňském roce předložila návrh na certifikaci odstraňování uhlíku za využití těchto technologií. Návrh je nyní v závěrečné fázi schvalování mezi zákonodárci EU.

V zájmu urychlení jejich zavádění Komise nyní hledá způsoby, jak začlenit technologie odstraňování uhlíku do systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), který ukládá více než 10 000 průmyslovým zařízením v Evropě povinnost odevzdat emisní povolenky za každou tunu vypuštěného CO2.

Revidovaný systém EU ETS již zavádí možnost neodevzdávat povolenky pro emise CO2, které jsou považovány za trvale zachycené a využité, zdůrazňuje Komise ve svém dokumentu.

Kromě toho by nízkouhlíková paliva, jako je zelený vodík, která splňují normy EU podle aktualizované směrnice Unie o obnovitelných zdrojích energie, neměla podléhat povvinosti odevzdávání povolenek v rámci revidovaného systému obchodování s emisemi, aby se zabránilo dvojímu započítávání uhlíku.

Očekává se například, že obnovitelná syntetická paliva budou mít zvláštní význam zejména v odvětví letectví a námořní dopravy, pro které byly stanoveny závazné cíle v rámci nařízení ReFuelEU pro letectví a FuelEU pro námořní dopravu, která byla přijata v loňském roce.

V neposlední řadě se v dokumentu uvádí, že Komise zváží přínosy stanovení specifických cílů pro odstraňování uhlíku a zváží do roku 2026, jak by to mělo být zohledněno a zahrnuto v systému EU ETS.

Toho by bylo možné dosáhnout buď plným začleněním zachytávání do systému EU ETS, nebo vytvořením samostatného mechanismu dodržování předpisů pro zachytávání přímo či nepřímo spojené s EU ETS.

Podpora s výhradami

Ekologické skupiny sice nejsou v zásadě proti zachytávání a využívání uhlíku, ale mají mnoho výhrad k tomu, jak by tyto technologie mohly být v budoucnu motivovány, a varují před několika úskalími.

Podle ekologické nevládní organizace Carbon Market Watch bude klíčovým bodem technik využití uhlíku zachování vysoké úrovně ekologické integrity, pokud jde o "trvalost" CO2 uloženého v konečných produktech.

„Pouze uhlík, který je zachycen a využit takovým způsobem, že je trvale chemicky vázán a neuvolňuje se během používání výrobku nebo po skončení jeho životnosti, by měl být z povinnosti odevzdávání odstraněn," uvedl Wijnand Stoefs, vedoucí politiky pro odstraňování uhlíku ve společnosti CMW.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(1)
Vladimír Šťastný
31. leden 2024, 10:04

Bude to chtít jenom nějakou tu dotaci.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se