Kalifornská cesta za OZE: Kvůli bezpečnosti dodávek chce stát odložit uzavření několika plynových elektráren

DomůEnergetika v zahraničíKalifornská cesta za OZE: Kvůli bezpečnosti dodávek chce stát odložit uzavření několika plynových elektráren

Státní regulační komise Kalifornie, která v posledních letech intenzivně prosazuje rozvoj obnovitelných zdrojů, navrhuje odložit plánované ukončení provozu několika starých plynových elektráren se souhrnným výkonem přes 3,7 GW. Komise tak chce zabránit případným problémům se zabezpečením dodávek elektrické energie pro období mezi lety 2021 až 2023.

Kalifornská komise pro veřejné služby minulý čtvrtek předložila doporučení o odložení plánovaného ukončení provozu několika plynových elektráren na základě analýzy ukazující potenciální problémy se zajištění dodávek elektrické energie v následujících letech.

Analýza podle vyjádření komise hovoří o napjaté situaci v tamní soustavě již v současné době, kdy závislost na dovozu elektrické energie z jiných států dosahuje historických maxim. Tato skutečnost přináší velké nejistoty v otázce zajištění bezpečných dodávek elektrické energie tamním odběratelům.

Napjatá situace je podle komise způsobena několika trendy na tamním trhu s elektrickou energií, kdy se špičkové zatížení soustavy přesouvá do jiných denních a ročních dob, než domu bývalo dříve, roste podíl větrných a solárních elektráren na výrobě, které je nutné integrovat do tamní soustavy, dochází k uzavírání starých plynových elektráren a klesá spolehlivost dovozu elektrické energie s ohledem na rostoucí podíl obnovitelných zdrojů v jiných státech USA.

Komise tak tamní Výkonné radě pro vodní zdroje doporučuje prodloužit povolení pro několik plynových elektráren s průtočným chlazením, které by jinak musely ukončit provoz v následujícím roce. Zdroje by podle doporučení komise mohly zůstat v provozu až další 3 roky. Celkově se jedná o 9 výrobních bloků s instalovaným výkonem přes 3700 MW.

„Tyto zdroje s průtočným chlazením byly zúčastněnými stranami identifikovány jako klíčové pro bezpečné dodávky elektřiny pro Kalifornii mezi lety 2021 až 2023,“ uvedla komisařka Liane M. Randolphová.

Podle komisařky však nelze brát prodloužení jejich provozu na lehkou váhu, jelikož se podle názoru komise nelze na tento typ zdrojů v budoucnu spoléhat. Elektrárny s průtočným chlazením odebírají vodu z řek, jezer či moří, kterou do daného toku či vodního tělesa následně vrací ohřátou, čímž mohou negativně ovlivňovat místní ekosystém.