Domů
Elektrárny v ČR
Ekologové kritizují postup MŽP vůči elektrárnám, které nebudou plnit limity i když nezískaly výjimku
Paroplynová elektrárna Počerady. Zdroj cez.cz

Ekologové kritizují postup MŽP vůči elektrárnám, které nebudou plnit limity i když nezískaly výjimku

Zástupci ekologických organizací kritizují postup ministerstva životního prostředí (MŽP) vůči uhelným elektrárnám Chvaletice, Počerady, Ledvice, Mělník I a Opatovice. Ekologům se nelíbí, že ačkoliv ve středu začnou platit nové, přísnější unijní emisní limity pro tento typ zařízení, tak MŽP těmto elektrárnám možná dovolí pokračovat za současných podmínek, přestože platnou výjimku dosud nezískaly. V tiskové zprávě to uvedli zástupci Hnutí Duha, Greenpeace a Frank Bold. Podle mluvčí MŽP Petry Roubíčkové je však postup ministerstva v souladu se zákonem.

To, že bude MŽP možná tolerovat pokračování zmíněných elektráren v nynějším stylu podle ekologů vyplývá z metodického pokynu pro krajské úřady. Ekologové uvedli, že MŽP krajským úřadům ve stanovisku sděluje, že zpoždění při zavádění nových emisních limitů v řádu týdnů považuje za přijatelné.

„Tvrzení ministerstva je však v rozporu s evropskou legislativou, podle níž je každé překročení čtyřleté lhůty pro transpozici nových emisních limitů porušením směrnice o průmyslových emisích,“ uvedly organizace.

Ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) vyzvaly, aby postup změnil.

„Limity pro uhelné elektrárny se připravovaly roky za jejich účasti a pak byly čtyři roky na přípravu. Pokud poběží nějaká elektrárna nad limitem a bez platné výjimky, bude to krajně nespravedlivé nejen k jiným elektrárnám a teplárnám, které limity splnily nebo získaly jen omezenou výjimku, ale hlavně k lidem, kteří topí uhlím ve starém kotli a za rok jej musí odstavit – bez možnosti výjimky a pod hrozbou pokuty,“ uvedl energetický expert Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Odpovědnost za tento stav by podle něj nesl ministr životního prostředí.

Také právnička Frank Bold Laura Otýpková zdůraznila, že krajské úřady měly čtyři roky na to, aby nové emisní limity „uvedly do praxe“. „Překročení této lhůty je jednoznačným porušením evropské směrnice o průmyslových emisích, pro zpoždění navíc není žádný objektivní důvod. Z právního hlediska jsou takovéto ústupky v ochraně životního prostředí nepřípustné,“ sdělila Otýpková.

„Na papíry to nejezdí. Takový přístup nejspíš zvolí některé krajské úřady a nechají elektrárny, které nedostaly výjimky z nových emisních limitů, jet podle starých a nezákonných parametrů,“ poznamenal Lukáš Hrábek z Greenpeace.

„Případný postih z Evropské unie kvůli této chybě však nepůjde za úřednictvem, ale za českou vládou a celým státem. Ministerstvo životního prostředí tomu může zabránit a dohlédnout, aby elektrárny, které nedostaly výjimky, omezily či zastavily provoz,“ dodal ekolog.

Mluvčí MŽP Petra Roubíčková nicméně v reakci ČTK napsala, že nejde o toleranci ze strany resortu či úřadů, ale o zákonný postup judikovaný soudem. „Tedy, že pro zařízení budou platit stávající limity uvedené v jejich platných integrovaných povoleních, a to do té doby, než bude pravomocně rozhodnuto v řízení o změně integrovaného povolení. Do celé věci vstupuje také fakt, že Soudní dvůr EU relevantní závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) v lednu tohoto roku zrušil pro protiprávní postup Evropské komise při přijímání dokumentu a Evropská komise ho tak bude muset vydat znovu. To vytváří velkou právní nejistotu jak pro úřady, tak pro provozovatele,“ uvedla Roubíčková.

Mluvčí také sdělila, že je prioritou úřadů i resortu rozhodnout o výjimkách co nejdříve. MŽP, které rozhoduje o odvolání, podle Roubíčkové očekává, že se řízení nebude „významně protahovat“, byť jde o komplikovaná řízení a složitou problematiku z hlediska technologií i postupů. „Například v případě emisí rtuti vstupuje do problematiky stanovení emisních limitů ještě skutečnost, že v době zveřejnění závěrů o BAT v roce 2017 nebyla (celosvětově) odzkoušena spolehlivá technologie pro snížení emisí rtuti a ani měřící metoda, kterou bylo možné plnění emisních limitů ověřovat. Bez odzkoušení ve skutečném provozu tak nebylo možné ke stanovení emisních limitů přistoupit,“ napsala mluvčí. Podle Roubíčkové ze zdržení nelze vinit ani úřady, ani provozovatele elektráren.

Roubíčková se také ohradila proti Koželouhově příměru ke kotlům v domech. Podotkla, že lidé, kteří si požádají o dotaci na výměnu kotle do 1. září 2022 a budou to moci doložit, nebudou v případě kontroly z úřadů sankciováni.

Nové emisní limity se vztahují například na emise dusíku, síry, prachu nebo rtuti do ovzduší. Zpřísňují se také podmínky pro vypouštění škodlivin do vody a požadavky na měření emisí.

Ve zvláštních odůvodněných případech mohou krajské úřady udělit elektrárnám výjimku a stanovit mírnější limit. Zástupci Frank Bold shrnuli, že této možnosti se pokusilo v Česku využít 18 elektráren. Nejčastěji se požadované výjimky týkaly rtuti, oxidů dusíku, oxidu siřičitého a prachu.

Dosud bylo pravomocně uděleno 12 výjimek. Frank Bold uvedl, že některé byly zkráceny či zpřísněny. V případě Chvaletic, Počerad, Mělníku I a Ledvic byla podána odvolání, o kterém bude rozhodovat MŽP. „U zbývajících tří žádostí zatím nebylo rozhodnuto ani orgánem prvního stupně,“ konstatoval Frank Bold s tím, že jde například o Opatovice.

sar mal

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(12)
T
17. srpen 2021, 20:04

Je to jen car papiru a ten snese vse...,hlavne kdyz se vyvazi...

Josef
17. srpen 2021, 21:28

Současné limity pro velké zdroje jsou nesmyslně přísné. Jejich podíl na znečištění ovzduší je minimální. Největším problémem jsou dnes lidé spalující tuhá paliva včetně dřeva.

Carlos
18. srpen 2021, 00:05

Velké zdroje budete hlídat asi tak stokrát snáze, pokud nejste přítelem aktivních sousedských hlídek a díla páně Orwella.

Další věc je že EU má dost rozumu na to aby v případě zařízení pro domácnosti na to šla přes omezení prodeje a postupnou náhradu. Jenže to se některým lidem také nelíbí a vztekají se že se musí prodávat jenom A, dříve A+++++++++++++++ spotřebiče. Akorát je rozdíl že u ledniček ta náhrada trvá deset let, u aut dvacet a u kotlů ještě více.

Pokud byste to chtěl řešit, tak byste potřeboval obrovský dotační program s prvkem příjmové degrese na zateplení a TČ ideálně s teplovzdušným vytápěním a chlazením do zemního kolektoru/vrtu. Jenže to by se zase objevilo řevu a nadávek o zlé EU co něco nařizuje.

energetik
18. srpen 2021, 07:46

Nesmysl. Přísné by byly kdyby jim ty limity zakazovali škodit úplně, a tam stále ještě nejsme. Navíc na všechno mají dotace a spoustu výjimek. A na rozdíl od domácností, oni škodí jen pro svůj větší zisk a vývoz levnější energie do zahraničí. Prostě aby mohli lépe konkurovat zahraničí konkurenci která nemůže tolik škodit.

JVr
18. srpen 2021, 08:22

On ten rozdíl od domácností nebude tak velký, prostě něktěří lidé nechctějí jít do výměny kotle. Ano oni zkrátka to teplo potřebují narozdíl od elektráren, které tu elektřinu jen prodají, ale to teplo mohou získat různými způsoby a často volí ten nejlevnější a nejméně "ekologický".

Těch důvodů může být samozřejmě více (typu v tomto kotli hoří všechno a v tom novém ne), ale primárně jsou ty důvody ekonomické, ti lidé nechtějí investovat peníze do nákupu nového a lepšího kotle. Raději je utratí do něčeho jiného (auto, alkohol, cigarety, oprava domu, zábava, aj.). Zde bych hledal paralelu s těmi elektrárnami, ta je to také o tom, že ten zisk nebude takový, pokud budu investovat do redukce imisí.

Ano, někdo může argumentovat tím, že nízkopřijmové skupiny obyvatelstva zkrátka nemají peníze na nový kotel, ale těch je pár procent a i pro tyto jsou připravovány programy v nichž dostávají dotace a bezůročné půjčky.

pr
18. srpen 2021, 10:47

Zásadní je znění §1013 zák. 89/2012. Nikdo nebrání komukoli ať si u sebe dělá co se mu zachce.

A to že zákon jasně definuje míru obvyklou tím že stanoví LIMIT jen do tohoto zákonného ustanovení zapadá.

A je zcela šumák zda jde o petra či pavla.

Proč asi mají velcí enitenti vysoké komíny? Aby mohli škodit a přitom aby je nikdo nemohl žalovat (co největší rozředění emisí)

A jelikož existují dlouho uzákoněná zákonná ustanovení tak se mají dodržovat. Nedodržuješ, zavřít! (komín)

Arimatejský
18. srpen 2021, 09:19

V rozporu se zákonem to možná není ale v rozporu se směrnici IED ano takže to zase skončí pilotem a zase bude státní kasa chudší o pokutu. Děkujeme skvělé vládě.

Milka
18. srpen 2021, 11:14

To se to tady v ČR zase snažíme nějak vyšmoulit. Už tak před dvěma lety mělo být jasné, jak se bude postupovat proti těm co nebudou mít výjimku. Jenže nato náš dvojministr asi ráno vstává příliš pozdě. :)

Milan
18. srpen 2021, 12:08

Ekologové? To jsou ti co žijí mimo realitu a chtěli by ostatním diktovat co je správné a jak mají jednat? Novodobí komouši. Pro mě ztratili už dávno kredit tím jak se prezentují. Jsou to jenom aktivisti, ne skuteční ekologové. A tak je správné je ignorovat.

pr
18. srpen 2021, 12:25

Ale ale diktátore Milane (dle hesla podle Tebe soudím sebe), ekologové zhusta "pouze" trvají na tom aby se striktně dodržovaly zákony, které byly přijaty demokratickou cestou. Jestli většinu v prdlamentě (a tím pádem i mezi voliči) vidíte jako komouše pak se nedivte svému zhnusení. Demokraticky převálcovali Váš názor a Vy jako NEdemokrat to nemíníte respektovat. Možná byste se hodil do anarchistického hnutí.

Milan
18. srpen 2021, 14:19

Já o voze a vy o koze. Asi nechápete význam slova diktátor. Nikomu nic nevnucuji, jen vyjadřuji svůj názor na tuto skupinu lidí. Z čeho soudíte, že jsem NEdemokrat? Já se neprivazuji ke stromům, neblokuji silnice, nechci určovat čím mají lidé jezdit a topit, jak mají žít. Vyjádřením názoru nikoho neomezuji. K anarchistům bych řadil spíše ty tzv. ekology.

pr
18. srpen 2021, 15:53

Tk z5 k tématu. Ti o kterých je článek nejsou ti o kterých se zmiňujete. Článek hovoří o těch, kteří trvají na dodržování platných zákonů. A tito článkem byli nazváni ekology. Vy hovoříte o zcela někom jiném.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se