Evropská Komise schválila kapacitní mechanismy v 6 státech EU