Domů
Elektrárny v Evropě
Evropská Komise schválila kapacitní mechanismy v 6 státech EU

Evropská Komise schválila kapacitní mechanismy v 6 státech EU

Evropská Komise schválila systém kapacitních mechanismů pro Belgii, Francii, Německo, Řecko, Itálii a Polsko. Dle Evropské komise schválené mechanismy přispějí k zachování bezpečnosti dodávek elektřiny a neovlivní zachování soutěže na jednotném trhu.

Kapacitní mechanismy jsou opatření určená k zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny. Zpravidla nabízejí dodatečnou odměnu poskytovatelům výrobní kapacity, mimo standardních výnosů získaných prodejem elektřiny na trhu, výměnou za zachování stávající kapacity nebo investováním do nových kapacit. Tato dodatečná odměna může mít dopad na hospodářskou soutěž na vnitřním trhu s elektřinou a musí být posouzena podle pravidel EU pro státní podporu.

„Kapacitní mechanismy mohou pomoci zajistit bezpečnost dodávek elektřiny, ale musejí být navrženy tak, aby neovlivňovaly soutěž na energetickém trhu. Jsem ráda, že naše blízká spolupráce s národními autoritami nám umožnila schválit kapacitní mechanismy v šesti státech.“ Komisařka EU pro hospodářkou soutěž Margrethe Vestager

Momentálně jsou schváleny tři základní druhy kapacitních mechanismů.

  • Strategické rezervy, které bude používat Belgie a Německo. Ty vyčleňují určitý objem výrobních zdrojů mimo energetický trh apro provoz pouze v nouzových případech. Obě rezervy jsou dočasné a budou odstraněny, jakmile bude vyřešen nedostatek výkonu na trhu.. Strategické rezervy jsou získávány prostřednictvím pravidelných výběrových řízení otevřených pro všechny typy poskytovatelů, včetně odezvy na straně poptávky (demand response), s cílem zajistit účinnou hospodářskou soutěž a omezit náklady.
  • Dalším modelem použitým v Polsku a Itálii je kapacitní mechanismus Market-wide.  Jde o použití zejména v zemích, které mají dlouhodobé strukturální problémy s kvalitou dodávek elektřiny. V rámci tohoto opatření mohou poskytovatelé získat finanční náhradu za to, že jsou k dispozici k výrobě elektřiny nebo v případě demand response za to, že jsou k dispozici ke snížení své spotřeby elektrické energie.
  • Třetím modelem schváleným Evropskou unií je demand response, který bude využíván v Řecku a Francii. Demand response je model, kdy odběratelé za úplaty snižují na vyžádání operátora svojí spotřebu a přispívají tak k snižování potřebného špičkového výkonu. U této varianty se předpokládá, že operátor ovládající demand response bude moci rychleji reagovat na výkyvy v soustavě ve srovnání s výrobnami. Obě země, které tento model zavádějí, mají problém se zvýšenou poptávkou po elektřině během zimních měsíců.

Více informací o schválených mechanismech nabízí zpráva Evropské komise.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se