Rakousko: Nová 360MW přečerpávací vodní elektrárna Obervermunt II byla uvedena do provozu