Rakousko: Nová 360MW přečerpávací vodní elektrárna Obervermunt II byla uvedena do provozu

DomůElektrárny v EvropěRakousko: Nová 360MW přečerpávací vodní elektrárna Obervermunt II byla uvedena do provozu

V Rakousku byla oficiálně uvedena do provozu nová přečerpávací vodní elektrárna (PVE) Obervermunt II s instalovaným výkonem 360 MW (2 x 180 MW). Celkový instalovaný výkon rakouských PVE tak nyní dosahuje téměř 5 GW. 

Výstavba PVE Obervermunt II trvala 4,5 let a stojí za ní německá energetická společnost EnBW a rakouská Vorarlberger Illwerke (ViW). Investiční výdaje činily 500 milionů eur.

VIW díky uvedení nové PVE do provozu v současné době provozuje v Rakousku PVE o celkovém  instalovaném výkonu 1,6 GW.

„Vzhledem k významu zařízení pro akumulaci energie pro udržování stability soustavy a zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny budou tato zařízení i nadále důležitou součástí dodávek elektřiny v Evropě. To platí jak pro přečerpávací vodní elektrárny, tak pro nové technologie akumulace energie. Díky Obervermunt II opět významně navyšujeme náš výkon přečerpávacích vodních elektráren a můžeme tak nyní ukládat více elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako jsou větrné a solární elektrárny,“ uvedl technický ředitel EnBW Hans-Josef Zimmer.

Současný instalovaný výkon rakouských PVE dosahuje díky zprovoznění elektrárny Obervermunt II téměř 5 GW. Pro srovnání, v sousedním Německu jsou provozovány PVE o celkovém instalovaném výkonu 6,7 GW. Instalovaný výkon českých PVE činí 1 175 MW (Dlouhé stráně – 650 MW, Dalešice 480 MW, Štěchovice II – 45 MW).

Více informací o principu a uspořádání přečerpávacích vodních elektráren je uvedeno v našem dřívějším článku.

Historii, popis a parametry přečerpávacích vodních elektráren v České republice naleznete zde.

Úvodní fotografie: Přehrada jezera Silvretta. Zdroj: andritz