Australská vláda investuje do výzkumu přílivové energie

DomůElektřinaAustralská vláda investuje do výzkumu přílivové energie

Australská vláda uvolnila téměř 2,5 milionu dolarů, kterými podpoří rozvoj zdrojů využívajících přílivovou energii. Během tří let vznikne online databáze mapující potenciál přílivu u pobřeží Austrálie. Výstupy výzkumu by měly k tomuto zdroji energie přilákat nové investory.

Australská agentura pro obnovitelné zdroje (ARENA) poskytla podporu ve výši 2,49 milionů dolarů na tříletý projekt „Přílivová energie v Austrálii – Posouzení zdroje a realizovatelnost v budoucím energetickém mixu Austrálie“ s celkovým rozpočtem 5,8 milionu dolarů, který bude zkoumat budoucí potenciál přílivové energie v Austrálii s cílem přilákat budoucí investice.

„Tento výzkum pomůže Austrálii lépe pochopit přílivovou energii a pomůže maximalizovat podíl obnovitelné energie na trhu,“ uvedl generální ředitel ARENA Ivor Frischknecht.

Třemi hlavními přínosy projektu budou:

  • Mapa přílivových zdrojů: vytvoření modelu hydrodynamického přílivu na dálku na celostátní úrovni, který mapuje množství a rozdělení národních přílivových zdrojů energie na nejbližších 500 metrů od pobřeží.
  • Plné posouzení proveditelnosti v lokalitách s vysokým potenciálem: zaměřené případové studie na dvou místech s vysokým potenciálem, včetně měření v terénu, hydrodynamického modelu a posouzení dopadů na životní prostředí.
  • Posouzení technické a ekonomické proveditelnosti: vytvoření ekonomického modelu pro připojení lokalit s vysokým potenciálem k australské energetické infrastruktuře s možnostmi „off-grid“ instalací.

„S jedněmi z největších přílivů na světě je Austrálie ideální pro tento mimořádně spolehlivý nízkouhlíkový zdroj energie, ale potenciální investory v současné době brzdí nedostatek podrobných informací o přílivové zdrojích, které by jim pomohly porozumět možným rizikům a příležitostem,“ uvedla docentka Irene Penesis z University of Tasmania.

Budoucnost přílivové energie

Přílivová energie je poslední důležitý zdroj obnovitelné energie, který má být mapován jako součást australské iniciativy mapování obnovitelných zdrojů energie financované agenturou ARENA a Austrálie doufá v budoucí rozvoj tohoto typu zdroje energie po vzoru Velké Británie.

Projektu se proto účastní také čtyři průmysloví partneři OpenHydro, Protean Wave Energy, Mako Přílivové Turbíny a BioPower Systems, kteří budou kromě finančních příspěvků poskytovat výzkumným pracovníkům informace o svých energetických zařízeních a své know-how z komerčních instalací.

„Věříme, že tento projekt vytvoří prostředí, v němž budeme moci v Austrálii dodávat komerčně životaschopné projekty v oblasti přílivové energie a pomoci zemi v rozvoji tohoto průmyslu,“ řekl Michael Lewis, ředitel divize ze společnosti OpenHydro.

Zdroj úvodní fotografie: ARENA