Australská vláda uvolnila téměř 2,5 milionu dolarů, kterými podpoří rozvoj zdrojů využívajících přílivovou energii. Během tří let vznikne online databáze mapující potenciál přílivu u pobřeží Austrálie. Výstupy výzkumu by měly k tomuto zdroji energie přilákat nové investory.

Australská agentura pro obnovitelné zdroje (ARENA) poskytla podporu ve výši 2,49 milionů dolarů na tříletý projekt „Přílivová energie v Austrálii – Posouzení zdroje a realizovatelnost v budoucím energetickém mixu Austrálie“ s celkovým rozpočtem 5,8 milionu dolarů, který bude zkoumat budoucí potenciál přílivové energie v Austrálii s cílem přilákat budoucí investice.

„Tento výzkum pomůže Austrálii lépe pochopit přílivovou energii a pomůže maximalizovat podíl obnovitelné energie na trhu,“ uvedl generální ředitel ARENA Ivor Frischknecht.

Třemi hlavními přínosy projektu budou:

  • Mapa přílivových zdrojů: vytvoření modelu hydrodynamického přílivu na dálku na celostátní úrovni, který mapuje množství a rozdělení národních přílivových zdrojů energie na nejbližších 500 metrů od pobřeží.
  • Plné posouzení proveditelnosti v lokalitách s vysokým potenciálem: zaměřené případové studie na dvou místech s vysokým potenciálem, včetně měření v terénu, hydrodynamického modelu a posouzení dopadů na životní prostředí.
  • Posouzení technické a ekonomické proveditelnosti: vytvoření ekonomického modelu pro připojení lokalit s vysokým potenciálem k australské energetické infrastruktuře s možnostmi „off-grid“ instalací.

„S jedněmi z největších přílivů na světě je Austrálie ideální pro tento mimořádně spolehlivý nízkouhlíkový zdroj energie, ale potenciální investory v současné době brzdí nedostatek podrobných informací o přílivové zdrojích, které by jim pomohly porozumět možným rizikům a příležitostem,“ uvedla docentka Irene Penesis z University of Tasmania.

Budoucnost přílivové energie

Přílivová energie je poslední důležitý zdroj obnovitelné energie, který má být mapován jako součást australské iniciativy mapování obnovitelných zdrojů energie financované agenturou ARENA a Austrálie doufá v budoucí rozvoj tohoto typu zdroje energie po vzoru Velké Británie.

Projektu se proto účastní také čtyři průmysloví partneři OpenHydro, Protean Wave Energy, Mako Přílivové Turbíny a BioPower Systems, kteří budou kromě finančních příspěvků poskytovat výzkumným pracovníkům informace o svých energetických zařízeních a své know-how z komerčních instalací.

„Věříme, že tento projekt vytvoří prostředí, v němž budeme moci v Austrálii dodávat komerčně životaschopné projekty v oblasti přílivové energie a pomoci zemi v rozvoji tohoto průmyslu,“ řekl Michael Lewis, ředitel divize ze společnosti OpenHydro.

Zdroj úvodní fotografie: ARENA

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *