Zemní plyn v 1Q 2019 dominoval, stal se hlavním fosilním palivem pro výrobu elektřiny v EU

DomůElektřinaZemní plyn v 1Q 2019 dominoval, stal se hlavním fosilním palivem pro výrobu elektřiny v EU

Rostoucí náklady na emisní povolenky a uzavírání uhelných elektráren v Evropě způsobily dominanci zemního plynu ve výrobě elektrické energie. Tyto faktory vedly podle analytiků k tomu, že výroba elektrické energie z plynových elektráren poprvé v historii předstihla výrobu z jiných forem fosilních paliv.

Nová zpráva od společnosti EnAppSys z energetického trhu ukázala, že v prvním čtvrtletí roku 2019 vyrobily plynové elektrárny v Evropě celkem 117 TWh elektrické energie. Za stejné období vyrobily elektrárny na černé, hnědé a zplyněné uhlí 110,9 TWh elektrické energie. Tyto údaje jsou převzaty od Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav elektřiny ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity).

EnAppSys uvádí, že se jedná o zásadní posun oproti prvnímu čtvrtletí roku 2015. V té době elektrárny na černé, hnědé a zplyněné uhlí vyrobily téměř dvojnásobek elektrické energie oproti elektrárnám spalujícím zemní plyn. Z Uhlí tehdy pocházelo celkem 159,6 TWh oproti 61,3 TWh z plynových elektráren. Od té doby vzrostla úroveň výroby v plynových elektrárnách o 91 %, zatímco výroba z uhlí klesla o třetinu.

Zpráva rovněž ukázala, že výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů v prvním čtvrtletí poklesla o 8 %. Pokles byl způsoben zejména významným výpadkem výroby z vodních elektráren. Výroba z větrných elektráren dosáhla rekordní výše 105,4 TWh. Větrné elektrárny vyrobily již druhé čtvrtletí za sebou více elektrické energie než vodní elektrárny.

Jádro stále dominantní, plyn na vzestupu

Výpadky a uzavírání bloků vedly k meziročnímu poklesu výroby jaderných elektráren o 4 % na 204,4 TWh. To je nejnižší čtvrtletní produkce od začátku roku 2015. Jaderná energetika je však stále dominantním zdrojem elektrické energie v celé Evropě v prvním čtvrtletí. Podíl jaderných elektráren na výrobě činil celkem 29 %. Plynové elektrárny vyrobily 17 %, uhelné elektrárny vyprodukovaly 16 %, a vodní i větrné elektrárny vyrobily po 15 % elektrické energie v Evropě. Další 4 % pocházejí ze solárních elektráren, 3 % z biomasy a zbývající 1 % pochází z ropy, rašeliny a odpadu.

„Zpráva přinesla několik významných trendů na evropském trhu s elektřinou. Přechod od uhlí k plynu byl poháněn vyššími cenami uhlíkové daně v Británii, náklady spojenými se systémem obchodování s emisemi (EU ETS) a urychlením zavírání uhelných elektráren v několika zemích. Je pravděpodobné, že tento trend bude pokračovat, protože Německo chce rychleji uzavírat své uhelné elektrárny, než se původně očekávalo. Země jako Estonsko nadále vyrábí velký podíl své elektrické energie z topných olejů nebo břidlicové ropy. Velká část produkce z jaderných elektráren pochází z Francie. Mnoho těchto elektráren a dalších po celé Evropě budou postupně vyřazovány. Výpadek tohoto výkonu bude muset být nahrazován alternativními zdroji,“ uvedl Jean-Paul Harreman, ředitel společnosti EnAppSys.

Zdroj úvodní fotografie: Power Engineering International