Francie žádá EU, aby zamezila extrémně nízkým cenám fosilních paliv