Domů
Emise CO2
Slovensko schválilo novelu zákona o obchodování s emisními povolenkami
Zdroj: Pixabay

Slovensko schválilo novelu zákona o obchodování s emisními povolenkami

Na půdě Národní rady Slovenska byla minulý týden schválena novela zákona o emisním obchodování, která mimo jiné zakotvuje základní pravidla pro čerpání z nově ustanoveného Modernizačního fondu vznikajícího na půdě Evropské unie. Zákon také pozměňuje pravidla pro hospodaření s výnosy z povolenek. Oproti české novelizaci zákona o obchodování s emisními povolenkami, který je v současnosti stále projednáván v Poslanecké sněmovně ČR, je slovenská novela podstatně minimalističtější.

Krom zakotvení pravidel pro Modernizační fond a úpravu pravidel pro užití výnosů z aukcí povolenek nepřináší slovenská novela pro provozovatele zařízení v systému EU ETS příliš mnoho změn. Jednou z těchto méně podstatných změn je například přesun definice dobrovolného účastníka systému EU ETS do základních ustanovení. Dobrovolný účastník se účastní systému obchodování s povolenkami, aniž by v jeho zařízení probíhala činnost uvedená v příloze zákona (český zákon tuto možnost nezakotvuje).

Značná část Modernizačního fondu pro výrobce elektřiny

Slovenský zákon zakotvuje Modernizační fond jako fond určený na podporu investicí, na modernizaci energetických systémů a zlepšování energetické účinnosti. Fond bude monetizovat 19 milionů povolenek, prostředky z nich budou určeny na energetické projekty, které nezahrnují spalování pevných fosilních paliv.

Národní rada rovněž přijala pozměňovací návrh Petera Anatala, který navrhl zvýšení množství povolenek určených pro Modernizační fond (což fakticky zvýší množství prostředků v tomto fondu) o 30 % z celkového množství povolenek určených pro aukce (odpovídá asi 35 milionům povolenek). Prostředky z těchto povolenek přesunutých navíc do Modernizačního fondu jsou rezervovány pro výrobce elektřiny a tepla, kteří v zařízení nevykonávají jinou činnost než spalování paliv.

Česká republika upravuje v novele zákona č. 383/2012 Modernizační fond mnohem šířeji. Zakotvuje Radu Modernizačního fondu, která má rozhodovat o použití prostředků z fondu. Část Modernizačního fondu určená pro Česko bude obohacena o tzv. derogační povolenky (derogace, tedy povolenky určené pro výrobce elektřiny výměnou za investice, budou od roku 2021 zrušeny a nahrazeny Modernizačním fondem) a část povolenek, které byly určeny k dražbě. Český Modernizační fond alokuje během deseti let prostředky ve výši kolem 150 miliard korun na nízkouhlíkové projekty.

Veškeré výnosy z povolenek nepůjdou na klimatické účely

Slovenská novela ustanovuje, že minimálně 30 % výnosů z aukcí povolenek musí být směřováno do Environmentálního fondu (tedy 70 % může být rozpuštěno ve státním rozpočtu). Tyto prostředky pak mají být z 35 % určeny na financování projektů určených ke snižování emisí, zvyšování účinnosti, nahrazování fosilních zdrojů apod. 25 % prostředků se použije na kompenzace nepřímých nákladů na EU ETS, tedy energeticky náročných podniků, u kterých hrozí tzv. únik uhlíku.

Česká novela, pokud nebude modifikována pozměňovacími návrhy, snižuje účelové určení výnosů z dražeb povolenek ze 12 na 8 miliard korun (4 miliardy jsou určeny pro MŽP a 4 pro MPO). Zbytek výnosů, které celkově již nejspíš v tomto roce přesáhnou 12 miliard a v budoucnu budou nadále stoupat, poputuje do státního rozpočtu, odkud mohou být prostředky čerpány na jakékoli účely. Česko rovněž po vzoru Slovenska zavede kompenzace na nepřímé náklady pro energeticky náročná odvětví. Podrobnější pravidla budou stanovena nařízením vlády.

Komentáře

(0)

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna u komentáře
Vyžadované informace jsou označeny *
Pravidla diskuze
Veškeré příspěvky v diskuzi na webu oEnergetice.cz musí splňovat Pravidla diskuze. Přidáním příspěvku do diskuse uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Upozorňujeme diskutující, že komentáře v diskuzi budou moci přidávat již brzy pouze přihlášení uživatelé. V diskuzi se stále častěji objevují příspěvky od anonymních uživatelů, které porušují pravidla diskuze. Věříme, že díky tomuto opatření bude diskuze pod články pro všechny přínosnější.
Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj na této stránce.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.