Island je zemí s nejvyššími emisemi oxidu uhličitého (CO2) na jednoho obyvatele v rámci EU a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA). Na konci října to Islandský statistický úřad zveřejnil ve své zprávě a za hlavní viníky označil rostoucí leteckou dopravu a výrobu kovů. Mezi roky 2008 a 2014 se ostrovní země vždy umisťovala v čele žebříčku největších znečišťovatelů, od roku 2012 ale emise strmě vzrostly ze 13,3 na 16,9 tun na obyvatele.

Hlavním důvodem je především houstnoucí lodní a letecká doprava jak osobní, tak nákladní. Poslední dostupná data, za rok 2016, navíc neberou v potaz zařízení pro zpracování křemíku, která začala fungovat teprve v průběhu roku 2016.

Dalšími státy, které taktéž přesahují hranici 11 tun CO2 na obyvatele, jsou Lucembursko, Estonsko, Dánsko a Nizozemsko. I přesto ovšem v souhrnu emise CO2 na obyvatele v EU od roku 2008 klesaly, z 8,8 tun v roce 2008 na 7,3 v roce 2016. Letectví je velkým zdrojem emisí rovněž v Lucembursku, hlavním znečišťovatelem v Dánsku je pak lodní doprava, v Estonsku výroba elektřiny. Část energie Estonsko rovněž vyváží do Německa.

Islandský statistický úřad použil ve své poslední zprávě metodu pro výpočet celkových emisí metodu AFA. Srovnání s metodou NIR, kterou užívá UNFCCC, přináší zajímavé výsledky. Zdroj: statice.is

Největší producenti znečištění z hlediska celkového množství, Německo a Polsko, na špičce žebříčku nefigurují, vzhledem k jejich vysokému počtu obyvatel. Na chvostu s celkově nejnižší produkcí emisí CO2 se pak ocitlo Švédsko, které v roce 2016 vyrobilo 54 % elektrické energie z OZE, doplněné o více než třetinu z jádra. Většina obyvatelstva ve Švédsku je navíc zaměstnaná ve službách (znečištění je pak připočteno státu, ze kterého pochází výroba zboží, které pak Švédsko pouze nakupuje – tato data model AFA nezapracovává).

Islandský statistický úřad užívá pro výpočet emisí jinou metodiku než například mechanismus úmluvy UNFCCC pod organizací OSN. Do celkového čísla promítá takzvaný Air Emissions Account aspekt a tedy propočítává i vliv odvětví letectví, lodní dopravy a přeshraniční spotřebu energie. Naproti tomu OSN používá metodiku, která bere na vědomí emise vzešlé z území bez ohledu na další aspekty vzniku znečištění.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *