Domů
Legislativa ČR
MPO vložilo k připomínkám další novelu energetického zákona
Trading, cena, ceny
Zdroj: Pixabay

MPO vložilo k připomínkám další novelu energetického zákona

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo další novelu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání v energetických odvětvích a další související zákony. Předmětem této novely je transpozice evropských směrnic a definování „nových“ pojmů v české legislativě. Nově se má dle návrhu zařadit mezi podnikání v energetice ukládání elektřiny a agregace. Pro bateriové úložiště by se změnou otevřel trh s podpůrnými službami. S agregací se pak dále pojí definice flexibility.

Licence pro úložiště elektrické energie, možnost nabízení SVR

V návrhu novely energetického zákona se objevilo zavedení pojmu „ukládání elektřiny“ a jeho zakotvení jakožto licencované činnosti. Tedy něco, po čem odborové organizace volaly už několik let. Právě tato chybějící definice bránila rozvoji a využití potenciálu samostatných bateriových úložišť, jenž je zvláště v oblasti poskytování služeb výkonové rovnováhy (SVR) značný. SVR slouží jako nástroj pro udržení stability soustavy.

Provozovatel přenosové soustavy ČR, společnost ČEPS, v minulých letech upravoval kodex přenosové soustavy tak, aby byl na tyto dlouho očekáváné změny připraven.

Rozvoj a definice akumulace v české legislativě byla a je nezbytná v souvislosti s rozvojem obnovitelných zdrojů energie (OZE), jako jsou fotovoltaické nebo větrné elektrárny. Ty jsou svým charakterem intermitentními zdroji, resp. zjednodušeně řečeno jsou závislé na osvitu a větru. S jejich rostoucím instalovaným výkonem roste potřeba regulace, prováděná ČEPSem, vzhledem k rychlým změnám aktuálního výkonu.

Když se navíc podíváme na skladbu poskytovatelů SVR, tak zjistíme, že jedním ze stěžejních poskytovatelů SVR jsou uhelné elektrárny. Tedy elektrárny, které by se měly během následujících 10 let odstavovat. Což jen dále podtrhuje nezbytnost této změny. Trh s SVR je mnohamiliardovým trhem a nové poskytovatele tato změna dozajista přiláká.

Kapacitní mechanismy, agregátor flexibility a další změny

Důležitou novinkou je také zavedení kapacitních mechanismů, které jsou dle ČEPSu nezbytné. ČEPS má dle návrhu povinnost zpracovat návrh postupu a podmínek pro zajištění potřebné disponibility regulačního výkonu.

Mezi další chystané novinky v energetickém zákoně patří definice agregátora flexibility. Byť společnosti působící na trhu již toto označení používají relativně dlouho, dosud to nemělo oporu v české legislativě. Na činnost agregace, resp. sdružování spotřeby nebo výroby, má být potřeba licence pro obchod s elektřinou. Agregace flexibility pak znamená sdružování spotřeby nebo výroby a možnost jejich řízení v závislosti na potřebách elektrizační soustavy.

V návrhu novely se zavádí povinnost pro obchodníky s elektřinou, v případě že mají pod sebou více než 200 tis. odběrných míst, nabízet dodávky elektřiny za dynamickou cenu a informační povinnosti s tím související. Mezi informační povinnosti patří upozorňování na rizika s tím související.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se