Top 10 událostí z energetiky za poslední týden

DomůEnergetický týdeníkTop 10 událostí z energetiky za poslední týden

1. Německé ministerstvo energetiky zablokovalo návrh zákona na omezení vývozu jaderného paliva

Německo se v rámci Energiewende, transformace svého energetického sektoru, rozhodlo ukončit výrobu elektřiny v jaderných elektrárnách, k čemuž má dojít již za dva roky. Podobně se současná koalice při svém vzniku dohodla na omezení vývozu jaderného paliva do jiných zemí, stále však není jasné, kdy k tomuto kroku dojde. Prozatím se zákaz „protlačit vládou“ nepovedlo, přičemž poslední pokus z pera ministerstva životního prostředí zablokovalo ministerstvo hospodářství a energetiky.

Odchod od jaderné energie v sousedním Německu nezasáhne pouze provozovatele jaderných elektráren, ale rovněž další subjekty působící v celém dodavatelském řetězci. Kromě trvalého uzavření všech jaderných elektráren v zemi tak dojde i na posledního výrobce jaderného paliva v zemi, který mimo jiné exportuje své palivové soubory do dalších evropských zemí.

2. Největší evropská baterie bude již na konci tohoto roku ukládat energii u britského pobřeží

Ropný gigant Shell plánuje na západě Anglie instalaci bateriového systému o výkonu 100 MW. Po dokončení stavby, která je naplánována na poslední kvartál tohoto roku, by mělo jít o nejvýkonnější baterii v Evropě.

Investice do ukládání energie jsou klíčové pro britskou energetiku, která je stále více závislá na zdrojích využívajících energii větru. Stavba baterie rovněž pomůže ostrovnímu království dosáhnout svých ambiciózních cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

3. Spuštění jaderné elektrárny Vogtle 3 a 4 může být uspíšeno

Společnost Southern Company je přesvědčena, že splní termín uvedení třetího bloku jaderné elektrárny Vogtle v americké Georgii do provozu schválený národním regulátorem na listopad 2021. Výkonný ředitel Tom Fanning v průběhu prezentace výsledků firmy za rok 2019 mimo jiné také poznamenal, že blok designu AP-1000 může být spuštěn již v květnu příštího roku a čtvrtý blok by jej měl v dalším roce následovat.

Stavba třetího bloku JE Vogtle začala v březnu 2013 a čtvrtého bloku v listopadu stejného roku. Southern Nuclear a Georgia Power, dvě dceřiné firmy Southern Company, převzaly řízení stavebního projektu v roce 2017 poté, co společnost Westinghouse vyhlásila úpadek dle kapitoly 11.

4. IEA: Německo má problém snižovat emise v dopravě a vytápění

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala zprávu o stavu energetického sektoru Německa. Podle zprávy má Německo problém s dosažením stanovených klimaticko-energetických cílů. Zejména krátkodobé cíle v oblasti snižování emisí s největší pravděpodobností nesplní. Díky plánovanému uhelnému phase-outu do roku 2038 ale cílí na dosažení cílů dlouhodobých.

IEA vydala zprávu o stavu energetického sektoru Německa, ze které je patrné, že se energetický mix země během posledních čtyř dekád přesunul od naprosté dominance uhlí a ropy na diverzifikovanější mix. Jaderná energie je nahrazována především obnovitelnými zdroji. Do roku 2038 je pak plánováno úplné ukončení využívání uhlí, a to i přes fakt, že je dnes největším zdrojem výroby elektřiny v zemi.

5. Doosan Škoda Power obdržela první objednávku turbíny do Japonska

Doosan Škoda Power podepsala smlouvu na dodávku dvoutělesové parní turbíny pro novou elektrárnu na biomasu. Nová elektrárna bude stát ve japonském městě Sodegaura. Pro Doosan Škoda Power je to historicky první dodávka parní turbíny do země vycházejícího slunce. Japonský trh byl dlouho považován za prakticky nepřístupný kvůli úplné dominanci místních výrobců.

Parní turbíny Doosan Škoda Power jsou až na několik výjimek provozovány v elektrárnách po celém světě. Až do začátku letošního roku bylo jednou takovou výjimkou Japonsko, kde domácí výrobci vždy dodávali technologie pro výrobu elektrické energie.

6. Koronavirus dopadá na energetické trhy, klesá poptávka po ropě i plynu

Koronavirus si již vyžádal celosvětově více než 2,6 tisíc lidských obětí a takřka 80 tisíc jím bylo nakaženo, včetně 3 tisíc zdravotnických pracovníků v Číně. Strach z globální epidemie již poznamenal globální ekonomiku a podle mnohých odborníků budou ekonomické dopady ještě závažnější než doposud předpokládané.

Švýcarská banka UBS nedávno varovala, že koronavirus by mohl celosvětový ekonomický růst během prvního kvartálu letošního roku přivést téměř k negativním hodnotám, což by znamenalo nejhorší zpomalení růstu od finanční krize v roce 2008.

7. Firmy mohou uzavírat se státem dohody o energetické efektivitě. Mají přispět ke snížení spotřeby energie o 23 PJ/rok

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo Strategické prohlášení / Dobrovolnou dohodu v oblasti dosahování energetické efektivity. K uvedené dohodě se mohou dle MPO připojit subjekty napříč podnikatelským sektorem, které chtějí přispět k naplnění cílů v oblasti zvyšování energetické účinnosti. Podle návrhu Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu (NKEP) by měly dobrovolné dohody přinést do roku 2030 až 23,2 PJ/rok nových úspor energie.

Uvedené dobrovolné dohody, které mohou s MPO jakožto regulujícím subjektem uzavřít společnosti aktivní na trhu s energií, připravilo MPO ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Českým plynárenským svazem a Českým sdružením regulovaných elektroenergetických společností.

8. Shell očekává zdvojnásobení poptávky po zkapalněném zemním plynu do roku 2040

Globální poptávka po zkapalněném zemním plynu v loňském roce vrostla podle společnosti Shell o 12,5 % na 359 milionů tun. Dle společnosti se tak jedná o jednoznačný signál, že LNG bude hrát důležitou roli v přechodu k nízkoemisní energetice.

Dle společnosti Shell bylo v roce 2019 klíčové, že dodatečná nabídka 40 milionů tun byla trhem spotřebována. Víra v dlouhodobý růst poptávky vyvolala v sektoru rekordní investice do zkapalňovacích zařízení  o celkové produkční kapacitě 71 milionů tun. K vidění byl také nárůst rozmanitosti kontraktů na plyn, tzn. větší flexibilita v nabídce a tím výhodnější podmínky, potažmo ceny, pro kupce. Role zemního plynu v rámci přechodu z uhlí na plyn a tlaku na zlepšování kvality ovzduší tak nadále roste.

9. Volkswagen investuje do ekologičtější výroby elektřiny a tepla

Volkswagen uzavírá své dvě hlavní elektrárny v německém Wolfsburgu se snahou snížit emise oxidu uhličitého. Společnost zároveň podle svého předsedy představenstva odmítla prodej dosluhující uhelné technologie, aby nemohla být znovu využita jinde ve světě. 

Obě elektrárny provozované ve Wolfsburgu společností Volkswagen AG zásobují elektrickou energií a teplem závod Volkswagen, ale také dodávají teplo pro město Wolfsburg.

10. RTE: Uzavření jaderné elektrárny Fessenheim neohrozí bezpečnost dodávek ve Francii, prozatím

Francie o víkendu ukončila provoz jednoho z bloků nejstarší jaderné elektrárny v zemi. Druhý blok má ukončit svou výrobu později v letošním roce. Podle provozovatele tamní soustavy ukončení provozu této elektrárny prozatím neohrozí bezpečnost tamních dodávek, za dva roky se však situace může změnit.

Francouzská státem vlastněná energetická společnost EDF v sobotu odstavila jeden ze dvou bloků nejstarší jaderné elektrárny v zemi. Po 43 letech provozu tak končí první blok o instalovaném výkonu 900 MW, odstavení druhého je plánováno na 30. června. Během procesu trvalého vyřazení zdroje z provozu bude muset dojít k vyvezení veškerého paliva, jehož dokončení se očekává do léta 2023.

Inovativní technologie

Američtí vědci odhalili starou záhadu fotosyntézy, nové poznatky mohou pomoci k lepšímu využití energie Slunce

Úplné pochopení a napodobení procesu fotosyntézy, který umožňuje rostlinám, řasám a dalším organizmům získávat energii ze slunečního záření, by mohlo lidstvu otevřít cestu k novému zdroji energie či přinejmenším vylepšit současné technologie. Američtí vědci nyní přišli s objevem, který vysvětluje záhadu, na kterou si vědci lámali hlavy více než 3 desetiletí.

V organismech využívajících fotosyntézu tento proces začíná absorpcí fotonu z dopadajícího světla skrz pigmenty nacházející se v buňkách. Díky absorbovanému fotonu následně elektron v pigmentu přeskočí do vyššího energetického stavu, a buňka se tak dostane do excitovaného stavu.

Názor

Současný stav v oblasti malých modulárních reaktorů

V minulém roce se zase hodně mluvilo o malých modulárních reaktorech. Reálně se první dokončily nebo se na jejich výstavbě pracovalo v Rusku a Číně. Často však jde o specifické případy určené pro speciální podmínky. Příkladem může sloužit právě plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov. Ostatní projekty jsou zatím dominantně pouze na papíře.

Koncem roku 2019 se podařilo uvést do provozu plovoucí atomovou elektrárnu Akademik Lomonosov. Elektrárna začala dodávat elektřinu a teplo ve městě Pevek na severu Sibiře. Jde o jeden z mála projektů malých modulárních reaktorů uvedených do praxe. Po analýze zkušeností s jejím budováním a provozem, připravuje Rosatom komerční nabídky do zahraničí. Zatím sice několik potenciálních zákazníků projevilo zájem, ale ke konkrétní objednávce ještě nedošlo.

Kolik stojí likvidace vysloužilé jaderné elektrárny? – 1. část

V materiálech protijaderných aktivistů se často objevuje argument, že se zatím nedokončila likvidace žádného vysloužilého jaderného reaktoru. To ovšem není pravda. Je tak zajímavé se podívat na reálnou situaci v této oblasti.

Otázka likvidace jaderné elektrárny po ukončení její činnosti a finančního zajištění tohoto procesu je velice vážným tématem. Stejně tak i zajištění likvidace dosluhujících mořských větrných farem o rozloze desítek kilometrů čtverečných, rozlehlých polí fotovoltaických elektráren, mezikontinentálních ropovodů či plynovodů nebo následků uhelné těžby či těžby uranu. Je zde značný prostor pro seriózní diskuzi.

Kolik stojí likvidace vysloužilé jaderné elektrárny? – 2. část

V materiálech protijaderných aktivistů se často objevuje argument, že se zatím nedokončila likvidace žádného vysloužilého jaderného reaktor. To ovšem není pravda. Je tak zajímavé se podívat na reálnou situaci v této oblasti.

Podívejme se ještě na Francii a Španělsko, kde se také dostaly první vyřazované bloky do pokročilého stavu. Jako příklad průběhu vyřazování energetického jaderného bloku slouží ve Francii elektrárna Brennilis. Jednalo se o prototypový reaktor chlazený plynem a moderovaný těžkou vodou. Reaktor se rozběhl v roce 1966 a měl výkon 70 MWe. I Francie však od využívání tohoto typu odstoupila a zaměřila se na tlakovodní reaktory. Elektrárna fungovala do roku 1985.

Energostat: výroba elektřiny v ČR

Výroba elektřiny v tomto týdnu v České republice.

Energostat: výroba elektřiny v Německu

Výroba elektřiny v tomto týdnu v Německu.