Domů
Evropská Unie
EEA: EU pravděpodobně splní dva ze tří energeticko-klimatických cílů do roku 2020
Větrné elektrárny, ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

EEA: EU pravděpodobně splní dva ze tří energeticko-klimatických cílů do roku 2020

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala zprávu o vyhodnocení pokroků Evropské unie v dosahování jejích energetických a klimatických cílů. Zpráva pracuje s prvními daty pro rok 2019. Ze zprávy vyplývá, že cíle snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů EU jako celek zřejmě splní. Naopak cíle zvyšování energetické účinnosti s největší pravděpodobností dosaženo nebude. 

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) na konci listopadu 2020 vydala zprávu o vyhodnocení pokroků Evropské unie za rok 2019 v dosahování jejích energetických a klimatických cílů. EU podle zprávy pravděpodobně dosáhne dvou ze tří energeticko-klimatických cílů.

Ke splnění (či přiblížení se ke splnění) některých cílů zřejmě přispěje pandemie koronaviru. Ekonomický pokles v roce 2020 vedl ke snížení celkové spotřeby energie a emisí skleníkových plynů zejména v sektoru dopravy.

Na úrovni EU se cíle plní, mezi členskými státy jsou ale rozdíly

Cíl snížení emisí o 20 % do roku 2020 ve srovnání s 1990 EU pravděpodobně splní. V roce 2018 byly celkové emise zemí EU28 nižší o 26 % ve srovnání s 1990 a v roce 2019 se snížily o další 3,6 %. V zemích EU27 (tedy bez Spojeného království) došlo do roku 2018 ke snížení o 20,7 % vůči 1990, přičemž v roce 2019 došlo k dalšímu snížení o 3,7 %. Celkově jsou tedy země EU27 přibližně na 24,4% snížení emisí vůči roku 2019.

Vývoj snižování emisí skleníkových plynů v EU včetně závazných a indikativních cílů. Zdroj: EEA Report: Trends and projections in Europe 2020

Na úrovni jednotlivých členských států ovšem dochází k větším rozdílům v dosahování cílů. Předběžná data pro rok 2019 ukazují, že 12 členských zemí, včetně České republiky, mělo v roce 2019 vyšší emise skleníkových plynů, než jsou jejich roční cíle v rámci nařízení o sdílení úsilí (Effort Sharing Regulation), tedy v sektorech jež jsou mimo EU ETS. Jiné země naopak národní cíle přesahují o několik procentních bodů.

Pokroky jednotlivých členských států v plnění cílů v rámci nařízení o sdíleném úsilí pro roky 2018 a 2019. Zdroj: EEA Report: Trends and projections in Europe 2020

Cíl podílu energie z OZE EU zřejmě těsně splní

Dosažení cíle podílu energie z obnovitelných zdrojů ve výši 20 % Evropská unie pravděpodobně splní. V roce 2019 země EU27 dosáhly podílu 19,5 %. V roce 2018 byl tento podíl pro EU27 18,9 %. Mezi roky 2005 až 2018 podíl obnovitelných zdrojů v zemích EU27 rostl průměrně o 0,7 % ročně.

Mezi jednotlivými členskými zeměmi ovšem opět dochází k rozdílům. Podle prvních dat pro rok 2019 EEA odhaduje, že 13 členských států cíl pro rok 2020 již překračuje. Ostatní státy prozatím svůj cíl nesplnily a u některých to vypadá, že ani nesplní. Například Nizozemsko proto v polovině letošního roku podepsalo dohodu s Dánskem o statistickém převodu 8 – 16 TWh obnovitelné energie, díky kterému by cíl mohlo splnit .

Podíl obnovitelných zdrojů energie v jednotlivých členských zemích ve srovnání s cíli směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Zdroj: EEA Report: Trends and projections in Europe 2020

Nejvíce roste využívání obnovitelných zdrojů v sektoru výroby elektřiny a ve vytápění a chlazení. Nicméně v sektoru dopravy, kde je nastavený cíl 10 %, k plnění nedochází a zřejmě ani nedojde. V zemích EU27 byl podíl obnovitelných zdrojů v dopravě v roce 2018 8,3 % a EEA odhaduje, že v roce 2019 8,4 %.

Vývoj podílu obnovitelných zdrojů energie v EU27 v letech 2005 – 2019 dle sektorů – výroba elektřiny, vytápění a chlazení a doprava. Zdroj: EEA Report: Trends and projections in Europe 2020

Se snižováním spotřeby energie mají země problémy

Jediný klimaticko-energetický cíl EU do roku 2020, který Unie téměř s jistotou nesplní, je zvyšování energetické účinnosti. Primární spotřeba energie zemí EU27 mezi roky 2017 a 2018 poklesla o 0,7 % a podle prvních odhadů o další 1,2 % mezi lety 2018 a 2019. Konečná spotřeba energie mezi roky 2017 a 2018 i mezi 2018 a 2019 mírně vzrostla, o 0,03 % a 0,1 %. Rok 2019 je tak už pátým rokem, kdy konečná spotřeba energie neklesá. Na národní úrovni je dle odhadů pouze 9 členských států na cestě splnit své indikativní národní cíle.

Primární a konečná spotřeba energie v EU v letech 2005 – 2020 včetně cílů pro roky 2020 a 2030 a možného cíle při dosažení klimatické neutrality. Zdroj: EEA Report: Trends and projections in Europe 2020

Závazný cíl kumulativních meziročních úspor konečné spotřeby na úrovni členských států ve zprávě EEA není komentován. Ze zprávy Evropské komise o pokrocích v implementaci směrnice o energetické účinnosti z října 2020 ovšem vyplývá, že tyto kumulativní úspory pravděpodobně nesplní 12 členských států, včetně České republiky. Na EU úrovni (data včetně Spojeného království) byl v roce 2018 tento cíl naplněn z 58 % – došlo k úsporám 133,83 Mtoe, přičemž nastavený cíl je 230,17 Mtoe úspor do roku 2020.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(2)
Heap
10. prosinec 2020, 17:16

Tak takhle by to nešlo soudruzi. Kdo neplní plán na 120% je špatný soudruh, ba naopak je to rozvraceč zelenosocialistické budoucnosti a pořádně s ním zatočíme.

PetrV
10. prosinec 2020, 20:49

Je mi smutno, jaký zelený komunismus se tu zavedl.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se