Domů
Evropská Unie
EEA: EU pravděpodobně splní dva ze tří energeticko-klimatických cílů do roku 2020

EEA: EU pravděpodobně splní dva ze tří energeticko-klimatických cílů do roku 2020

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala zprávu o vyhodnocení pokroků Evropské unie v dosahování jejích energetických a klimatických cílů. Zpráva pracuje s prvními daty pro rok 2019. Ze zprávy vyplývá, že cíle snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů EU jako celek zřejmě splní. Naopak cíle zvyšování energetické účinnosti s největší pravděpodobností dosaženo nebude. 

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) na konci listopadu 2020 vydala zprávu o vyhodnocení pokroků Evropské unie za rok 2019 v dosahování jejích energetických a klimatických cílů. EU podle zprávy pravděpodobně dosáhne dvou ze tří energeticko-klimatických cílů.

Ke splnění (či přiblížení se ke splnění) některých cílů zřejmě přispěje pandemie koronaviru. Ekonomický pokles v roce 2020 vedl ke snížení celkové spotřeby energie a emisí skleníkových plynů zejména v sektoru dopravy.

Na úrovni EU se cíle plní, mezi členskými státy jsou ale rozdíly

Cíl snížení emisí o 20 % do roku 2020 ve srovnání s 1990 EU pravděpodobně splní. V roce 2018 byly celkové emise zemí EU28 nižší o 26 % ve srovnání s 1990 a v roce 2019 se snížily o další 3,6 %. V zemích EU27 (tedy bez Spojeného království) došlo do roku 2018 ke snížení o 20,7 % vůči 1990, přičemž v roce 2019 došlo k dalšímu snížení o 3,7 %. Celkově jsou tedy země EU27 přibližně na 24,4% snížení emisí vůči roku 2019.

Vývoj snižování emisí skleníkových plynů v EU včetně závazných a indikativních cílů. Zdroj: EEA Report: Trends and projections in Europe 2020

Na úrovni jednotlivých členských států ovšem dochází k větším rozdílům v dosahování cílů. Předběžná data pro rok 2019 ukazují, že 12 členských zemí, včetně České republiky, mělo v roce 2019 vyšší emise skleníkových plynů, než jsou jejich roční cíle v rámci nařízení o sdílení úsilí (Effort Sharing Regulation), tedy v sektorech jež jsou mimo EU ETS. Jiné země naopak národní cíle přesahují o několik procentních bodů.

Pokroky jednotlivých členských států v plnění cílů v rámci nařízení o sdíleném úsilí pro roky 2018 a 2019. Zdroj: EEA Report: Trends and projections in Europe 2020

Cíl podílu energie z OZE EU zřejmě těsně splní

Dosažení cíle podílu energie z obnovitelných zdrojů ve výši 20 % Evropská unie pravděpodobně splní. V roce 2019 země EU27 dosáhly podílu 19,5 %. V roce 2018 byl tento podíl pro EU27 18,9 %. Mezi roky 2005 až 2018 podíl obnovitelných zdrojů v zemích EU27 rostl průměrně o 0,7 % ročně.

Mezi jednotlivými členskými zeměmi ovšem opět dochází k rozdílům. Podle prvních dat pro rok 2019 EEA odhaduje, že 13 členských států cíl pro rok 2020 již překračuje. Ostatní státy prozatím svůj cíl nesplnily a u některých to vypadá, že ani nesplní. Například Nizozemsko proto v polovině letošního roku podepsalo dohodu s Dánskem o statistickém převodu 8 – 16 TWh obnovitelné energie, díky kterému by cíl mohlo splnit .

Podíl obnovitelných zdrojů energie v jednotlivých členských zemích ve srovnání s cíli směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Zdroj: EEA Report: Trends and projections in Europe 2020

Nejvíce roste využívání obnovitelných zdrojů v sektoru výroby elektřiny a ve vytápění a chlazení. Nicméně v sektoru dopravy, kde je nastavený cíl 10 %, k plnění nedochází a zřejmě ani nedojde. V zemích EU27 byl podíl obnovitelných zdrojů v dopravě v roce 2018 8,3 % a EEA odhaduje, že v roce 2019 8,4 %.

Vývoj podílu obnovitelných zdrojů energie v EU27 v letech 2005 – 2019 dle sektorů – výroba elektřiny, vytápění a chlazení a doprava. Zdroj: EEA Report: Trends and projections in Europe 2020

Se snižováním spotřeby energie mají země problémy

Jediný klimaticko-energetický cíl EU do roku 2020, který Unie téměř s jistotou nesplní, je zvyšování energetické účinnosti. Primární spotřeba energie zemí EU27 mezi roky 2017 a 2018 poklesla o 0,7 % a podle prvních odhadů o další 1,2 % mezi lety 2018 a 2019. Konečná spotřeba energie mezi roky 2017 a 2018 i mezi 2018 a 2019 mírně vzrostla, o 0,03 % a 0,1 %. Rok 2019 je tak už pátým rokem, kdy konečná spotřeba energie neklesá. Na národní úrovni je dle odhadů pouze 9 členských států na cestě splnit své indikativní národní cíle.

Primární a konečná spotřeba energie v EU v letech 2005 – 2020 včetně cílů pro roky 2020 a 2030 a možného cíle při dosažení klimatické neutrality. Zdroj: EEA Report: Trends and projections in Europe 2020

Závazný cíl kumulativních meziročních úspor konečné spotřeby na úrovni členských států ve zprávě EEA není komentován. Ze zprávy Evropské komise o pokrocích v implementaci směrnice o energetické účinnosti z října 2020 ovšem vyplývá, že tyto kumulativní úspory pravděpodobně nesplní 12 členských států, včetně České republiky. Na EU úrovni (data včetně Spojeného království) byl v roce 2018 tento cíl naplněn z 58 % – došlo k úsporám 133,83 Mtoe, přičemž nastavený cíl je 230,17 Mtoe úspor do roku 2020.

Komentáře

(2)

Heap

10. prosinec 2020, 17:16

Tak takhle by to nešlo soudruzi. Kdo neplní plán na 120% je špatný soudruh, ba naopak je to rozvraceč zelenosocialistické budoucnosti a pořádně s ním zatočíme.

PetrV

10. prosinec 2020, 20:49

Je mi smutno, jaký zelený komunismus se tu zavedl.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna u komentáře
Vyžadované informace jsou označeny *
Pravidla diskuze
Veškeré příspěvky v diskuzi na webu oEnergetice.cz musí splňovat Pravidla diskuze. Přidáním příspěvku do diskuse uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Upozorňujeme diskutující, že komentáře v diskuzi budou moci přidávat již brzy pouze přihlášení uživatelé. V diskuzi se stále častěji objevují příspěvky od anonymních uživatelů, které porušují pravidla diskuze. Věříme, že díky tomuto opatření bude diskuze pod články pro všechny přínosnější.
Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj na této stránce.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.