Rada evropských energetických regulátorů (CEER) je dobrovolné neziskové společenství evropských energetických regulátorů.  Členem rady je také Energetický regulační úřad. Zřízena byla v březnu roku 2000 podpisem Memoranda o dohodě o vzniku Rady evropských energetických regulátorů a její sídlo je v Bruselu.

Cíle a funkce

Hlavním cílem Rady evropských energetických regulátorů je podpora vzniku jednotného, efektivního a udržitelného vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem v Evropě. CEER vystupuje jako platforma pro spolupráci, výměnu informací a podporu mezi evropskými energetickými regulátory jak na úrovni EU, tak pro spolupráci na světové úrovni. Na úrovni EU CEER spolupracuje velmi úzce s evropskou Agenturou pro spolupráci energetických orgánů (ACER). Za účelem sdílení poznatků a spolupráce na světové úrovni je CEER členem Mezinárodní konfederace energetických regulátorů (ICER), která spojuje podobné spolky napříč světem.

Členové

V současné době má rada 33 členů – energetické regulátory z jednotlivých členských států Evropské unie (EU), Island, Norsko, Švýcarsko, Makedonii a Černou horu. Zatímco členské státy EU společně s Norskem a Islandem vystupují jako jako plnohodnotní členové, Švýcarsko, Makedonie a Černá hora plní roli tzv. pozorovatelů.

V následující tabulce je uveden seznam členů CEER.

Rakousko E-Control Energie-Control Austria www.e-control.at
Belgie CREG Commission pour la Régulation de l’Electricité et du Gaz www.creg.be
Bulharsko SEWRC State Energy & Water Regulatory Commission www.dker.bg
Chorvatsko HERA Croatian Energy Regulatory Agency www.hera.hr
Cyprus CERA Cyprus Energy Regulatory Authority www.cera.org.cy
Česká rep. ERÚ – ERO Energetický Regulační Úřad – Energy Regulatory Office www.eru.cz
Dánsko DERA Energitilsynet – Danish Energy Regulatory Authority www.dera.dk
Estonsko ECA Konkurentsiamet – Estonian Competition Authority www.konkurentsiamet.ee
Finsko EMV Energiamarkkinavirasto – The Energy Market Authority www.energiamarkkinavirasto.fi
France CRE Commission de Régulation de l’Energie www.cre.fr
Německo BNetzA Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Posts and Railway www.bundesnetzagentur.de
Řecko PAE/RAE Regulatory Authority for Energy www.rae.gr
Maďarsko MEH/HEO Magyar Energia Hivatal / Hungarian Energy Office www.eh.gov.hu
Island OS National Energy Authority www.os.is
Irsko CER Commission for Energy Regulation www.cer.ie
Itálie AEEG Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas www.autorita.energia.it
Lotyšsko PUC Public Utilities Commission www.sprk.gov.lv
Litva NCC National Control Commission for Prices and Energy www.regula.lt
Lucembursko ILR Institut Luxembourgeois de Régulation www.ilr.lu
Malta MRA Malta Resources Authority www.mra.org.mt
Nizozemsko Nma Dutch Office of Energy Regulation / Nederlandse Mededingingsautoriteit www.dte.nl
Norsko NVE Norwegian Water Resources and Energy Directorate www.nve.no
Polsko URE/ERO Urząd Regulacji Energetyki / The Energy Regulatory Office of Poland www.ure.gov.pl
Portugalsko ERSE Energy Services Regulatory Authority www.erse.pt
Rumunsko ANRE Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei www.anre.ro
Slovensko URSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví www.urso.gov.sk
Slovinsko AGEN – RS  Energy Agency of the Republic of Slovenia www.agen-rs.si
Španělsko CNE La Comisión Nacional de Energía / National Energy Commission www.cne.es
Švédsko EI Energimarknadsinpektionen / Energy Markets Inspectorate www.ei.se
Velká Británie Ofgem Office of Gas and Electricity Markets www.ofgem.gov.uk
Švýcarsko ElCom Federal Electricity Commission www.elcom.admin.ch
Makedonie ERC Energy Regulatory Commission of the Republic of Macedonia www.elcom.admin.ch
Černá hora REGAGEN Energy Regulatory Agency – Montenegro www.regagen.co.me

 Pracovní skupiny

Experti z jednotlivých energetických úřadů se v rámci CEER scházejí a vykonávají stanovené úkoly v několika pracovních skupinách.

Pracovní skupina pro elektřinu

Pracovní skupina pro elektřinu (EWG) se zabývá problematikou evropských přenosových soustav a evropského trhu s elektřinou. Pro rok 2015 byly stanoveny 3 klíčové oblasti, kterým se bude tato skupina věnovat:

  • Státní podpora – budou zváženy důsledky státní podpory obnovitelných zdrojů energie (OZE) v oblastech integrace trhu, aukčních procesů a nových tarifních a podpůrných schémat (náklady a výnosy těchto mechanizmů).
  • Flexibilita –  ve spolupráci s ACER bude definován koncept „pružné odezvy“ (včetně odezvy na straně spotřeby). Bude vypracován akční plán akční plán pro odstranění existujících bariér a pro rozvoj tohoto konceptu.
  • Zabezpečení dodávek – společně s ACER budou regulátoři pokračovat ve vytváření více koordinovaného a jednotného přístupu v otázce vyhodnocování systémové přiměřenosti (dostatečnosti).

EWG má 3 operační skupiny – Udržitelný rozvoj, Zabezpečení dodávek elektřiny a Flexibilita.

 Pracovní skupina pro plyn

Pracovní skupina pro plyn (GWG) je zodpovědná za řešení záležitostí spojených s přepravou plynu a s trhem s plynem v rámci EU. V roce 2015 bude skupina pokračovat v řešení problematiky LNG (zkapalněný zemní plyn). Blíže se bude skupina také zabývat otázkou uskladnění zemního plynu, zejména ve spojení se zajištěním bezpečnosti dodávek.

Pro rok 2015 má GWG 4 operační skupiny:

  • Uskladnění zemního plynu
  • Zkapalněný zemní plyn
  • Infrastruktura
  • Zabezpečení dodávek plynu

Pracovní skupina pro tržní celistvost a transparentnost

Pracovní skupina pro tržní celistvost a transparentnost (MIT WG) se zabývá problematikou transparentnosti a dohledu nad energetickými trhy. Její činnost konkrétně zahrnuje vytváření návrhů legislativních změn a dále problematiku obchodování v energetice (například potlačení daňových podvodů v oblasti energetických trhů).

Skupina má jednu operační skupinu – Velkoobchodní energetický trh, která se mimo již zmíněných aktivit věnuje také zabezpečení zveřejňování příslušných tržních dat (základní data, informace o transakcích, atd.).

Pracovní skupina pro mezinárodní koordinaci

Úkolem této pracovní skupiny je vytváření a udržování vzájemných vztahů s regulátory mimo CEER. Principem této mezinárodní spolupráce je výměna informací o fungujících mechanizmech ve světě. V roce 2014 byla touto skupinou organizována významná jednání s regulátory z USA a Ruska. Více informací z oblasti mezinárodní spolupráce je možné dohledat na webu CEER.

Dalšími pracovními skupinami jsou například Pracovní skupina pro implementaci, benchmarking a monitorování a Pracovní skupina pro spotřebitele a maloobchodní trhy.

 

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *