Domů
Evropská Unie
Stát vybírá na emisních povolenkách miliardy. Na životní prostředí z nich však jde minimum
Ilustrační foto: Marcin Jozwiak, Unsplash
Zdroj: Marcin Jozwiak, Unsplash

Stát vybírá na emisních povolenkách miliardy. Na životní prostředí z nich však jde minimum

Výnosy z prodeje emisních povolenek, které si elektrárny a velké průmyslové závody kupují, aby mohly produkovat skleníkové plyny, se podle expertů často „rozpouštějí“ ve státním rozpočtu. EU chystá přísnější pravidla.

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů uvádí, že na klimatická opatření má jít asi osm miliard korun ročně. Polovina má připadat ministerstvu průmyslu a obchodu a polovina Státnímu fondu životního prostředí, jehož správcem je ministerstvo životního prostředí. Původně se jednalo o 12 miliard korun, peníze ale byly potřeba „jinde“. Jenže ani těch osm miliard zmíněná ministerstva nedostávají.

Více peněz by mohlo přitom prospět nejen z pohledu životního prostředí, ale i řešení energetické krize. Prostřednictvím programu Nová zelená úsporám si lidé pořizují tepelná čerpadla, fotovoltaiku nebo zateplují své domovy. Místo aby do něj proudily peníze určené na „ekologii“, tečou do něj prostředky z Národního plánu obnovy. A v plánu je, že pokračování „zelené úsporám“ bude sanovat Modernizační fond, který byl původně určen pro projekty zásadního významu na cestě k zelené energii.

Příjmy z prodeje povolenek v rámci Evropského systému pro obchodování s emisemi navíc v posledních letech rostly. V roce 2019 překročily 15 miliard korun, předloni se dokonce přiblížily 20 miliardám. „Vše nad osm miliard se ale vlastně rozpustí ve státním rozpočtu. Výnosy se sice zvyšují, ale podíl peněz, který jde na zelenou transformaci se paradoxně snižuje,“ říká analytik nevládní neziskové organizace Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Jan Svoboda. Připomíná, že jen od loňského října dosahují žádosti v programu Nová zelená úsporám 11,2 miliardy.

Bez tvrdého nařízení z EU to nepůjde

„Hranice vázaných prostředků by se měla posunout nad 12 miliard korun. Peníze by tak šlo využít například na klimatickou dividendu jako v sousedním Rakousku,“ navrhuje Svoboda. Klimatická dividenda je v podstatě plošná platba lidem, která má kompenzovat zvýšené náklady spojené se zdaněním uhlíku. V tuto chvíli pro ni ale podle analytika není v Česku politická vůle.

Ještě větším problémem je fakt, že resort životního prostředí zmíněné čtyři „účelově vázané“ miliardy nedostává. Podle vyjádření z tiskového oddělení ministerstvo v roce 2020 dostalo 2,15 miliardy korun, loni 1,35 miliardy a letos 150 milionů, přičemž se očekává navýšení o 300 milionů korun.

„Jediný způsob, jak situaci zlepšit, je tvrdé nařízení EU, aby sto procent výnosů z emisí šlo na klimatické změny. Dokud k tomuto nedojde, tak jsou peníze státu k dispozici, a v kontextu energetické krize a potřeby sanovat sociální dopady nelze očekávat, že se jich vzdá jednoduše,“ říká zdroj z trhu, který si nepřál být jmenován.

Svobodovi vadí, že veřejnost navíc netuší, co stát s dalšími „nevázanými“ prostředky nad osm miliard korun dělá. „Je to naprosto netransparentní,“ říká s tím, že jednotlivé země sice Evropské komisi svůj postup reportují, ale v tuto chvíli po nich v podstatě nelze nic vymáhat.

„Podle zákona je skutečně dáno, že výnos z dražeb povolenek do výše osmi miliard je příjmem státního rozpočtu a je účelově vázán. Toto účelové vázání se ovšem uplatní jen za podmínky, že jiný zákon nestanoví jinak, přičemž za takový zákon je považován i zákon o státním rozpočtu,“ sdělil Šimon Blecha z komunikačního oddělení ministerstva financí.

„V kapitole ministerstva průmyslu a obchodu jsou prostředky z výnosu z prodeje emisních povolenek každoročně použity na dotace na podporu obnovitelných zdrojů energie. Do kapitoly ministerstva životního prostředí byly pak na program Nová zelená úsporám přidělovány prostředky i s přihlédnutím k vysokému objemu takzvaných nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let, které tato kapitola dlouhodobě vykazovala,“ dodal Blecha. Proč ministerstvo financí svůj přístup nepřehodnotí, když poptávka po Nové zelené úsporám raketově roste, do uzávěrky tohoto článku nevysvětlil.

Množství peněz na klimatická opatření by mělo růst

Situace se pro ministerstvo životního prostředí mezitím částečně zlepšila v tom, že díky novele zákona se část výnosů z povolenek přesunula do Modernizačního fondu, takže resort má nad prostředky lepší kontrolu. „Využívání prostředků z Modernizačního fondu je zaručený způsob, že budou využity na klimatické účely a nebudou příjmem státního rozpočtu bez účelového vázání,“ tvrdí resort. Co se děje se čtyřmi miliardami, které by měl dostávat pravidelně, to ale nevysvětluje.

Podle Svobody se z technického pohledu jedná o přesunutí téměř 111,5 milionu povolenek do Modernizačního fondu podle článku 10c směrnice o EU ETS. „Státy s nižšími příjmy mají možnost přidělit část povolenek (free allocation), které daný stát dostal v rámci alokace na dražbu, jistým producentům elektřiny na modernizaci energetického sektoru. Česko se takto rozhodlo přesunout do fondu zmíněných 111,5 milionu povolenek,“ vysvětluje Svoboda. „Ministerstvo životního prostředí tím jakoby říká, že relativní procento výnosů, které na klimatická opatření jde, by mělo zůstat stejné. Tak to není – mělo by se pokud možno zvyšovat,“ shrnuje expert.

Modernizační fond má Česko k dispozici jako země s velkou nutností transformace energetiky, stejně jako devět dalších evropských zemí s podobnými problémy. Financován je ze dvou procent emisních povolenek vydražených mezi lety 2021 a 2030. Celkem se jedná o příjmy z prodeje více než 640 milionů emisních povolenek, přičemž Česku připadá asi 193 milionů. S navyšující se cenou za emisní povolenku se zvyšuje i objem peněz v Modernizačním fondu. Počítá se, že nakonec dosáhne nejméně 300 miliard korun, ale podle expertů z AMO to může být i 500 miliard korun při průměrné ceně 100 eur za emisní povolenku.

Modernizační fond nabobtnal a láká politiky

Česko tak bude mít k dispozici přes 300 miliard korun na zelené investice. Fond má v plánu investovat prostředky například do modernizace teplárenství, snižování emisí v průmyslu nebo do komunitní energetiky.

Expertům z AMO se proto moc nelíbí plán resortu životního prostředí, podle něhož domácnostem půjde přes Novou zelenou úsporám 55 miliard právě z Modernizačního fondu, v němž vznikne pro tyto účely nová odnož. „Není důvod, proč fond vykrádat. Novela zákona o obchodování s povolenkami a navýšení stropu vázanosti by byla lepší cestou,“ myslí si Svoboda.

Úředníci ministerstva ale věří, že pro „zajištění stability“ programu Nová zelená úsporám bylo potřeba najít další zdroje na pokrytí obrovského zájmu o dotace, především na instalaci fotovoltaických systémů a tepelných čerpadel, který bude nejspíš růst i v následujících měsících.

Pustit žilou Modernizačnímu fondu chtěla pro „zmírnění následků energetické krize“ už minulá vláda. A i ta stávající by si z něj ráda ukousla 50 miliard korun, jak vyplývá z aktuálního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023.

Převzato z internetového portálu EkoNews.cz, webu o byznyse a udržitelnosti.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(11)
Emil
28. říjen 2022, 10:32

Jednoduché řešení, použít výnosy z emisních povolenek na výstavbu zdrojů, které u nás i v celé Evropě prokazatelně nejlépe nahrazují zdroje na fosilní paliva. Tím se vyřeší i příčina, která je nejvíc prodražuje, tj. náklady financování. Zároveň získáme levné, stabilní a nízkoemisní zdroje elktřiny s dlouhou životností.

Zdeves Pavel
28. říjen 2022, 10:47

Teď jen které ty stabilní zdroje to jsou?

Milan Vaněček
28. říjen 2022, 11:36

Ano, peníze použít pouze na nové obnovitelné zdroje a bateriovou a vodní akumulaci, jako náhradu fosilních zdrojů (v letech 2022-2030, do té doby toho lze hodně postavit) a na energetické úspory. Nelikvidovat staré zdroje v dekádě 2020-30, udržovat je ve spolehlivém chodu.

Nevyhazovat peníze na zalepení děr v rozpočtu ČR či na drahé investice realizovatelné až někdy po roce 2040.

Utlumit hysterii na energetickém trhu, která vede k drahotě a nesmyslným ziskům energetických a bankovních kvazimonopolů.

Ano, je to jednoduché řešení, potřebné IHNED, ale politicky obtížné.

Emil
28. říjen 2022, 12:19

Ne, Vaněčku, zase úplně vedle. Pouze nové obnovitelné zdroje a bateriová a vodní akumulace žádnou náhradu fosilních zdrojů nepřinášejí, jak je vidět v Německu, které má instalovaný výkon fosilních zdrojů i po 20 letech Energiewende pořád stejný jako před 20 lety, nenahradili obnovitelnými zdroji a bateriovou a vodní akumulací jedinou fosilní elektrárnu. Toto je zjevně slepá cesta, protože stabilní zdroj občasným prostě nahradit nelze a žádná akumulace, která by z občasného zdroje udělala stabilní neexistuje.

O investicích realizovatelných "někdy po roce 2040" tu nikdo nepsal, to jste si vymyslel jen vy sám. Žádné energetické "kvazimonopoly" na společném evropském trhu s elektřinou nejsou.

Milan Vaněček
28. říjen 2022, 12:41

I když ta své nesmysly napíšete tučně, je to jen Váš názor. A že něco néééjde, vědci a inženýři slyšeli od laiků už mnohokrát. A šlo to.

Emil
28. říjen 2022, 12:46

Není to názor ale praxí ověřený fakt. Pokud se tedy nehodláme vrátit životní úrovní někam do 19. století, protože přesně tam tyhle pokusy vedou.

Milan Vaněček
28. říjen 2022, 13:20

Praxí ověřený fakt je, že vědecký a technický pokrok nezastavíš. A že životní úroveň od toho 19. století díky vědě a technice stále roste, i přes různé zvraty. My staří si toho hodně pamatujeme.

Emile, vzdělávejte se.

Emil
28. říjen 2022, 13:32

Vzdělávejte se sám, Vaněčku, třeba pak budete schopen argumentovat něčím jiným než prázdnými frázemi.

Pravoslav Motyčka
29. říjen 2022, 00:58

To vědci a inženýři právě říkají laikům že to nejde. Na fakultách se běžně učí teorie regulace lze matematicky dokázat ,že nestabilní zdroje nemohou vytvořit stabilní síť musí existovat regulační stabilní energie, byť by to byl akumulátor a v tom je právě zakopaný pes , kromě umělých paliv neexistuje způsob jak uložit velké množství energie a proto také není možné postavit síť jen na FVE a VTE a jak vidíme v roce 2030 bude mít svět akumulaci elektřiny v úložištích na 17 minut spotřeby el. energie, takže tady vidíte jak pomalu se posouvá technika. Němci chtějí mít postavenou síť na FVE a VTE a regulovat jí elektrárnami na umělá paliva a systémem řízení sítě na straně spotřeby - většinou přes nabíjení elektromobilů a vytápění budov to samozřejmě jde , ale je to pekelně drahé a vždy kvůli ztrátám energie bude, proto také budovy mají mít "nulovou spotřebu". Odmítání jádra jako mnohem levnějšího řešení , alespoň základního zatížení ze strany Německa je čirý fanatismus. Ta regulační energie bude velmi drahá , proto také ČEZ staví tu 1000MW plynovku na Mělníku a stát mu to povolí , protože se jednoduše lze dopočítat k tomu ,že tu regulační energii budeme potřebovat........ To je realita nasazení OZE.

Maly Jarda
28. říjen 2022, 14:16

No několik těch miliard dala ožralá úřednice Hybášková západním korporacím ať si za ně koupí elektromobily .. ať se pokročí v naplňování bruselsko-amerického green dealu prosazovaného placenou kamarádkou amerického Pfizeru von Leydenovou

Ivica Bojič
31. říjen 2022, 23:37

Jardo, pokud by tvůj car nenapadl zbytečně UA něco zkusil i vyrábět, mohl si z těch ekopeněz i něco cucnout sám. Elektromobil dnes umí vyrobit kdejaký zaostalý stát, vyjma tvého oblíbeného. Úmyslně jsem nenapsal jaký, ale máš tam pár nápověd Jardo. ;⁠-⁠)

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se