Dobré klima. Silné Německo. CDU staví efektivní zpoplatnění CO2 do středu své klimatické politiky

DomůNěmeckoDobré klima. Silné Německo. CDU staví efektivní zpoplatnění CO2 do středu své klimatické politiky

Německá Unie (CDU/CSU), součást vládnoucí německé koalice, označila efektivní zpoplatnění emisí CO2 jako středobod své politiky na ochranu klimatu. Určuje tak směr jednání před setkáním klimatického kabinetu, který má za dva týdny schválit usnesení o ochraně klimatu.

Efektivní zpoplatnění oxidu uhličitého (CO2) označila CDU/CSU jako svůj nový nejdůležitější cíl v dokumentu zabývajícím se klimapolitikou Německa. O dokumentu nesoucím název „Dobré klima. Silné Německo“ diskutoval výkonný výbor strany tento týden na svém zasedání v Postupimi.

V dokumentu stojí, že současná cena CO2 dostatečně neodráží jeho škodlivé účinky na klima. V oblasti průmyslu a výroby energie poskytuje evropský systém pro obchodování s emisemi (EU ETS) „efektivní cenu CO2“. Stávající daně a odvody ze zdrojů energie také představují určitou formu zpoplatnění. Oblasti jako doprava nebo lokální vytápění však vyžadují dle dokumentu změnu, aby efektivně reflektovala škodlivost emitovaného CO2.

„Chceme je [daně a dovody] dále rozvíjet, ještě více se zaměřit na dosažení našich cílů v oblasti klimatu a zároveň zachovat konkurenceschopnost Německa a jeho sociální rovnováhu. Ceny musí sdělovat pravdu o škodlivosti COpro klima. Je zřejmé, že v budoucnu budeme potřebovat efektivní stanovení cen CO2, které může být zpočátku pouze na vnitrostátní úrovni.“ uvádí dokument.

Dokument vyzdvihuje koncept stanovování cen ve formě obchodování s certifikáty z toho důvodu, že účinně omezuje množství emitovaného CO2, umožňuje dosáhnout klimatických cílů tržními metodami a podporuje inovace.

Výkonný výbor CDU/CSU v dokumentu spojuje různé úvahy, které již byly rozvinuty v samostatných dokumentech strany. Úvahy směřují k vytvoření vnitrostátního systému obchodování s emisemi pro odvětví dopravy a stavebnictví, na které se nevztahuje EU ETS.

Klimatický kabinet schválí usnesení o ochraně klimatu 20. září

V posledních týdnech byly zváženy i další modely jako například daň z CO2 uvalená na prodej fosilních paliv. Frakce CDU/CSU tak předurčuje směr, kterým se budou ubírat jednání klimatického kabinetu, který se setká 20. září pod vedením kancléřky Angely Merkelové, aby schválil usnesení o ochraně klimatu.

Vedoucí parlamentní skupiny ve své zprávě zdůrazňuje, že plánovaná opatření musí být sociálně vyvážená. Neměla by se týkat určitých skupin, jako jsou obyvatelé venkovských oblastí. Ceny energie musí zůstat „dostupné a mezinárodně konkurenceschopné“.

Kromě toho musí být zajištěna bezpečnost dodávek, jinak by nebyla možná úspěšná ochrana klimatu. Strana upozorňuje zejména na možný negativní vliv na německý průmysl.

„Pokud bychom měli přesunout náš průmysl do jiných zemí, kde by byl zpravidla provozován škodlivěji pro životní prostředí, byla by to katastrofa pro naše pracovní místa i pro klima,“ uvádí dokument.

Úvodní fotografie: Německá uhelná elektrárna Jänschwalde. Zdroj: Vattenfall