Greenpeace: Klimatické cíle Německa 2020 jsou dosažitelné, z exportéra se však stane importér

DomůNěmeckoGreenpeace: Klimatické cíle Německa 2020 jsou dosažitelné, z exportéra se však stane importér

Studie německého Fraunhoferova institutu energetické ekonomie prezentovaná zástupci hnutí Greenpeace poukazuje na možnosti, jak lze splnit německé klimatické cíle do roku 2020. Německo totiž v jejich plnění značně zaostává a pravděpodobně je nesplní. Studie navrhuje snížit výkon uhelných zdrojů až o 15 %. V tom případě by se však od roku 2020 stalo Německo importérem elektřiny.

Německo zatím směřuje k tomu, že cíl na omezení emisí skleníkových plynů o 40 %  do roku 2020 ve srovnání s hodnotami z roku 1990 nesplní. Poslední odhady z loňského podzimu naznačují, že za současných podmínek Německo sníží emise skleníkových plynů zhruba o 32 %. Studie představená minulý týden zástupci hnutí Greenpeace však přichází s dvěma scénáři, které by dosažení 40% snížení emisí skleníkových plynů umožnily.

Staré uhelné elektrárny mají jít z kola ven

Jednou z alternativ je prosté odstavení 7,4 GW německých hnědouhelných elektráren starších než 20 let. Studie počítá s tím, že doba využití instalovaného výkonu těchto hnědouhelných elektráren je 6000 hodin ročně. Druhou alternativou je odstavit „pouze“ 6,1 GW. Součástí druhé varianty je také výstavba dodatečných 4 GW fotovoltaik a 5 GW větrných elektráren.

V obou zmíněných variantách se však z Německa stává již od roku 2020 čistý importér elektřiny. Přitom v minulém roce činil přebytek salda německé soustavy více než 60 TWh. Prosté odstavení uhelných elektráren by však znamenalo záporné saldo německé soustavy na úrovni 24 TWh. Varianta uvažující s navýšením instalovaného výkonu v OZE by znamenala čistý import elektřiny do Německa okolo 15 TWh. Pro srovnání, hrubá spotřeba elektřiny v loňském roce v ČR dosáhla hodnoty 72,4 TWh.

Klimatické cíle vs. energetická bezpečnost

Před navyšováním závislosti na importu elektřiny související s odstavováním jaderných a uhelných elektráren však varuje například Německý Spolkový svaz energetiky a vodohospodářství (BDEW). Dle BDEW nelze v obdobích s vysokou spotřebou či nízkou výrobou elektřiny z OZE spoléhat na dovoz ze sousedních zemí. Státy sousedící s Německem totiž budou tou dobou v obdobné situaci z pohledu zajištění výkonové rovnováhy jako Spolková republika.

Bude-li Německo chtít klimatické cíle naplnit, bude se postupně ocitat ve stále větších kleštích z pohledu zajištění bezpečnosti dodávek. Jedním z možných řešení této ošemetné situace je výstavba plynových elektráren, ani ty však nemají v Německu na růžích ustláno.