Společnost Heliogen slibuje teploty až 1500 °C ze slunečního záření využitelné v průmyslu

DomůTechnologieSpolečnost Heliogen slibuje teploty až 1500 °C ze slunečního záření využitelné v průmyslu

Teploty přes tisíc stupňů Celsia, které je možné využít pro průmyslové procesy. Přesně to slibuje americká společnost Heliogen u svého koncentračního solárního systému. Díky koncentraci slunečního záření má být možné nahradit fosilní paliva i u tradičních průmyslových procesů, které vyžadují velmi vysoké teploty. Dalším využitím má být výroba paliv, například vodíku, pro dopravu a průmysl. Jedním z  investorů, podporujících tuto bezemisní technologii, je i Bill Gates.

Heliogen je novým společným podnikem (venture capital) vzniklým v Kalifornii s cílem vytvořit vysoce efektivní koncentrační solární zařízení. Na rozdíl od fotovoltaiky, která se významně rozmáhá až v poslední dekádě, je technologie koncentrace slunečního záření poměrně dlouho známá. Nikdy ovšem nedosáhla významné průmyslové úrovně a většina projektů byla doposud především zaměřena na výzkum.

Společnost Heliogen nepřichází s převratnou technologickou změnou, ale zvyšuje efektivitu systému. Díky využití velmi přesně kalibrovaných zrcadel, řízených moderním softwarem (HelioMax™), je možné dosáhnout až třikrát vyšší intenzity záření než u podobných systémů. Zástupci společnosti tvrdí, že lze dosáhnout teploty podstatně vyšší než 1000 °C.  Technologie by měla být schopná dosáhnout až 1500 °C, při kterých je možné termicky rozkládat vodu na vodík a kyslík.

Teploty vhodné pro průmysl

Současný průmysl potřebuje pro řadu technologických procesů vysoké teploty. Pro jejich dosažení je dnes nejjednodušší využít fosilních paliv.
Procesy jako pálení vápna (kalcinace), katalytické reformování, pražení rudy, nebo slinování se dnes bez využití fosilních paliv neobejdou. Cementárny nebo rafinerie by tak díky technologii Heliogenu mohly mít do budoucna k dispozici čistý energetický zdroj schopný dodávat vysoké teploty. Cement je přitom v současnosti třetím největším zdrojem emisí hned po ropě a uhlí. S dalším rozvojem ekonomiky a očekávanou urbanizací (především v rozvojových zemích) jeho využití dále vzroste.

Kromě možnosti produkce tepla (HelioHeat™) hodlá společnost využít svoji technologii i k produkci vodíku termickým rozkladem vody (HelioFuel™). Vodík je možné využít jak v průmyslových procesech, tak i jako palivo. Do budoucna se s využitím vodíku počítá například u automobilů.

Infografika společnosti Heliogen. Zdroj: Heliogen

Zájem investorů

Technologie zaujala i mezi investory. Zřejmě nejvýznamnějším jménem je  Bill Gates, který podpořil tuto společnost. Dalšími investory do projektu Heliogen jsou například společnost Neotribe, nebo Nant Capital vlastněná miliardářem Patrickem Soon-Shiongem.

„Dnešní průmyslové procesy, jako je například výroba cementu, oceli a dalších materiálů, jsou zodpovědné za více než pětinu všech emisí. Tyto materiály jsou nedílnou součástí našich životů, ale přitom nemáme žádné prověřené a dostupné technologie, které by byly bezemisní. Pokud chceme dosáhnout nulových emisí (zero-carbon), pak je před námi ještě hodně věcí, které je třeba vynalézt. Heliogen má šanci dosáhnout velmi vysokých teplot, potřebných právě pro tyto průmyslové procesy. Slibuje tak, že bychom mohli v těchto oblastech jednoho dne nahradit fosilní zdroje.”

Bill Gates