Domů
Teplárenství
Veolia urychlí modernizaci Teplárny Karviná z uhlí na jiná paliva

Veolia urychlí modernizaci Teplárny Karviná z uhlí na jiná paliva

Společnost Veolia Energie ČR urychlí modernizaci Teplárny Karviná za více než miliardu korun. Přestane tam využívat uhlí dříve, než původně plánovala. V první fázi postaví kotle na zemní plyn a poté multipalivový kotel, který bude vyrábět teplo z biomasy a takzvaných tuhých alternativních paliv z vytříděných nerecyklovatelných odpadů. Modernizace teplárny, která výrazně sníží emise, by mohla být dokončena v roce 2026. Firma to dnes sdělila ČTK v tiskové zprávě.

Původní projekt postavený především na stavbě multipalivového kotle firma časově posouvá a upravuje v souladu s aktuálními trendy. Upravený projekt bude muset absolvovat nový proces posouzení vlivů na životní prostředí EIA a nové územní řízení.

V první fázi po plynofikaci bude ještě firma dočasně využívat i ekologizovanou uhelnou technologii. Uhlí úplně odstaví po dokončení výstavby multipalivového kotle, což by mělo být v roce 2026.

„Plánovaný mix paliv nového kotle byl omezen jen na biomasu a takzvaná tuhá alternativní paliva. Ta jsou považovaná za ekologický a legislativně preferovaný způsob využití vytříděných lokálních odpadů, zejména komunálních,“ uvedla firma.

Už na konci příštího roku se firma chystá odstavit a nahradit Teplárnu ČSA, která nebyla modernizována a už nebude vyhovovat zpřísněným limitům.

„Nová koncepce modernizace karvinské teplárny umožní dodržet včas všechny ekologické limity, zajistit v plném rozsahu plynulé dodávky tepla na Karvinsku i po plánovaném odstavení Teplárny ČSA a zároveň urychlit odchod od využívání uhlí. Přípravy už jsme zahájili,“ uvedl technický ředitel a ředitel pro výkonnost Veolie Energie Pavel Míčka.

Náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka (ODS) uvedl, že kraj rozhodnutí Veolie podporuje. „Zapadá do naší strategie a věříme, že přispěje k celkovému snížení závislosti průmyslu a energetiky našeho kraje na uhlí. Uvědomujeme si, že to bude znamenat obrovské investice, a proto usilujeme o nastavení dotačních programů tak, aby i velké firmy mohly na své projekty využít evropské i národní dotace,“ uvedl Unucka.

Teplárna Karviná a Teplárna ČSA dodávají teplo a teplou vodou 50.000 domácností, školám, nemocnicím, úřadům i firmám v Karviné, Havířově a okolních obcích. Teplárna Karviná prodělala v minulých letech rozsáhlou ekologizaci. Její výrobní kapacitu firma zvýší na úkor Teplárny ČSA.

Veolia Energie ČR a její dceřiné společnosti dodávají dálkové teplo do 325.000 domácností v Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Karlovarském kraji, v Praze a na dalších místech. Zaměstnává okolo 1600 lidí. V roce 2019 měla zisk 525 milionů korun a výnosy 8,5 miliardy korun.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(14)
Josef
3. únor 2021, 21:25

Z uhlí na dovozní plyn + odpad. Racionální řešení v současné energetické politice. Ale být to v Číně, pak ti by za 5 let postavili v MSK jadernou elektrárnu a vytápěli by z ní celý region. Takhle celá republika za 15 let pojede na plyn, což nás ekonomicky srazí.

Pavel K
4. únor 2021, 07:06

To fakt tak moc uprednostnujete ekonomiku pred svobodou (lidskymi pravy), ochranou prirody a vlastnickym pravem?

PetrV
5. únor 2021, 18:25

A ruský plyn je svobodný? Jak by rusy nahradili amíci s drahým LNG, když kapacita lodí je 1/10 kapacity Nordstreamu 1 za stejný časový úsek...

Palivo do temelína umí rusové, amíci. Můžeš si vybrat, navíc palivo je připraveno 4 roky dopředu.

Ty svobodná ovce v ovčíně.

Energetik 007
4. únor 2021, 07:23

V teplárnách se v ČR ročně spálí 18 mil tun HU 2 mil tun ČU.

Produkce TKO je tak 4 mil tun, štěpky max. 3 mil tun to je hodně málo na úplnou substituci. Takže zbývá ZP.

Centrální zdroj na ZP ale nemá ekonomický smysl - velké ztráty a čerpací práce vlastní dodávky tepla jsou jen 50% výroby tepla zbytek ztráty, vlastní spotřeba .....

Takže v Karviné spálí štěpku z celé ČR a na zbytek nezbyde.

Jediné smyslu plné řešení je decentralizace na ZP ale zbývá jen 12 let za tu dobu nepostaví ani králikárnu...

Stavební uzávěra na městský okruh v Praze je už 40 let a postaveno není dlouho nebude.

Pravda
4. únor 2021, 11:05

Centrální zdroj na ZP dává smysl, pokud je proveden jako kogeneracni (společná výroba tepla a elektriny). V takovém případě dochází k významné úspoře primární energie proti oddělené výrobě elektřiny a tepla a navíc může tento zdroj pomáhat s regulací sítě. Jak bude odcházet uhlí, tak budou takové zdroje sakra potřeba.

Energetik 007
4. únor 2021, 13:11

Ale decentrální zdroje umí kogeneraci také na úrovni blokových kotelen, domovních a dokonce i bytových.

Mikroturbíny Capstone až 300MWt, MWM motory až 3000MWt a bytové Viesman 1-6kWe a 6-20kWt.

Centrální a kogenerační zdroj na ZP dává smysl za předpokladu že Vám nevadí 50% primární energie vyfoukané do vzduchu.

Miloslav Černý
14. únor 2021, 12:20

No přidáním vhodných tepelných čerpadel, kterými by se dala zvýšit účinnost primárních zdrojů (jít až na samou kondenzaci) by se dala tato nevýhoda zmírnit. Bude to o nákladovosti.

Carlos
14. únor 2021, 13:11

Asi tam máte chybku. Spíš myslím že jste myslel kWt.

Kogenerace na úrovni blokových kotelen je super, ale na druhou stranu neumožňuje budoucí využití elektrokotlů ve velkém (ale zase lze to v malém), případně nějakých solných elektrokotlů kdy by se ohřívala směs běžných dusičnanů na teploty až kolem 600-700°C a následně se v parogenerátoru připravovala pára pro turbíny teplárny S vhodným uspořádáním by asi šlo udělat takové zařízení které bude dodávat páru z této turbíny do parního rozvodu teplárny odkud by se pak krmily současné stroje.

Další věc je že v teplárenství neexistuje to co v elektroenergetice, bohužel. Byť by jistě bylo možné najít vhodné technické řešení které by to umožnilo. Pak by bylo možné celkem efektivně propojit několik teplárenských soustav ve městech a možná rozšířit dodávky tepla i pro chlazení.

V posledním desetiletí se objevují stále nové a nové možnosti ale bohužel s nimi zkostnatělá energetika neumí nakládat, burzy a IT jsou na ně nějak moc advanced, minimálně na ty v ČR. Přitom kombinace moderních technologií by mohlo výrazně změnit a zefektivnit celou energetiku.

Energetik 007
4. únor 2021, 07:23

V teplárnách se v ČR ročně spálí 18 mil tun HU 2 mil tun ČU.

Produkce TKO je tak 4 mil tun, štěpky max. 3 mil tun to je hodně málo na úplnou substituci. Takže zbývá ZP.

Centrální zdroj na ZP ale nemá ekonomický smysl - velké ztráty a čerpací práce vlastní dodávky tepla jsou jen 50% výroby tepla zbytek ztráty, vlastní spotřeba .....

Takže v Karviné spálí štěpku z celé ČR a na zbytek nezbyde.

Jediné smyslu plné řešení je decentralizace na ZP ale zbývá jen 12 let za tu dobu nepostaví ani králikárnu...

Stavební uzávěra na městský okruh v Praze je už 40 let a postaveno není dlouho nebude.

KVET
7. únor 2021, 17:10

Ať už je plynový zdroj centrální nebo decentrální, důležité je, že možné a smysluplné jej realizovat jako kombinovaný zdroj, který má vysokou účinnost. Pokud vezmete v úvahu např. Kogeneraci na principu spalovacích motorů, jsou základní charakteristiky tyto:

- Náklad na instalovanou kW cca 25.000-30.000 Kč

- Doba výstavby včetně inženýringu a povolení 2-3 roky

- Možný instalovaný výkon 30-100.000kW v případě, že povoluje legislativa (de facto neomezeně - největší motory mají výkon přes 10MWe a lze je sériově zapojit)

- Účinnost kombinovaného cyklu cca 90-94%

- Variabilita provozu (nájezd do plného výkonu do 15 minut)

- Emise u velkých instalací pod 80NOX

V ČR tyto zařízení dodává například TEDOM nebo GENTEC CHP, takže plnohodnotně zvládnou dodat i domácí firmy.

Marian WASZUT
4. únor 2021, 10:35

„Zapadá do naší strategie a věříme, že přispěje k celkovému snížení závislosti průmyslu a energetiky našeho kraje na uhlí. Zbavíme se závislosti na uhlí kterým v ČR disponujeme a budeme závislí na plynu který dovážíme :-( "Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným"

Patrik D.
4. únor 2021, 15:23

Přípojka plynu pro TEK Karviná již přivedena, probíhá výstavba plynové regulační stanice kolaudace dle plánu březen 2021. Do konce 2021 stavba plyn. kotlů a napojení provozu.

Plyn bude použit na výrobu tepla.

Dva ze čtyř kotlů na uhlí budou i nadále v provozu pro výrobu elektřiny, popř. jako záložní zdroj.

Spotřeba uhlí na jeden kotel cca 80-120 tun/24h dle zatížení(léto/zima). Štěpka cca 15t/24h.

Momentálně uhlí 50% z OKD, 50% dovoz polsko, rusko.

PetrV
5. únor 2021, 00:19

Plánovaný mix paliv nového kotle byl omezen jen na biomasu a takzvaná tuhá alternativní paliva. Ta jsou považovaná za ekologický a legislativně preferovaný způsob využití vytříděných lokálních odpadů, zejména komunálních.

Takže spalovna odpadků a něco biomasy. Je to potřeba za něco zemeně melounového schovat, aby lidi neremcali, jaké sračky si spalují pod okny.

Odsířené Dětmarovice zásobovaly Karvinou teplem, ty končí úplně? Nebo si v karviné jen nějaký komouš honí své zelené melounové ego?

Jo oni tam vládnou progresivní socani?

Tak to je vše jasné, odkud komunistický vítr vane, v EU.

Geoffrey
9. únor 2021, 12:19

Dětmarovice nikdy Karvinou nezásobovaly. Dávaly do Orlové a nedávno začaly do Bohumína. Odsíření v EDĚ nikdy moc nefungovalo.... ČEZ do zdroje investovat jen za účelem přínosu pro ŽP investovat nebude, navíc když OKD s místním černým uhlím také končí....

Teplárna Karviná společně s Teplárnou Československé armády zásobují Karvinou a Havířov v jedné propojené síti. Oba jsou to kogenerační zdroje s vysokou účinností. TČA bude v r. 2022 odstavena bez náhrady.

V rámci nové žádosti o EIA se budou opětovně posuzovat veškeré emisní parametry, které musí být založeny na implementaci nejlepších dostupných technologií....

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se