Havlíček: Uhelná komise připraví scénáře útlumu uhlí při vyšší ceně povolenky