Výroba elektřiny z uhlí v EU v roce 2019 poklesla o 24 %