IEA: Zvyšování energetické účinnosti ušetřilo nemalé výdaje, letos však zpomaluje

DomůÚspory energieIEA: Zvyšování energetické účinnosti ušetřilo nemalé výdaje, letos však zpomaluje

Zvyšování energetické účinnosti podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) pomohlo domácnostem na celém světě v loňském roce ušetřit až desítky procent na jejich výdajích. Standardy týkající se energetické účinnosti však pokrývají pouze třetinu globální spotřeby energie a jejich rozšiřování podle agentury v posledních letech zpomaluje.

Globální energetická náročnost, tedy množství energie vynaložené na jednotku domácího hrubého produktu, podle IEA poklesla v minulém roce o 1,8 %, což je podle agentury signál toho, že ekonomika dokázala vygenerovat větší hodnotu z vložené energie. Výsledky z minulého roku tak potvrzují velký pokrok, který byl učiněn od začátku tohoto desetiletí.

Podíl globální konečné spotřeby energie, na kterou se vztahují nařízení vyžadující zlepšení energetické účinnosti, vzrostl v roce 2016 na téměř 32%, což představuje nárůst o 1,4 procentních bodů oproti roku 2015, avšak stále nejsou pokryty zbylé dvě třetiny spotřeby.

Vývoj poklesu globální energetické náročnosti
Vývoj poklesu globální energetické náročnosti: Zdroj: IEA

Oproti předchozím letům byl téměř veškerý nárůst pokrytí v roce 2016 způsoben pokračujícím dopadem stávajících politik, zejména nahrazením starých energetických spotřebičů. Pouze 1 % z růstu bylo způsobeno novými politikami, což je historické minimum.

„V roce 2016 zde bylo výrazné zpomalení v implementaci nových politik a zdá se, že tento trend pokračuje i v roce 2017. Země by se měly soustředit na zaměření se na více než 68 % globální energetické spotřeby, která není pokrytá zákony či standardy pro účinnost,“ uvedl ředitel IEA Fatih Birol.

Rostoucí účinnost zvyšuje energetickou bezpečnost

Zvyšování účinnosti od roku 2000 snížilo v roce 2016 výdaje členských zemí IEA na dovoz energie o 50 miliard dolarů. Například v Japonsku by byl dovoz ropy v roce 2016 vyšší o 20 % a dovoz plynu o 23 % vyšší, pokud by nedocházelo k růstu energetické účinnosti.

Dopad rostoucí účinnosti na dovoz plynu byl zvláště patrný v Evropě. V Německu a ve Velké Británii, tedy největších evropských trzích s plynem, vedlo zlepšení energetické účinnosti mezi lety 2000 a 2015 k úspoře plynu, která svým objemem odpovídá téměř třetině evropského importu plynu z Ruska.

Vyšší efektivita rovněž přispěla k růstu krátkodobé energetické bezpečnost tím, že snížila denní špičkovou poptávku po plynu. Bez zlepšení energetické účinnosti by Británie a Francie ve stejném období potřebovaly v období špičkové poptávky dodatečných 40 milionům metrů krychlových plynu denně.

Kromě zvýšení energetické bezpečnosti přináší investice do účinnějšího využívání energie rovněž finanční úspory. V případě Německa, Francie či Velké Británie se úspora domácností na výdajích spojených s využíváním energie od orku 2000 pohybuje okolo 30 %.

Úspory jsou realizovány i ve velkých, rozvíjejících se ekonomikách, kde poptávka po energii neustále roste. V případě čínských domácností by tak bez zvyšování energetické účinnosti byly výdaje na energie v roce 2016 o 25 % vyšší.

Úspory domácností od roku 2000 ve vybraných zemích pramenící ze zvyšování účinnosti využívání energie
Úspory domácností od roku 2000 ve vybraných zemích pramenící ze zvyšování účinnosti využívání energie. Zdroj: IEA

Investicím stále dominují budovy, potenciál vyčerpán ještě není

Globální investice do zvyšování energetické účinnosti dále rostly i v minulém roce, a to o 9 % na 231 miliard dolarů. Nejrychleji investice sice rostly s 24 % v Číně, za největší podíl na globálních investicích je i tak stále odpovědná Evropa.

Mezi jednotlivými sektory investicím do zvyšování energetické účinnosti pořád dominují budovy, které v roce 2016 představovaly 58 % globálních investic, přičemž většina investic do tohoto sektoru směřuje do obálek budov a obměny spotřebičů či osvětlení.

Rozdělení investic do zvyšování energetické účinnosti v roce 2016 do jednotlivých sektorů
Rozdělení investic do zvyšování energetické účinnosti v roce 2016 do jednotlivých sektorů. Zdroj: IEA

V loňském roce dále rostl celosvětový trh s energetickými službami (ESCO) o 12 % na 26,8 miliardy dolarů. Zdaleka největším trhem je Čína, která díky silným vládním pobídkám tvoří přes 60 % celosvětových tržeb. Spojené státy a Evropa jsou s pětinovým, resp. desetinovým podílem dalšími dvěma hlavními trhy ESCO.

Autor úvodní fotografie: Cjp24 @WikimediaCommons