Energetická politika německých zelených: Boj proti všemu kromě OZE a do sebe nezapadající myšlenky

DomůEnergetika v zahraničíEnergetická politika německých zelených: Boj proti všemu kromě OZE a do sebe nezapadající myšlenky

Energetická politika dle prognóz druhé nejsilnější německé strany, Zelených, je plná rozporů a do sebe nezapadajících myšlenek. Sílící zelení, kteří byli hlavními iniciátory německého odklonu od jaderné energetiky, brojí za urychlení odklonu od uhlí i proti plynu. Jejich energetická politika nabízí utopické vize bez odpovědi na problémy. 

Němečtí zelení, kteří jsou v prognózách pro parlamentní volby v roce 2021 s 25-26 % řazeni jako druhá nejsilnější strana jen o jednotky procent za Unií (součet hlasů Křesťanskodemokratické unie (CDU) a Křesťansko-sociální unií Bavorska), jsou se stále silnějšími obavami německých obyvatel o klimatické změny nejvíce posilující stranou našeho západního souseda. Potvrzují to i před měsícem a půl proběhlé volby do evropského parlamentu, kde Zelení s 20,5 % obsadili druhé místo za CDU s 22,6 %.

Velká část Němců nyní požaduje to, co se považuje za DNA Zelených: Ambiciózní politiku v oblasti energetiky a klimatu, která z Německa učiní klimaticky neutrální ekonomiku. Energetická politika zelených je však plná rozporů a do sebe nezapadajících myšlenek.

Energetika bez jádra, uhlí i plynu

Začíná to hlavním tématem Zelených – odklonem od uhlí. Závěry německé uhelné komise z letošního ledna doporučující postupné odstavování uhelných elektráren s datem kompletního ukončení výroby elektřiny z uhlí v roce 2038 jsou pro zelené nanejvýš začátkem. Strana bojuje o to, aby k odstavování elektráren došlo rychleji.

To je odvážný výrok. Ještě o to odvážnější, pokud je na něj nahlíženo s vědomostí negativního postoje Zelených k plynovodu Nord Stream 2. Je zřejmé, že Německo bude muset své uhelné elektrárny alespoň částečně nahradit plynovými zdroji, stejně to vidí i uhelná komise. Plynovod Nord Stream 2 tak představuje ideální cestu, jak si zajistit potřebné množství zemního plynu.

Argumentace Zelených, že EU by se po desetiletí zavázala k fosilním palivům díky dodatečnému plynovodu, je zcela nesprávná. Jediní, kdo se tímto projektem k něčemu zavazují, jsou investoři projektu. Nikdo nebude nucen zemní plyn nakupovat. Stejně kriticky nahlížejí Zelení i na zkapalněný zemní plyn (LNG) a nejraději by byli, kdyby Německo nikdy žádný LNG terminál  nevybudovalo.

Nord Stream 2. Zdroj: © Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Nord Stream 2. Zdroj: © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Zde je nutné doplnit, že to byli právě Zelení, kteří významně iniciovali německý odklon od jádra. Sečteno podtrženo, němečtí Zelení jsou proti jádru, uhlí i plynu. Zbavit se těchto zdrojů navíc chtějí co nejrychleji. Je opravdu obtížné si představit, jak by německá energetická soustava pod taktovkou této strany mohla fungovat.

Klimaticky neutrální ekonomika bez CCS

Ale to není vše. Požadavek na z hlediska klimatu neutrální ekonomiku vyžaduje nalezení řešení, jak naložit s těmi skleníkovými plyny, které nelze eliminovat ani při nejlepší vůli. Jedná se například o emise spjaté s průmyslovými procesy. V Německu jich je ročně vyprodukováno 60 milionů tun.

Existuje jedno řešení, ač stále ve fázi vývoje. Je jím zachytávání a skladování CO2, neboli CCS – Carbon Capture and Storage. Sama německá kancléřka, Angela Merkelová, v květnu uvedla, že uhlíkové neutrality může Německo dosáhnout pouze při využití technologie CCS. Co na to Zelení? Vždy bojovali proti této technologii.

Uhlíková neutralita není jen otázkou dobré vůle, jak to v podání Zelených často vypadá, ale také otázkou technických možností a jejich omezení, a samozřejmě nákladů. Odmítáním technologie CCS se zavírají dveře pro cestu, která aktuálně nemá žádnou alternativu, v případě, že se Německo nespokojí s redukcí emisí skleníkových plynů na úrovni mezi 80 a 95 %, jak tomu bylo doposud.

Německá uhelná elektrárna Jänschwalde včetně navrhované demonstrační jednotky pro zachytáváníí a ukládání oxidu uhličitého- Zdroj: Vattenfall
Německá uhelná elektrárna Jänschwalde včetně navrhované demonstrační jednotky pro zachytávání a ukládání oxidu uhličitého. Zdroj: Vattenfall

OZE, OZE a zase OZE

Dalším z hlavních cílů zelených je urychlený rozvoj obnovitelných zdrojů energie, který již dnes probíhá na hranici možností, zejména ve vztahu k nedostatečně rozvinuté přenosové soustavě Německa. A Zelení nemají žádnou odpověď na to, jak problém vyřešit. Drží se vizí a domáhají se kroků, které se s největší pravděpodobností později ukáží jako nerealizovatelné nebo enormně nákladné.

Úvodní fotografie: Větrný park Havelland v Německu. Zdroj: Mainova

Monitoring
Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...
Naši partneři
Odebírejte náš newsletter
Zadejte svůj email, pokud Vás zajímají čerstvé zprávy o energetice.
Přenosová soustava 3D
Prohlédněte si v názorné mobilní aplikaci, jak funguje česká přenosová soustava!
Web podporují