Británie začala v pilotním provozu využívat "zelený" vodík pro vytápění

DomůŽivotní prostředíBritánie začala v pilotním provozu využívat "zelený" vodík pro vytápění

Spojené království testuje směs zemního plynu a “zeleného vodíku jako nové palivo pro vytápění. Touto směsí se ve městě Staffordshire začalo vytápět 100 domů a 30 budov patřících Univerzitě Keele. Nový způsob vytápění by měl pomoci k snížení emisí skleníkových plynů.

Vodík může být přimíchán do stávajících moderních plynárenských sítí, bez nutnosti měnit spotřebiče nebo potrubí. Univerzita Keele byla identifikována jako ideální místo, protože vlastní a provozuje soukromou plynárenskou síť, která může být izolována od hlavní sítě.

Vytápění domácností a podniků představuje ve Spojeném království polovinu spotřeby energie a třetinu emisí oxidu uhličitého. Přimíchávání zeleného vodíku tvořícího 20 % směsi by po celé zemi mohlo ušetřit asi 6 milionů tun emisí oxidu uhličitého ročně, což odpovídá provozu 2,5 milionů automobilů.

„Do této chvíle nebyla emisím vznikajícím při výrobě tepla z hlediska ekologie přikládána zvláštní pozornost a je to velká výzva,“ uvedla Lorna Millington, budoucí manažerka plynárenské sítě společnosti Cadent, která provozuje projekt HyDeploy, jehož cílem je snížit produkci CO2 ve Spojeném království pomocí  vodíku a splnit tak emisní cíle Britské vlády do roku 2050.

Dvouleté přípravy na tento projekt obsahovaly kontroly bezpečnosti plynu ve všech zahrnutých budovách, laboratorní testy plynových spotřebičů a výzkum vlivu vodíku na materiály nacházející se v plynárenské síti.

Provoz potrvá až do července a pokud bude úspěšný, bude zaveden na severovýchodě země, kam by se dodávala tato směs paliva do 670 domácích a komerčních nemovitostí ve městech Winlaton a Gateshead.

„Jsme touto možností opravdu nadšení. Tato metoda má velký potenciál ke snížení emisí a každý takto vytápěný domov k tomu může výrazně přispět,“ řekl Mark Horsley, generální ředitel společnosti Northern Gas Networks.

Projekt je součástí celosvětového průzkumu potenciálu vodíkového hospodářství, v němž by plyn mohl být také použit k výrobě elektřiny a tepla s přínosem pro dopravu, těžký průmysl a domácí spotřebu energie.

Při výrobě vodíku z obnovitelných zdrojů, tzv. “zeleného” vodíku, však stále existují problémy. Ještě potrvá nějaký čas, než bude moct být technologie zavedena na národní úrovni.

”Dvacet procent vodíku je masivní krok vpřed pro náš průmysl a pro Spojené království při dosahování nulového cíle emisí,“ řekl Horsley.