V evropských městech klesá znečištění ovzduší. Jedná se o důsledek omezení zavedených v důsledku pandemie koronaviru

DomůŽivotní prostředíV evropských městech klesá znečištění ovzduší. Jedná se o důsledek omezení zavedených v důsledku pandemie koronaviru

V evropských městech podle satelitních snímků kleslo znečištění ovzduší, zejména pak koncentrace oxidu dusičitého. Důvodem jsou zavedená opatření, zejména pak uzavření továren a omezení osobní přepravy, v důsledku pandemie koronaviru.  

V průběhu března došlo ve městech jako Brusel, Paříž, Madrid, Milán a Frankfurt k poklesu průměrných hodnot oxidu dusičitého (NO2). Toto období se přitom shoduje se zavedením různých opatření v reakci na šíření koronaviru, která vedla k omezení silniční dopravy, jež je největším zdrojem oxidů dusíku, a ke zpomalení výroby v továrnách. Oxid dusičitý může způsobit respiratorní problémy a rakovinu.

Satelitní snímky byly zveřejněny Evropskou kosmickou agenturou (European Space Agency, ESA). Znečištění ovzduší může být ovlivňováno i vývojem počasí. Z toho důvodu není možné srovnávat denní data. Proto byly satelitní snímky pořízené během několika dnů zprůměrovány a byly vyřazeny údaje, kde výskyt mraků snižoval kvalitu dat. Díky tomuto postupu je možné vypozorovat dopad lidské činnosti a odfiltrovat změny počasí.

Pokles znečištění potvrdil i sběr dat EEA

Podobná data zveřejnila i Evropská agentura pro životní prostředí (European Environmental Agency, EEA). EEA svá data sbírá každou hodinu ze svých přibližně 3 000 monitorovacích stanic. Podle dat EEA byla průměrná koncentrace NO2 v italském Miláně během uplynulých 4 týdnů nižší minimálně o 24 % ve srovnání s předchozími 4 týdny. V Bergamu docházelo k poklesu znečištění NO2 v posledních 4 týdnech konstantně. V týdnu od 16. do 22. 3. byla koncentrace NO2 ve vzduchu o 47 % nižší než ve stejném týdnu v roce 2019.

Změna koncentrace NO2 nad Itálií ve srovnání března 2019 a období od 14. do 25. 3. 2020. Zdroj: ESA

Podobná data EEA zaznamenala i v jiných evropský městech. Pro ilustraci, v Barceloně průměrná úroveň NO2 v týdnu od 16. do 22. 3. klesla ve srovnání s předchozím týdnem o 40 %. Ve srovnání se stejným týdnem v roce 2019 pak došlo k poklesu o 55 %.

K získání údajů o kvantitativních změnách v emisích v ovzduší bude nutné zohlednit i další faktory, například s využitím chemických atmosférických modelů. Analýza těchto dat je ovšem časově náročnější a bude zveřejněna později.

Koncentrace NO2 nad Španělskem ve srovnání března 2019 a období od 14. do 25. 3. 2020. Zdroj: ESA