OZE jako řešení i problém. Německá vládní agentura upozorňuje na negativní dopady na faunu a floru