Německo bude v rámci nových limitů NOx žádat o výjimky pro své hnědouhelné elektrárny

DomůElektrárny v EvropěNěmecko bude v rámci nových limitů NOx žádat o výjimky pro své hnědouhelné elektrárny

Německo bude žádat o výjimky pro své hnědouhelné elektrárny v souvislosti s odsouhlasením přísnějších limitů na úrovni EU pro škodlivé látky vypouštěné z elektráren.

Členské státy Evropské unie 28. dubna odhlasovaly v rámci tzv. revidovaného Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BREF) přísnější limity pro emise NOx, SO2, rtuti a prachových částic vypouštěných z velkých spalovacích zařízení, které vejdou v platnost v průběhu roku 2021. Proti byli mimo Německa také Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Finsko.

„V zájmu správné implementace existuje možnost, že v individuálních případech budou udělovány výjimky,“ uvedl německé ministerstvo životního prostředí v reakci na hlasování.

Německo, které disponuje 21 GW instalovaného výkonu hnědouhelných elektráren, se těsně před hlasováním členských států EU pokoušelo navýšit limit pro emise oxidů dusíku pro hnědouhelné elektrárny z navrhovaných 175 mg/Nm³ na 190 mg/Nm³.

Hnědouhelná elektrárna Schkopau

Limit 175 mg/Nm³ má potenciál na uzavření německých hnědouhelných elektráren, z nichž některé vypouštějí pouze okolo 10-15 mg/Nm³ NOx nad novým limitem a u kterých se nevyplatí investice do další modernizace.

„Co se týče emisí oxidů dusíku pro hnědouhelné elektrárny, většina zemí se rozhodla nastavit horní hranici ve výši 175 mg/Nm³. Německá spolková vláda tento limit odmítla, protože není odpovídající. Odvoláváme se při tom na vědecký posudek Spolkové agentury pro životní prostředí,“ uvedlo Německé ministerstvo životního prostředí.

Podle evropského technického sdružení pro výrobu elektřiny a tepla (VGB PowerTech) jsou požadavky pro emise oxidů dusíku pro hnědouhelné elektrárny a emise rtuti pro hnědouhelné a černouhelné elektrárny významně za hranicí technické a ekonomické proveditelnosti vyžadované evropskou směrnicí.

Pokud by byly všechny hnědouhelné elektrárny v Německu vybaveny technologiemi pro dosažení nového limitu emisí NOx, podle německého ministerstva životního prostředí by to znamenalo úsporu 4 500 tun NOx, tedy zhruba 5 % z celkových 85 000 tun NOx produkovaných těmito elektrárnami a méně než 0,5 % z celkových emisí NOx Německa. Větší význam by mělo podle ministerstva omezení emisí NOx v dopravě a menších zdrojích.

„Je překvapující, že země bez hnědouhelných zdrojů rozhodují, jak ostatní členské země disponující těmito zdroji s nimi naloží,“ uvedl polský ministr životního prostředí Pawel Salek, podle kterého přijde nové nařízení polské společnosti na 10 miliard zlotých (65 miliard korun).

Hnědouhelná elektrárna Neurath

Určení nejlepších dostupných technologií a jejich příslušného množství produkovaných emisí bylo hlavním problémem procesu přijetí nových standardů. Kritika definice příslušných emisních standardů, založená na vědeckých podkladech nebyla vzata v úvahu, tvrdí VGB PowerTech.

„Nyní tedy doufáme v jistou míru uvážlivosti při implementování nových požadavků EU do legislativy a to tak, aby bylo předejito předčasnému uzavírání elektráren v důsledku neodpovídajících emisních požadavků,“ uvedla asociace VGB PowerTech.

Provozovatelé evropských hnědouhelných elektráren mají mimo retrofitu pro dosažení požadovaných emisních limitů možnost snížit počet provozních hodin od roku 2021 na maximálně 1 500 a zachovat stávající úroveň emisí škodlivých látek. Další možností je požádat o derogaci, jejíž dosažení ovšem bude složitý a časově náročný proces vyžadující vypracování cost-benefit analýzy a proces veřejné konzultace.

Podle Evropské asociace dodavatelů pro elektrárny (EPPSA) bude dosažení nových limitů ekonomicky i technicky dosažitelné. Některé starší elektrárny mohou mít s ekonomickou rentabilitou opatření problémy, ale tyto elektrárny mohou využít derogaci, uvádí asociace.