Uniper plánuje spustit 1,1GW uhelnou elektrárnu Datteln 4 i přes opozici uhelné komise

DomůElektrárny v EvropěUniper plánuje spustit 1,1GW uhelnou elektrárnu Datteln 4 i přes opozici uhelné komise

Německý Uniper plánuje i přes opozici tzv. uhelné komise spustit v příštím roce budovanou černouhelnou elektrárnu Datteln 4 s instalovaným výkonem 1 100 MW. Na začátku května to uvedl finanční ředitel Uniperu Christopher Delbrück.

Jediná aktuálně budovaná uhelná elektrárna v západní Evropě by dle vyjádření finančního ředitele Uniperu měla být podle aktuálního plánu uvedena do provozu příští rok v létě.

„Nyní pracujeme na plný výkon na tom, abychom učinili elektrárnu Datteln 4 provozuschopnou. Na stavbě pracuje v průměru 450 až 500 pracovníků. Sestavování nového kotle vykazuje dobrý pokrok – polovina membránových stěn již byla nainstalována a sváření pokračuje podle plánu,“ uvedl Delbrück.

Proti zabránění zprovoznění nadkritického bloku Datteln 4 se v březnu vyslovil i provozní ředitel Uniperu Eckhardt Rümmler, který uvedl, že Uniper považuje za absurdní zabránit tomu, aby německá nejmodernější elektrárna vstoupila do provozu.

Uhelná komise má jiný názor

Tzv. uhelná komise (oficiálně Komise pro růst, strukturální změny a zaměstnanost) má však jiný názor, když ve své závěrečné zprávě doporučuje, aby dosud nezprovozněné elektrárny do provozu již uvedeny nebyly. Shrnutí závěrů komise je k dispozici zde.

„Komise rovněž doporučuje, aby již nebyla schválena výstavba nových uhelných elektráren. V případě elektráren, které již byly postaveny, ale dosud nejsou v provozu, komise doporučuje, aby se hledalo řešení, které by zabránilo uvedení těchto elektráren do provozu,“ uvádí závěrečná zpráva Uhelné komise.

Delbrück uvedl, že debata o budoucnosti výroby elektřiny z uhlí zůstává dominantním tématem v oblasti německé energetické politiky.

„Dalšími očekávanými kroky je přenesení doporučení uhelné komise do legislativy a jejich implementace. Na konkrétní legislativu a vyjednávání však stále čekáme. Rád bych opět zdůraznil, že doporučení uhelné komise odráží široký společenský konsenzus. Měla by být co nejrychleji implementována a ne „naředěna“ novými návrhy jendotlivých hráčů,“ dodal Delbrück.

Opakovaně odložené zprovoznění elektrárny

Stavba nadkritického bloku Datteln 4 začala v roce 2007 a komerční provoz měl být podle původního plánu zahájen v roce 2011.

Termín zprovoznění byl naposledy posunut loni v květnu kvůli poškození kotle při testování. Poškození kotle bylo natolik závažné, že bylo rozhodnuto o jeho plném nahrazení.

Datteln 4 je jednou z nejmodernějších uhelných elektráren na světě. Jedná se o černouhelný monoblok s hrubým výkonem 1100 megawattů a čistou elektrickou účinností přesahující 45 %.