Bloomberg NEO 2019: Globální výroba elektřiny z uhlí dosáhne vrcholu v roce 2026

DomůElektřinaBloomberg NEO 2019: Globální výroba elektřiny z uhlí dosáhne vrcholu v roce 2026

Bloomberg vydal ekonomickou analýzu New Energy Outlook (NEO) pro rok 2019. Analýza zkoumá vývoj elektroenergetického sektoru na globální úrovni do roku 2050. Stejně jako v loňském roce NEO 2019 očekává, že podíl solárních a větrných elektráren na výrobě elektřiny bude v roce 2050 50 %. Výroba elektřiny z uhlí dosáhne globálního vrcholu v roce 2026. USA a Čína budou zaostávat za dekarbonizací Evropy.

Podle analýzy Bloombergu se budou solární a větrné elektrárny podílet 50 % na výrobě elektrické energie v roce 2050. Největší nárůst se poté očekává u solárních elektráren – v současnosti vyrábí v globálním měřítku zhruba 2 % elektřiny, ovšem v roce 2050 to má být 22 %. Podíl větrné energie v 2050 by pak měl být 26 % (dnes dosahuje 5 %). Podíl jaderných elektráren by měl dle analýzy stagnovat.

Očekává se velké snížení podílu uhlí ve světovém elektroenergetickém mixu. Konkrétně na 12 % v roce 2050. Spotřeba zemního plynu zůstane do roku 2035 poměrně stabilní a následně má růst přibližně o 1,4 % ročně.

Vývoj elektroenergetického mixu do roku 2050 dle NEO 2019. Zdroj: Bloomberg NEO 2019

Nejrychlejší dekarbonizace proběhne v Evropě

K nejrychlejší dekarbonizaci a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v mixu bude docházet v Evropě. Zaostávat budou USA, které mají vysoký podíl zemního plynu, a Čína, kde je to naopak uhlí.

Podíl solárních a větrných elektráren v elektroenergetických mixech vybraných zemí v roce 2050. Zdroj: Bloomberg NEO 2019

Poptávka po elektřině vzroste o 62 %, instalovaný výkon se ztrojnásobí

Podle zjištění NEO 2019 jsou ve dvou třetinách světa větrné nebo solární elektrárny nejlevnější možností ke zvýšení instalovaného výkonu. Globální poptávka po elektřině vzroste do roku 2050 o 62 %, což povede téměř k ztrojnásobení instalovaného výkonu mezi lety 2018 až 2050. Tento růst ovšem bude čím dál tím méně závislý od vývoje HDP.

Uhlí dosáhne vrcholu v roce 2026

Uhelné elektrárny dosáhnou svého vrcholu v roce 2026 především díky jiejich využívání v Číně, Indii a jihovýchodní Asii. Tento vývoj naruší trend poklesu výroby elektřiny z uhlí v USA a Evropě.

Výroba elektřiny z uhlí dle regionů. Zdroj: Bloomberg NEO 2019

Naopak instalovaný výkon plynových elektráren, které by měly na většině trhů sloužit především jako flexibilní a záložní zdroje, by se měl do roku 2050 bezmála zdvojnásobit.