Domů
Elektřina
Budoucnost americké energetiky ve světle Clean Power Plan

Budoucnost americké energetiky ve světle Clean Power Plan

V srpnu 2015 Americká agentura pro životní prostředí EPA společně s prezidentem Obamou oznámili dohodu na takzvaném Clean Power Plan. Program se ve zkratce zaměřuje na redukci emisí CO2 z elektráren a za cíl si tak dává boj se změnou klimatu. Na úspěchu plnění CPP závisí i plnění závazků vyplývajících pro USA z ratifikace Pařížské dohody.

Tvůrci CPP jej prohlašují za historický a revoluční, navíc flexibilní a férový nástroj pro snížení emisí a podporu výroby čistší energie pro Spojené státy. EPA zároveň započala i s Clean Energy Incentive Program (CEIP), který se stal důležitou součástí CPP. Tento má za úkol poskytovat pobídky jednotlivým státům ke zlepšení energetické účinnosti a propagaci solární energetiky v nízkopříjmových komunitách v USA  a vytváření programů pro obnovitelné zdroje obecně.

Clean Power Plan v kostce

Elektrárny jsou největším zdrojem znečištění z CO2 ve Spojených státech. CPP si dává za úkol toto znečištění snížit a přitom zachovat spolehlivost dodávek a cenu energie na stejné úrovni. EPA chce toto zajistit vytvořením federálních karbon-standardů pro nové či zrekonstruované elektrárny a poskytováním pomoci státům v implementaci plánu.

Zároveň je ale program flexibilní, co se týče dosažení tížených výsledků v rámci jednotlivých států. Dává jim dostatek času na implementaci a má poskytovat pomoc určenou jim na míru tak, aby se cena elektřiny příliš nezvedala a aby spolehlivost dodávek nebyla narušena.

Plán do budoucna zároveň stále počítá s americkou závislostí na uhlí. Snaží se, aby elektrárny závislé na fosilních zdrojích byly schopny fungovat čistěji a zároveň podněcuje rozšiřování kapacit pro nulovou a nízko-emisní výrobu energie.

Dle EPA již dnes USA může slavit úspěch v přechodu na čistší energetiku. CPP má tedy za úkol zachovat tento trend a proces urychlit. Plně fungovat by měl do roku 2030 a dle odhadů by v této době emise CO2 měly dosáhnout snížení o 32 % oproti roku 2005, snížit by se měly i emise dalších nebezpečných plynů způsobujících především lokální znečištění a zdravotní problémy.

 

cpp
EPA to vidí optimisticky. Státy mají do září předat jednotlivé plány snížení emisí z bodových zdrojů (pokud mají prodlouženou lhůtu tak musí toto učinit až v roce 2018). Při nesplnění na jim EPA sama plán vytvoří. Zdroj: EPA

CEIP podpoří projekty

Pod záštitou programu CEIP (Clean Energy Incentive Program) mohou jednotlivé státy udělovat takzvané emission rate credits (ERCs) projektům, které podporují zero-emission cíl nebo které snižují poptávku po energii. Stát může sám rozhodnout, kam tyto kredity umístí a tím si tak pomoct k naplnění závazků, které pro něj vyplývají z federálního CPP. Účast v programu ale není pro státy povinná.

Ve zkratce jde tedy o podporu nových „zelených“ projektů či již fungujících zařízení a tak i splnění závazků států ještě předtím, než toto plnění bude přímo vynucováno. Navíc, projekty v nízkopříjmových komunitách budou oceňovány dvojnásobkem kreditů. CEIP může značně pomoci státům ve snížení emisí na požadovanou úroveň a zároveň zajistit energetickou efektivitu.

Původně bylo zamýšleno, aby byly kredity oceňovány projekty zaměřené na větrnou a sluneční energii či energetickou účinnost v nízkopříjmových komunitách. V červnu EPA oznámila, že zahrnuty mohou být i projekty v oblasti geotermální energetiky a hydroenergetiky.

Reakce Nejvyššího soudu na CPP

Plán se již od svého počátku setkává s vlnou kritiky. Problematickou se jeví především interpretace dřívějšího Clean Air Act a v důsledku toho šíře pravomocí EPA. Několik amerických států se vyslovilo ve smyslu toho, že je nepřijatelné, aby EPA byla oprávněna regulovat chování jednotlivých států na takto vysoké úrovni. Vydáním CPP prý překročila meze své pravomoci. V únoru 2016 bylo formální přijetí plánu pozastaveno Nejvyšším soudem.

Státy tedy prozatím nejsou povinny se plánem řídit a podat první návrhy individuálních plánů (což měly učinit v průběhu září). I přesto se již ale nyní některé státy, a to i republikánské, snaží budoucí závazky začít plnit dobrovolně. EPA se snaží toto úsilí podporovat prostřednictvím poradenství a povzbuzování v zapojení do CEIP.

Pozastavení plánu by mělo dle odhadů trvat asi 18 měsíců. Budoucnost plánu bude velmi závislá na směřování politiky budoucího amerického prezidenta.

Zdroj úvodního obrázku: EPAfacts

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516