Spojené království a EU ETS po roce 2021? Trhy by měly být cenově navázány, tvrdí EFET

DomůEmise CO2Spojené království a EU ETS po roce 2021? Trhy by měly být cenově navázány, tvrdí EFET

Systém obchodování s emisemi by se ve Spojené království po roce 2021 měl co nejvíce cenově propojit s evropským systémem EU ETS. Pomůže to likviditě obchodování a snížení nákladů na zajištění rizika výrobců elektřiny, tvrdí EFET (Evropská federace obchodníků s energiemi).

Spojené království ještě není definitivně rozhodnuto, na jakých principech bude založen jeho trh s emisemi od začátku roku 2021. Aktuálně jsou zvažovány tři možnosti – samostatný systém obchodování s emisemi, systém obchodování s emisemi cenově navázaný na EU ETS nebo uhlíková daň.

Do rozhodování svým názorem přispěla i jedna z největších organizací, která spojuje obchodníky s energiemi. Ta se vyslovila pro systém, který bude cenově propojen s EU ETS.

Pokud by se Spojené království rozhodlo pro samostatný systém obchodování s emisemi, který by nebyl navázán na EU ETS, důsledkem by byla malá likvidita obchodování. Cena, za kterou by se emisní povolenky obchodovaly na trhu, by pak nemusela zcela věrně odrážet skutečnou cenu za snižování emisí a mohla by být více volatilní. To by ve svém důsledku mohlo vést k vyšším cenám za energie, protože by obchodníkům rostla cena za zajištění rizik nepředvídatelně vysokých nebo naopak nízkých cen.

Zdroj: PixaBay.com

Dopady do cen zajištění vidí EFET i v případě přechodu pouze na uhlíkovou daň. Cena za zajištění rizika z obchodování by vzrostla z toho důvodu, že by byla uhlíková daň stanovená každoročně, což by komplikovalo predikci cen na víceletá období. Současně by podléhala dohledu a možným úpravám regulátora.

Výhodou cenového propojení obou trhů s emisemi zároveň současně je, že snižuje riziko tzv. „úniku uhlíků“ (carbon leakage), neboli přesunu průmyslu a investic do jiných částí světa k dosažení nižších nákladů na emise.

Doporučením federace EFET je cenové propojení „ex ante“, tedy napojení na průměrné forwardové ceny EUA, a to bez dalšího navyšování této ceny nebo úpravy. Díky této vazbě by (především) pro výrobce elektřiny byly náklady za emise jednoduše predikovatelné, a ti by tak nemuseli vynakládat vysoké náklady na zajištění proti případným výkyvům ceny za vypouštění emisí.

Zdroj úvodního obrázku: unsplash.com