Zástupci Nizozemska prosazují rozvoj zeleného i modrého vodíku v EU

DomůEmise CO2Zástupci Nizozemska prosazují rozvoj zeleného i modrého vodíku v EU

Evropská komise by podle zástupců Nizozemska měla co nejdříve vytvořit trh s vodíkem na úrovni EU. Především co se týče sjednocení standardů jeho výroby. Zároveň by neměl být podporovaný pouze zelený vodík, tedy vyráběný pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů, ale také vodík modrý. Modrý vodík je sice vyráběný z fosilních paliv, nicméně emise CO2 jsou během výroby zachytávány pomocí CCS technologie.

Šedý, modrý a zelený vodík

Zelený vodík, tedy vodík vyráběný pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů, je zastánci “zelené” energetiky intenzivně propagován, protože je v podstatě bezemisní a zároveň může být na rozdíl od elektřiny dlouhodobě skladován.

Problémem ovšem je, že zelený vodík v současnosti není komerčně vyráběn, a než k tomuto dojde, může to trvat několik let. Někteří odborníci ovšem tvrdí, že šedý vodík, který se vyrábí ze zemního plynu, je důležitým odrazovým můstkem k tomu, aby se zelený vodík mohl vyrábět komerčně.

„To, co nazýváme šedým vodíkem, se v průmyslu již nyní používá – jedná se o zřejmý odrazový můstek. Celý proces je již rozběhnutý,“ uvádí Noé van Hulst, vyslanec pro oblast vodíku na nizozemském ministerstvu hospodářství a klimatické politiky.

V současnosti se globálně používá přibližně 70 milionů tun vodíku ročně. Zejména při rafinaci ropy a v chemickém průmyslu. Hlavním pozitivem vodíku je, že při jeho spalování nevznikají žádné emise CO2. Negativem naopak je, že vodík je momentálně vyráběn téměř výhradně z fosilních paliv, s čímž jsou emise CO2 spojené. Podle  van Hulsta je tedy řešení jednoduché – je nutné „ozelenit“ šedý vodík pomocí technologií zachycujících emise CO2 (Carbon Capture nad Storage – CCS). Takový vodík se nazývá modrý.

Vodík jako „most“ k dekarbonizaci?

Podle van Hulsta je nutné trh s vodíkem co nejdříve integrovat a vytvořit společná pravidla na úrovni EU pro jeho čistou výrobu. Evropská komise přijala vůči vodíku spíše neutrální postoj a jako priority jmenovala především energetické úspory a obnovitelnou elektřinu. Zároveň ovšem jeden ze zástupců Komise, Tudor Constantinescu, přiznal, že vodík může hrát během energetického přechodu významnou roli jako určitý „most“.

Vodík by totiž mohl významně přispět k dekarbonizaci energeticky náročných odvětví jako jsou zpracovatelský průmysl a nákladní doprava. Žádné konkrétní pobídky podporující využívání a produkci vodíku ovšem doposud nebyly představeny.

„Prosazujeme zelený i modrý vodík. Proč? Protože pokud spočítáme objemy, které bude nutné během nadcházejících deseti let získat, tak jich pouze se zeleným vodíkem nedosáhneme,“ dodává van Hulst.

Mnoho environmentalistů ovšem na tzv. modrý vodík nahlíží skepticky. Evropská komise se v současnosti snaží definovat konkrétní uhlíkovou stopu jednotlivých plynů a zjistit tak, zda se jedná o nízkoemisní nebo bezuhlíkový plyn. 

„Barvy nejsou důležité. Důležitá je neutralita skleníkových plynů a náklady. Zde nelze dělat kompromisy,“ tvrdí Dries Acke ze skupiny European Climate Foundation.

Evropské státy jsou již nyní lídrem v rozvoji elektrolýzy na výrobu zeleného vodíku. 246 vodíkových projektů nyní čerpá finance z EU, z čehož přibližně 80 % projektů se týká elektrolýzy.