Domů
Energetika v ČR
ERÚ varuje dodavatele energií: Oznámení zvýšení cen musí být adresné, uveřejnění na webu nestačí
Zemní plyn
Zdroj: Shutterstock

ERÚ varuje dodavatele energií: Oznámení zvýšení cen musí být adresné, uveřejnění na webu nestačí

Energetický regulační úřad upozornil dodavatele energií na možné důsledky nesprávného oznámení zvýšení cen. Oznámení musí být vždy adresné a prokazatelné. Podle názoru ERÚjeho výkladového stanoviska takovým oznámením není pouhé zveřejnění nového ceníku a oznámení zvýšení cen na webové stránce dodavatele.

V souvislosti se zvyšováním cen energetických komodit musela řada dodavatelů energií přistoupit k zvýšení ceníků u zákazníků, kteří cenu neměli takzvaně zafixovanou. Zatímco před loňským podzimem byly změny cen dodávek prováděny spíše zřídka, od podzimu upravili své ceníky někteří dodavatelé i opakovaně.

Energetický regulační úřad ovšem upozorňuje, že i zvyšování cen má svá zákonné pravidla, která je nutné dodržet. V případě jejich nedodržení pak zvýšení cen nemá právní účinky. Tedy ke změně nedojde a platné budou i nadále původní ceny dodávek.

„Odpověď je jasná a všem dodavatelům připomínáme, že když zvyšují ceny, vyvěsit nový ceník na webu nestačí. I když formu oznamování stanoví konkrétní smlouva, ani ta nesmí odporovat zákonu. A legislativa jednoznačně požaduje, aby dodavatel změnu ceny oznámil prokazatelně a adresně," říká Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ, a dodává: „Když dodavatel umístí zprávu pouze na stránky, těžko by prokazoval, že vyvinul dostatečnou snahu o to, aby informace jeho zákazníky skutečně zastihla."

Z pohledu Energetického regulačního úřadu je dostačující například oznámení doručením informace prostřednictvím poštovní zásilky, e-mailové zprávy na adresu sdělenou pro tyto účely zákazníkem, nebo zaslání informace prostřednictvím datové schránky zákazníka, má-li zákazník datovou schránku zřízenu.

Euro bankovky, peníze Zdroj: Pixabay

Údajnou častou výmluvou dodavatelů je odkaz na novelu energetického zákona účinnou od 1. ledna 2022. Někteří dodavatelé se totiž snaží tvrdit, že oznámení na své webové stránce není dostačující právě až od účinnosti této novely.

Úřad v tomto ohledu zastává opačný názor. Novela energetického zákona totiž neznamená materiálně změnu požadavků na obsah a způsob oznamované informace o zvýšení ceny nebo o změně jiných smluvních podmínek, neboť výslovně uvedený požadavek na prokazatelnost a adresnost tohoto oznámení platil i podle dřívější právní úpravy.

"U některých dodavatelů se setkáváme s názorem, že povinnost oznámit změnu ceny přišla až s novelou energetického zákona. Dovolím si je vyvést z omylu. Podle občanského zákoníku se k neoznámeným změnám ceny nikdy nepřihlíželo. Takže pokud se podzimní zdražení kdokoliv snažil před spotřebiteli schovávat, příliš si nepomohl, protože úhrady zvýšené ceny se teď nemůže dožadovat. Tuto rozhodovací praxi jsme mimo jiné aktuálně potvrdili v našich řízeních," uvedl člen Rady ERÚ Ladislav Havel.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se