Spotřeba energie v EU roste. Dosažení cílů pro rok 2020 je nepravděpodobné

DomůEvropská UnieSpotřeba energie v EU roste. Dosažení cílů pro rok 2020 je nepravděpodobné

Podle dat Eurostatu vzrostla spotřeba energie v EU v roce 2017 meziročně o 1 %, roste již  třetím rokem v radě. Od roku 1990 pak spotřeba klesla pouze o 0,4 %. Růst spotřeby je zapříčiněn především růstem ekonomiky v EU.

Spotřeba primární energie byla v roce 2017 v EU 1 561 Mtoe a finální spotřeba energie 1 222 Mtoe. Podle statistického úřadu Eurostat se oba tyto údaje zvýšily o 1 % oproti roku 2016. Výroba a spotřeba energie se podílí zhruba 80 % na emisích skleníkových plynů v EU. Spotřeba energie je tedy klíčovým indikátorem v boji proti klimatické změně.

V roce 2017 byla spotřeba primární energie v EU 5,3 % nad cílem pro rok 2020 a konečná spotřeba energie potom 3,3 % nad tímto cílem.

Od roku 1990 pak spotřeba klesla pouze o 0,4 %, takže i v dlouhodobém horizontu spotřeba klesá velmi mírně. EU má nastaven cíl úspor 20 % energie pro rok 2020 oproti predikovanému vývoji dle modelu PRIMES 2007.

„Členské státy EU se musí zamyslet, pokud počítají s tím, že cílů energetické účinnosti bude dosaženo samo. Naopak, tyto cíle vyžadují implementaci odvážných opatření energetické účinnosti ve všech sektorech.“

Wendel Trio, ředitel Climate Action Network Europe

Spotřeba primární energie v EU v letech 1990-2017 a cíle pro roky 2020 a 2030. Zdroj: Eurostat

Ekonomický růst převažuje nad energetickými úsporami

„Je to ekonomikou. Mezi roky 2014 a 2017 hrubý domácí produkt EU rostl nejrychleji od poloviny první dekády a i kdybychom si to chtěli namlouvat, ekonomická činnost ještě stále není úplně oddělená od spotřeby energie.“

Samuel Thomas, seniorní poradce v nezávislé nevládní organizaci Regulatory Assistance Project 

Vzhledem k tomu, že cíle jsou nastaveny již pro rok 2020, tak podle Thomase je největší šancí Evropy, jak dosáhnout cílů energetické účinnosti, nějaká náhodná událost. Tou může být například zpomalení ekonomiky, nebo výjimečně teplá zima.