Německo chce zabezpečit dodávky elektřiny vypsáním společných aukcí pro OZE a plynové elektrárny

DomůNěmeckoNěmecko chce zabezpečit dodávky elektřiny vypsáním společných aukcí pro OZE a plynové elektrárny

Německá vláda zvažuje zavedení kombinovaných aukcí pro obnovitelné zdroje a plynové elektrárny, aby zajistila dostatek stabilního výkonu pro svoji elektrizační soustavu. Uvádí to vládní dokument k jednání německé kancléřky s ministry jednotlivých spolkových zemí.

Německo, které do konce roku 2022 plánuje odstavit své zbývající jaderné zdroje a zároveň začít odstavovat první uhelné elektrárny v rámci svého odklonu od uhlí, se začíná obávat o zabezpečení dodávek elektřiny. Důvodem je, že s pokračujícím odstavováním konvenčních zdrojů bude dále ubývat „stabilní“ výkon, který je dostupný i v případě, že zrovna dostatečně nefouká nebo nesvítí.

Německá vláda v reakci na to zvažuje zavedení společných aukcí pro plynové elektrárny a obnovitelné zdroje energie.

„Německá vláda … prověří , zda stávající struktura trhu je dostatečná k zajištění budoucí bezpečnosti dodávek v celém Německu. Spolková vláda také zkoumá nové a inovativní způsoby vypisování nabídkových řízení tak, aby byla navýšena systémová odpovědnost obnovitelných zdrojů energie – např. kombinací plynových elektráren s obnovitelnými zdroji – a tím integrovat další zabezpečený výkon do stávajícího tržního systému a zvýšit bezpečnost dodávek za úzkými místy v síti,“ uvádí zpráva.

V nadcházející novele zákona o obnovitelných zdrojích energie předloží spolková vláda také návrh na regionalizaci podpory biomasy, jejímž cílem je zejména stimulovat nákladově efektivní a vysoce flexibilní výkon s přihlédnutím k udržitelně dostupnému potenciálu biomasy jižně od úzkých míst v přenosové soustavě.

Bonus na konverzi uhelných KVET zdrojů bude přezkoumán

Teplárna na severu Mnichova. Zdroj: SWM

Přezkoumána by měla být také výše bonusu, který by měli provozovatelé dostávat za konverzi nebo náhradu svých uhelných zdrojů pro kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (KVET) vysokoúčinnými KVET zdroji na plyn, biomasu, odpad nebo kapalná paliva. Jeho výše v současném návrhu zákona, stanovená na 180 eur na kW instalovaného výkonu, dle provozovatelů nepokryje nezbytné investice.

Dodatečný tzv. jižní bonus pro KVET zdroje na jihu Německa má dále podpořit  jejich rozvoj potřebný zejména v této oblasti.

Úvodní fotografie: Jeden z bloků moderní paroplynové elektrárny Irsching. Zdroj: Uniper