Domů
Německo
Německo v důsledku nedostatečného rozvoje soustavy musí navýšit síťovou rezervu, část výkonu poptává v zahraničí
Větrné elektrárny, vedení.
Zdroj: TenneT

Německo v důsledku nedostatečného rozvoje soustavy musí navýšit síťovou rezervu, část výkonu poptává v zahraničí

Německý síťový regulátor minulý týden potvrdil požadovanou velikost síťové rezervy pro nadcházející zimu, kterou na základě analýzy soustavy předložili němečtí provozovatelé přenosové soustavy. Velikost rezervy oproti předchozí zimě narostla, zejména vlivem nedostatečného rozvoje německé přenosové soustavy. Část rezervního výkonu bude poptávána v zahraničí.

Německý síťový regulátor (Bundesnetzagentur) potvrdil požadavek německých provozovatelů přenosové soustavy na 8,3 GW síťové rezervy pro nadcházející zimu. Podíl domácích elektráren ve výši 6,8 GW bude zajištěn německými rezervními elektrárnami s instalovaným výkonem 7,1 GW.

Síťová rezerva zajištěná vlastními elektrárnami se tak oproti loňskému roku zvýší o 1,4 GW. Tato výše rezervního výkonu nebere v úvahu možný nedostatek plynu v důsledku války na Ukrajině.

"Důvodem tohoto nárůstu je pokračující expanze obnovitelných zdrojů energie a na evropské úrovni předepsané navyšování přeshraničních obchodních kapacit, na které nenavazuje rozvoj sítí v potřebném rozsahu," uvedla Bundesnetzagentur s odkazem na pomalý rozvoj přenosové soustavy v Německu.

K výše zmíněnému výkonu je třeba přičíst dalších 1,4 GW, které musí být pokryty zahraničními elektrárnami, protože potenciál v Německu je vyčerpán. Za účelem zajištění tohoto požadavku byly požádáni provozovatelé elektráren v zahraničí, aby do 15. května oznámili svůj zájem o zařazení své elektrárny do rezervy sítě.

"Kvůli zpoždění v rozšiřování sítě je i nadále nutné zajistit stabilitu sítě s pomocí síťové rezervy. Vzhledem k očekávanému pokroku v rozšiřování sítě lze předpokládat, že potřeba síťové rezervy bude v budoucnu klesat. To opět dokazuje, že rychlé rozšiřování sítě zvyšuje její bezpečnost," uvádí Klaus Müller, prezident Bundesnetzagentur.

Větrný park Havelland v Německu. Zdroj: Mainova

Naopak vloni byla velikost zimní síťové rezervy oproti předchozímu roku snížena. Důvodem byl návrat plynových elektráren na trh.

Dimenzování síťové rezervy

Rozhodujícím faktorem pro dimenzování síťové rezervy zůstává přetrvávající vysoká potřeba přenosu elektřiny. Modelové výpočty ukazují, že při vysoké výrobě větrných elektráren v severním Německu a současném silném zatížení a velmi nízké výrobě fotovoltaických elektráren v jižním Německu nastává vysoká potřebu přenosu elektřiny v severojižním směru.

Nízká velkoobchodní cena elektřiny díky vysoké výrobě z větrných elektráren zároveň vede k velmi vysokému exportu elektřiny do okolních evropských zemí. Tato situace se pro stávající přenosovou soustavu ukazuje jako obzvláště náročná.

"Pouze rozšířením sítě lze této situaci v budoucnu trvale zabránit a umožnit plné využití výroby energie z obnovitelných zdrojů energie," uvádí regulátor.

Případný nedostatek plynu si vyžádá přehodnocení požadavku na rezervu

S dopady případného nedostatku plynu v důsledku války na Ukrajině se v provedených studiích nepočítalo. Provozovatelé přenosové soustavy ve spolupráci se Ministerstvem hospodářství a ochrany klimatu provádějí analýzu, jejíž výsledky budou k dispozici v létě. S ohledem na další vývoj budou v případě potřeby provedeny úpravy využití nebo rozsahu rezervy sítě.

"Neustále monitorujeme riziko nedostatku plynu a zkoumáme možné dopady na bezpečné dodávky elektřiny. Pokud by to mělo dopad na požadavek na rezervu sítě, budeme na to přímo reagovat," uvedl Müller.

Elektrárna Irsching, zdroj: Mainova Německá plynová elektrárna Irsching. Zdroj: Mainova

Výrobní kapacita pro zajištění stability soustavy

Úkolem síťové rezervy je zabránit přetížení prvků přenosové soustavy. Za tímto účelem se snižuje výroba zdrojů před úzkým místem a současně se zvyšuje výroba zdrojů za úzkým místem, aby bylo úzké místo odlehčeno.

Toto opatření, nazývané "redispečink", zpočátku provádějí elektrárny působící na trhu. V určitých situacích však tyto elektrárny nestačí k odlehčení sítě. V těchto případech je třeba využít další záložní elektrárny v síti. Síťová rezerva se skládá z elektráren, jejichž provozovatelé požádali o jejich vyřazení z provozu, ale jejichž vyřazení nebylo povoleno z důvodu jejich nebytnosti pro zajištění provozu soustavy.

Elektrárny ze síťové rezervy již nemohou být využívány na velkoobchodním trhu, ale jsou spouštěny pouze na žádost provozovatelů přenosové soustavy pro redispečink. Záložní elektrárny v síti jsou proto v provozu jen relativně malý počet hodin v roce.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(1)
Zbyněk Poisl
4. květen 2022, 14:30

Další ukázka německé nedomyšlenosti.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516