Pět společností porušilo své povinnosti a přispělo k nedostatku výkonu v německé soustavě v červnu 2019

DomůNěmeckoPět společností porušilo své povinnosti a přispělo k nedostatku výkonu v německé soustavě v červnu 2019

Německý síťový regulátor oznámil výsledky šetření postupu několika společností aktivních na tamním trhu s elektřinou v souvislosti s jejich odpovědností za odchylku. Pět ze šesti společností své závazky porušilo a částečně tak přispělo ke vzniku významné systémové odchylky v Německé soustavě v červnu 2019.

V říjnu 2019 BNetzA oznámil, že prošetří chování celkem 6 subjektů zodpovědných za odchylku, konkrétně se jedná o společnosti Trailstone, Statkraft Markets, Optimax Energy, Energie Vertrieb Deutschland, Danske Commodities a Centrica.

Výsledkem šetření je, že společnosti Centrica, Danske Commodities a Statkraft nevyvinuly dostatečnou snahu dostát svým smluvním závazkům souvisejícím s odpovědností za odchylku. BNetzA již o dva týdny dříve oznámilo, že i společnosti Energie Vertrieb Deutschland (EVD) a Optimax tyto závazky porušily.

Společnosti nezajistily dostatečnou rovnováhu mezi odběrem a dodávkou elektřiny ve svých bilančních skupinách, a byly tak částečně zodpovědné za významnou systémovou odchylku v Německé soustavě, ke které došlo v červnu 2019.

Za nepřípustné považuje BNetzA ohlášení množství elektrické energie v prognóze výroby, které ve skutečnosti subjekty neměly k dispozici. Pro účely predikce také nestačí sladit řízení bilanční skupiny se systémovou odchylkou, aniž by byla zohledněna dodávka výrobních zařízení v bilanční skupině.

Zjištění BNetzA, proti kterému je možné se odvolat, slouží jako varování pro zmíněné společnosti. Ukončení smlouvy o bilanční skupině (Bilanzkreisvertrag, ekvivalent smlouvy o zúčtování odchylek v ČR) není s tím prohlášením přímo spojeno, to může provést až příslušný provozovatel přenosové soustavy.

Zpřísněná pravidla pro účastníky trhu

Německá elektrizační soustava ve třech dnech v červnu 2019 zaznamenala neočekávaně nedostatek výkonu, který přesáhl množství nasmlouvaných objemů výkonu v rámci podpůrných služeb. Náš západní soused se tak musel spolehnout na pomoc ze zahraničí.  BNetzA v reakci na tuto situaci již na začátku srpna zahájil konzultaci k otázce vymáhání odpovědného chování ze strany účastníků trhu s odpovědností za odchylku.

Vzniklou významnou systémovou odchylku nelze dle BNetzA přičíst běžným příčinám, jako jsou poruchy elektráren nebo fluktuace výroby obnovitelných zdrojů energie. Při šetření byly zjištěny významné odchylky v bilanci společností odpovědných za odchylku.

V prosinci 2019 BNetzA oznámil balíček opatření s platností od poloviny ledna 2020, která mají motivovat účastníky trhu s odpovědností za odchylku k pečlivějšímu udržování vyrovnané bilance mezi zajištěnou elektrickou energií pro pokrytí spotřeby svých bilančních skupin a jejich skutečnou spotřebou.