Domů
Německo
Začátek konce jednotné ceny elektřiny v Německu? Severní spolkové země požadují rozdělení německé obchodní zóny
Větrný park Havelland v Německu. Zdroj: Mainova
Zdroj: Mainova

Začátek konce jednotné ceny elektřiny v Německu? Severní spolkové země požadují rozdělení německé obchodní zóny

Tři severní německé spolkové země požadují, aby byla jednotná německá obchodní zóna rozdělena na více regionálních zón. To by v důsledku znamenalo rozdílnou cenu elektřiny v každé z obchodních zón. Severní spolkové země s vysokým podílem obnovitelných zdrojů energie tím cílí na snížení ceny elektřiny na úkor průmyslového jihu a západu Německa, ve kterých převládá spotřeba nad výrobou.

Rozdělení jednotné německé obchodní zóny bylo v Německu dlouhodobě z politického hlediska velmi citlivé téma. Krok, který by znamenal nárůst cen elektřiny pro velkou část německého průmyslu, by však pomohl vyřešit problém s úzkými místy v německé přenosové soustavě a snížil náklady na její stabilizaci, které ročně přesahují miliardu eur a v loňském roce dosáhly rekordní 2,3 miliardy eur. V delším časovém horizontu by navíc přinesl pobídku k vyrovnání nerovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny v jednotlivých částech Německa.

Obchodní zóna (též nabídková zóna z angl. bidding zone)
tvoří základní prvek evropského trhu s elektřinou. Obchody mezi obchodními zónami jsou omezeny dostupnými přenosovými kapacitami vypočítanými provozovateli přenosových soustav, zatímco obchody uvnitř obchodních zón jsou uskutečňovány bez omezení. Definice hranic obchodních zón je proto otázkou, která má pro trh velký význam, a vyžaduje důkladnou analýzu.

Pro sever Německa by rozdělení jednotné obchodní zóny znamenalo snížení velkoobchodních cen elektřiny, což je hlavním motivem severních spolkových zemí k jeho uskutečnění. Nespokojenost se současnou situací se vyostřila s probíhající energetickou krizí, která způsobila bezprecedentní nárůst velkoobchodních cen elektřiny napříč Evropou. Trnem v oku severních zemí je energetická politika Bavorska, zejména jeho postoj k rozvoji větrných elektráren.

"Bavorská zemská vláda již více než 15 let přehrává občanskou iniciativu v energetické politice a sabotuje rozšiřování elektrických sítí a větrné energie," uvedl dle deníku Die Welt Tobias Goldschmidt, energetický ministr Šlesvicko-Holštýnska. "Lidem na severu už prostě není možné vysvětlit, proč za to musí platit."

Goldschmidta podpořil ministr hospodářství a energetiky Meklenburska-Předního Pomořanska Reinhard Meyer. "Výše poplatků za elektrickou síť zatěžuje koncové spotřebitele a znevýhodňuje severní Německo jako místo pro podnikání," kritizuje situaci, kdy spotřebitelé severních německých zemí se podílejí stejnou měrou například na poplatcích za stabilizaci přenosové soustavy.

Podle Meyera není možné, aby se regiony jako Meklenbursko-Přední Pomořansko nebo Šlesvicko-Holštýnsko, které mají vysoký podíl na rozvoji obnovitelných zdrojů energie v Německu, musely potýkat s nejvyššími cenami elektřiny. "To je nespravedlivé." S tím souhlasí také dolnosaský ministr energetiky Olaf Lies.

"Ať už se jedná o rozvoj obnovitelných zdrojů energie, velká elektrická vedení nebo výstavbu dovozních terminálů připravených na dovoz zeleného plynu: sever nese hlavní břemeno energetické transformace již mnoho let, takže je z mého pohledu zřejmé, že z této zátěže musí vyplývat i přínos pro zvláště dotčené regiony," řekl Lies.

"Pokud bydlím nebo vyrábím tam, kde se energie také vyrábí, musí tam být tato energie také levnější," dodal Lies.

Zatímco severní spolkové země se kvůli jednotné německé obchodní zóně potýkají se stejnými velkoobchodními cenami elektřiny jako celé Německo, síťové poplatky jsou na severu Německa vyšší v porovnání se západem nebo například Bavorskem. To je dáno jednak nízkou hustotou zalidnění, ale i vyšším podílem OZE připojených na nižších napěťových hladinách. Odběr elektřiny z vyšších napěťových hladin se tím snižuje, a rostou tak náklady na sítě na jednotku spotřebované elektřiny.

Průměrná výše síťových poplatků v Německu dle jednotlivých spolkových zemí pro odběr 4 MWh. Stav k říjnu 2021. Zdroj: Verivox

Německo jako středobod aktuálně probíhajícího procesu vyhodnocení obchodních zón v EU

Dle nařízení Evropské komise CACM musí každé tři roky proběhnout vyhodnocení efektivity současného uspořádání obchodních zón. Pokud toto vyhodnocení odhalí neefektivnost stávající konfigurace obchodních zón, může evropský regulační orgán ACER požádat provozovatele přenosových soustav, aby zahájili přezkum stávající konfigurace.

ACER 8. srpna rozhodl, že alternativní konfigurace obchodních zón musí být prozkoumány pro Francii, Německo, Itálii, Nizozemsko a Švédsko. Přezkum obchodních zón se zaměřuje na Německo a Švédsko, u kterých ACER předložil k prozkoumání čtyři různé alternativní konfigurace, zatímco u ostatních uvedených zemí bude zkoumána pouze jedna alternativní konfigurace.

Navrhovaná alternativní uspořádání obchodních zón v Německu. Zdroj: ACER

Rozdělení německé obchodní zóny a jeho důsledky

Alternativní uspořádání německých obchodních zón poukazuje na úzká místa v přenosové soustavě Německa, která se dlouhodobě nachází zejména v severojižním směru. Rozdělení jednotné německé obchodní zóny by tak znamenalo, že velkoobchodní cena elektřiny na severu Německa by se vlivem převahy výrobních zdrojů nad spotřebou snížila, zatímco na průmyslovém jihu a západě Německa lze očekávat nárůst ceny elektřiny.

Bývalý spolkový ministr hospodářství Peter Altmaier představil akční plán, jehož cílem je do konce roku 2025 eliminovat strukturální úzká místa v přenosové soustavě. Plán si dává za cíl urychlit výstavbu nových vedení a optimalizovat využití těch stávajících. Pro eliminaci úzkých míst je pro Německo stěžejní dokončení severojižních páteřních vedení včetně 700 km dlouhé trasy SuedLink, jejich realizace se však potýká se zpožděním. Je tak nepravděpodobné, že tato vedení budou realizována včas, aby pomohla splnit cíl plánu.

Pokud se Německu nepodaří splnit požadavky včas, je pravděpodobné, že důsledkem procesu EU k vyhodnocení upořádání obchodních zón bude rozdělení jednotného německého trhu. Příklad Švédska ukazuje, co to může znamenat. Tato severská země trpí podobnými problémy - nedostatečnou přenosovou kapacitou, přebytkem výrobních zdrojů na severu a koncentrací spotřeby na jihu. Ceny na spotovém trhu ve dvou jižních obchodních zónách jsou výrazně vyšší než na severu.

Podle Goldschmidta by nemělo být cílem zastavit rozdělení Německa na více obchodních zón. Cena elektřiny v jednotlivých oblastech by měla odrážet skutečné náklady na její výrobu a přenos. Podniky s vysokou spotřebou by se podle něj měly přemístit do míst s vysokým podílem výrobních zdrojů, k čemuž aktuálně nejsou motivovány.

"To není jen nesmysl z hlediska klimatické politiky, ale také to zhoršuje úzká místa v síti, a tím ještě více zvyšuje náklady pro spotřebitele," dodal Goldschmidt.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(11)
Emil
2. říjen 2022, 10:26

Nenápadné přiznání po minimálně deseti letech snahy o adekvátní propojení severu s jihem, že výsledky jsou katastrofální, a že ani do budoucna se nedá očekávat významné zlepšení.

Maly Jarda
2. říjen 2022, 13:08

Proč mám pocit že i my jsme součástí Německé obchodní zony a proto platíme německé ceny za elektřinu ..a zbabělá Fialova tzv. vláda s tím nemá žádný problém

Slavomil Vinkler
2. říjen 2022, 16:47

No ostís dotují westís a bližší košile než kabát.

Jiří
2. říjen 2022, 18:16

Nenápadně jsme se zde dotkli téma, které je předmětem ostré diskuze i u nás. Němci diskutují o různé ceny elektřiny na vlastním území odlišných zdrojů a u nás je vyloučeno využít levné vlastní elektřiny pro vlastní spotřebu a zbytek prodat třeba přes Lipsko. Zřejmě je tato cesta možná, pouze vláda z nějakého důvodu zaujímá odmítavý postoj.

Slavomil Vinkler
2. říjen 2022, 19:21

Důvod bude pravděpodobně ve struktuře akcionářů ČEZ. Jsou tam důchodové fondy a ta by podaly žalobu na neochránění investic.

Radim Polášek
5. říjen 2022, 20:54

No, producenti naší elektřiny mají elektřinu prodanou až tři roky dopředu levně, ale naši distributoři nakupují draho. Jsou tam ještě nějací neznámí prostředníci.

JVr
3. říjen 2022, 08:35

No toto má zajímavé konsekvence, Bavoři museli vypnout JE, protože jim to zbytek Německa nařídil tím se dostali do značného deficitu ve spotřebě [oni byli proti].

Teď je sever odstřihne od levné energie, protože se nestihlo postavit/posílit severojižní vedení. Ano má na tom určitý vliv i odpor Bavorska vůči větrné energii, ale pokud by jim do toho zbytek Německa nekecal, tak by si klidně postavili ještě jednu nebo dvě JE a ty větráky by nepotřebovali, a pravděpodobně ani to "prokleté" severojižní vedení, aby elektřina ze severu mohla téct k nim.

Nedej bože, že to bude mít naznačované ekonomické důsledky - že se průmysl přesune z Bavorska na server. Myslím že by toto by mohlo mít i nepříjemné politické důsledky pro celé Německo, včetně rizika jeho rozpadu.

Radim Polášek
4. říjen 2022, 07:19

Může to být ještě dost zajímavé.

richie
3. říjen 2022, 13:07

citacie z clanku:

"Výše poplatků za elektrickou síť zatěžuje koncové spotřebitele a znevýhodňuje severní Německo jako místo pro podnikání," kritizuje situaci, kdy spotřebitelé severních německých zemí se podílejí stejnou měrou například na poplatcích za stabilizaci přenosové soustavy.

Podle Meyera není možné, aby se regiony jako Meklenbursko-Přední Pomořansko nebo Šlesvicko-Holštýnsko, které mají vysoký podíl na rozvoji obnovitelných zdrojů energie v Německu, musely potýkat s nejvyššími cenami elektřiny. "To je nespravedlivé." S tím souhlasí také dolnosaský ministr energetiky Olaf Lies.

ano maju pravdu .. je to nespravodlive, ze musia platit rovnako za stabilizaciu siete .. vzhladom na to, ze maju prevahu v nestabilnych zdrojoch by mali platit vyrazne viac ..

a naopak by mali prestat bavorom kafrat do ich zdrojov a nenutit ich odstavit ich funkcne JE ako stabilny zdroj elektriny

lenze to by bol pruser - pretoze bavorsko by potom malo dostatok lacnej elektriny bez potreby masivnej stabilizacie a este by mozno dodaval severu spickovu elektrinu

richie
3. říjen 2022, 13:59

a este nejake udaje - uz za rok 2020 mali rekordne naklady na stabilizaciu siete ~1.4mldEUR

tieto im vystupali v roku 2021 este vyrazne viac ~2.3mld EUR - a to vacsina ide na vrub nestabilnej vyroby obcasnych zdrojov elektriny (cena za redispecing, countertrading, obmedzovanie vyroby OZE, sietova rezerva,..)

udaje podla BNetzA

a tento rok tie naklady budu (niekolko)nasobne oproti predchadzajucemu roku .. ak nie radovo vacsie.

Radim Polášek
5. říjen 2022, 09:13

Je vidět, že problémy, které způsobuje odmítání fosilních paliv a v Německu i odmítání jaderné energie způsobuje i v takové bohaté zemi, jako je Německo, výrazný dopad do ekonomického komfortu jeho obyvatel. A tím, že redakce příspěvky v diskuzi podobného směru, jako píšu, neschválí a ony se proto v diskuzi neobjeví, se ten německý a nakonec i nás problém nevyřeší. Bude zůstávat dál a bude se časem zvětšovat.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se