Domů
Obnovitelné zdroje
IEA: Země G20 hrají klíčovou roli v průběhu energetické tranzice
Dominantním obnovitelným zdrojem německé Energiewende je elektřina z větrných turbín na severu země. Na obrázku větrná farma Borkum Riffgrund 1. (Zdroj Dong Energy).
Zdroj: Dong Energy

IEA: Země G20 hrají klíčovou roli v průběhu energetické tranzice

Mezinárodní energetická agentura ve spolupráci s Ministerstvem energetiky Argentiny vypracovala studii Energy Transition in G20 Countries. Argentina si tuto studii týkající se energetické tranzice v zemích G20 vyžádala jako předsedající země G20 v roce 2018. Studie popisuje dosavadní vývoj v oblastech souvisejících s tranzicí v G20 a rovněž roli, kterou by G20 mohla v tranzici hrát. 

Studie nese název Energy Transition in G20 Countries: Energy transitions towards cleaner, more flexible and transparent systems a byla připravena spolu s několika dalšími dokumenty během argentinského předsednictví G20 v roce 2018. Členové G20 představují přibližně 85 % světové ekonomiky, 75 % světového obchodu a dvě třetiny světové populace.

Tranzice k čistější energetice

Energetická účinnost se v zemích G20 v posledních letech zvýšila. Energetická intenzita byla v roce 2015 o 21 % nižší než v roce 2000. Energetická účinnost se stala hlavním faktorem, který snižuje emise CO2 a zároveň poptávku a je tak podle IEA klíčová pro hospodárnou a bezpečnou energetickou tranzici.

Dnes je spotřeba energie v zemích G20 tvořena především z fosilních paliv. Uhlí má stále nejvyšší podíl v energetickém mixu G20. Přestože se zvyšuje instalovaný výkon obnovitelných zdrojů a snižuje se energetická intenzita, tak se celkový podíl ropy, plynu, uhlí a jaderné energie v energetickém mixu G20 v posledních 30 letech zásadně neproměnil. Jednotlivé země G20 sice pokles podílu uhlí očekávají, ale studie předpokládá, že fosilní paliva budou po mnoho dalších let stále důležité.

Poptávka po energii v zemích G20. Zdroj: IEA

Důležitou roli v tranzici budou hrát investice v energetice a zvýšení flexibility energetických systémů. Vyšší flexibilita mj. zahrnuje měnící se vzorce poptávky, rostoucí podíl obnovitelných zdrojů, výzvy spojené s rozvojem elektromobility, či digitalizace energetického sektoru.

Role G20 v energetické tranzici

Vzhledem k tomu, že země G20 reprezentují významnou část světové ekonomiky, tak přirozeně budou hrát v energetické tranzici důležitou roli. Studie proto definuje několik oblastí, ve kterých by země G20 mohly a měly spolupracovat, aby energetická tranzice proběhla co nejefektivněji. Kupříkladu se jedná o investování do výzkumu a rozvoje. Podle studie IEA intenzivním investováním mohou G20 přispět k zásadnímu snížení nákladů technologií.

Podobně se budou země G20 snažit zvýšit rychlost snižování energetické intenzity. A to především skrze stanovení minimálních standardů a s tím souvisejících označení energetické intenzity v průmyslu, dopravě, budovách a na elektrických spotřebičích. Dále zintenzivnit spolupráci ve sdílení informací a potřebných dat, přispět k transferu know-how a technologií, nebo například více spolupracovat v rámci regionů.

Energetická intenzita v zemích G20. Zdroj: IEA

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516