Obnovitelná energie se v roce 2018 podílela 21 % na energii spotřebované pro vytápění a chlazení v EU