Plynu se v EU v prvním čtvrtletí spotřebovalo o 5 % méně, nejvíce ruského plynu přepravil Nord Stream

DomůPlynárenstvíPlynu se v EU v prvním čtvrtletí spotřebovalo o 5 % méně, nejvíce ruského plynu přepravil Nord Stream

Spotřeba plynu v prvním čtvrtletí letošního roku v Evropské unii poklesla o 5 %. Důvodem nižší spotřeby byla kromě nadprůměrně teplého počasí i začínající pandemie onemocnění COVID-19, která se začala projevovat přibližně od poloviny března. Data jsou poprvé očištěna od spotřeby Velké Británie, která ke konci ledna vystoupila z Evropské unie. 

Podle posledního čtvrtletního reportu, který pravidelně zveřejňuje Evropská komise, došlo k pětiprocentnímu propadu hned z několika důvodů. Především klesla spotřeba v teplárenství, a to díky meziročně mírně vyšším teplotám.

Dalším faktorem byla nižší spotřeba plynu pro výrobu elektřiny, která se snížila v Evropě o 2,8 TWh (což odpovídá cca 5 TWh zemního plynu). Ke snížení výroby elektřiny z plynu došlo i přes nižší ceny plynu na velkoobchodních trzích. Navíc první čtvrtletí zaznamenalo vyšší výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, a proto pro plynové zdroje v mixu nebylo tolik prostoru.

Oproti předchozím dvěma čtvrtletím se jedná o změnu trendu – v třetím i čtvrtém čtvrtletí totiž spotřeba plynu meziročně mírně rostla. Celkem se v prvním čtvrtletí tohoto roku spotřebovalo 131 mld. m³ zemního plynu.

Podstatné snížení ovšem zaznamenala těžba plynu. Především kvůli nižší těžbě v Nizozemsku poklesla o 23 % na pouhých 16 mld. m³. Tento propad souvisí nejen s nižší těžbou z ložiska Groningen (které se postupně utlumuje), ale i menších nizozemských ložisek. Diverzifikace dodávek plynu je proto čím dál důležitější, jelikož Evropa musí dovážet cca 88 % spotřeby plynu.

Nejvíce plynu bylo dovezeno tradičně z Ruska

Nejvíce zemního plynu se dovezlo tradičně z Ruska (celkem 40 %), jedná se ovšem o nejnižší podíl za posledních 6 let. Pokles dovozu byl zaznamenán především kvůli nižšímu množství přepravovaného plynu přes Ukrajinu. I díky tomu bylo v prvním čtvrtletí dovezeno nejvíce plynu prostřednictvím plynovodu Nord Stream.

Dovoz zemního plynu z Ruska v prvním čtvrtletí 2020. Zdroj: Evropská komise

Do dat se také poprvé promítl dovoz zemního plynu prostřednictvím plynovodu TurkStream, který byl zprovozněn na přelomu roku. Dovoz je nicméně zatím pouze na úrovni cca 0,5 mld. m³.